Jēkabpils novada deputāti diskutē par administratīvi teritoriālo  reformu
AIJA VALDMANE

Viens no Jēkabpils novada domes sēdes darba kārtības jautājumiem bija administratīvi teritoriālā reforma. 
     Domes priekšsēdētājs Aivars Vanags deputātus informēja par to, ka vispirms tiks uzklausīti katra pagasta iedzīvotāju viedokļi par gaidāmo reformu. Sā­kumā cilvēkus informēs par tās iespējamo modeli, viss tiks izskaidrots. Ir daudz nezināmā. Taču A. Vanaga stingra pārliecība ir tā, ka pagastu iedzīvotāju viedokļi obligāti ir jānoskaidro – ir vai nav interese par reformu. Viņš novērojis, ka daļai tomēr nav. Viņi negaida neko labu un nesaprot, kam tā vajadzīga. Tomēr šos viedokļus noskaidrot ir būtiski, pēc tam sekos to apkopojums. Sava attieksme ir jā­pauž. Salas novads, piemēram, savu nostāju ir paudis.
      – Lai arī daudzi iedzīvotāji nebūt nejūtas komfortabli, un tas ir saprotami, bet mums kā politiķiem sava nostāja ir jāparāda, – uzsvēra A. Vanags. – Apkoposim ie­dzīvotāju viedokļus un novembra beigās, kad beigsies sapulces, savu nostāju arī paudīsim. Sapulces paredzētas vakarpusē, lai varētu atnākt strādājošie.
 Novada domes priekšsēdētāja vietniece Anita Le­maka interesējās, vai deputāti vēlēsies tikai uzzināt iedzīvotāju viedokļus vai piedā­vās arī kaut ko sa­vu? A. Va­nags atbildēja, ka ir taču zināms, kāds ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais modelis, bet «mēs gribam zināt cilvēku viedokli, tāpēc prasīsim, kāds variants apmierina?»
    Domes izpilddirektore Gunta Dimitrijeva piebilda, ka izzināt viedokļus neviens nevar aizliegt, «taču nevaram gatavot plašu pētījumu». 
    A. Lemaka jautāja, ko darīs tālāk, ja nekādu visaptverošu viedokli  šīs aptaujas nedos? Vai vēlreiz tiks organizētas sapulces?
     – Mums ir jāsaprot, uz kurieni ejam. Nevaram runāt ar Jēkabpils domi, ja mums nav sava uzstādījuma. Es nevaru iet ar savu vienpersonisko vai tikai deputātu viedokli! Kad būs zināma novada cilvēku nostāja, tad arī varēsim runāt. Jēkabpilī arī nav bijusi aptauja. Visi ir nogaidoši, – teica A. Va­nags.
       Deputāts Reinis Balodis piekrita, ka tas ir demokrātijas princips. Par administratīvi teritoriālo modeli nevar izlemt tikai šeit, sēžot deputātu krēslos, jāzina, ko domā cilvēki.
     A. Lemaka sacīja, ka kaut kas taču cilvēkiem ir jāpiedāvā. Turklāt uz sapulcēm parasti ierodas maz ļaužu. Vai vispār no viņiem kaut kādu atbildi varēs dabūt? A. Vanags atbildēja, ka taču ir zināms, par kādiem reformas modeļiem visvairāk runā – par Sēlijas novadu vai Jēkabpili kā centra pilsētu. 
      G. Dimitrijeva ieteica lēmumprojektā par administratīvi teritoriālo reformu pielikt klāt teikumu, ka cilvēki varēs izteikties par alternatīvām reformas iespējām. A. Lemaka noteica, ka tad jau arī jāliek klāt šie alternatīvie varianti, un saņēma deputātu iebildes, ka tas ierobežos cilvēku iniciatīvu. Taču A. Lemaka domāja, ka cilvēkiem nebūs kur ņemt pamatojumu savai izvēlei, jo daudzi ir neinformēti. R. Ba­lodis atbildēja, ka cilvēkiem tomēr jāizlemj vispirms, bet deputātiem no viņu izteiktajām vēlmēm jāizdara savi secinājumi. Tam piekrita G. Dimitrijeva, sakot, ka nevajag domāt, ka cilvēki ir tik neinformēti. Tas ir tikai normāli, ka viņu viedoklis var nesakrist ar politiķu viedokli. 
    A. Vanags informēja, ka Neretas novadā un citur arī ir organizētas sarunas ar iedzīvotājiem. 
      Tam, ka iedzīvotāji ir jāaptaujā, piekrita visi deputāti. 
       – Es uzskatu, ka mums tomēr būtu iedzīvotājiem jāpiedāvā savi reformas modeļi. Tad varētu izzināt, kuram no tiem viņi vairāk piekrīt. Ja nepiekrīt, lai izsaka savas domas, – tā BD sacīja Anita Lemaka. – Tad skaidrības būtu vairāk.  

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. krolls
    krolls
    pirms 10 mēnešiem

    Pašvaldība atrodas Jēkabpilī, bet Jēkabpili par administratīvo centru negrib. Interesanta pieeja!

    Atbildēt

Pievienot komentāru