Jēkabpils novada iedzīvotāju sapulces beigušās
Aija Valdmane

 Laikrakstā jau informējām, ka Jēkabpils novadā noritēja pašvaldības organizētās izbraukuma sapulces iedzīvotājiem. Pēdējā sanākšana  bija 5. decembrī Rubeņos.
    Visās šajās sapulcēs  uz­stājās novada domes Īpa­šuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nar­tiša, kura informēja par novada attīstības 2019.–2025. gada plānu. Pēc tam iedzīvotāji izteica savus  priekšlikumus un pretenzijas par pašreizējo situāciju pagastos. Viņi tika lūgti izteikt arī savus ierosinājumus, ko vēl varētu iekļaut attīstības plānā.
     6. decembrī visi šie ierosinājumi un pretenzijas tika apkopoti, un Dzidra Nar­tiša BD pastāstīja, ka tie bijuši izteikti saimnieciska rakstura. Rubeņos interesējās par iespēju ierīkot vējģeneratorus, jo tad varētu veidot vēja  parku. Uzņēmējs gan bija no cita pagasta, bet viņa īpašumi atrodas arī Rubenes pagastā. Slates ciemā daudzdzīvokļu mājai vajadzīgs jauns apkures  katls un jumta segums. Za­sas iedzīvotāji bija neapmierināti par dalīto atkritumu  savākšanu. Konteineri ātri tiek piepildīti, bet aizvesti  ne tik ātri.  Leimaņos pie Lat­vju zīmju parka būtu nepieciešama  kāda lapenīte vai nojumīte,  kur cilvēkiem atpūsties pēc tam, kad parks  apskatīts. Tas iederētos arī ainaviski.
    Tika uzdots jautājums par vietējā valsts ceļa Mež­gale–Grāvīši asfaltēšanu. Taču pašvaldība maz ko varēs tur ietekmēt, jo tas ir valsts ceļš.
     Dunavā kāds cilvēks gribēja zināt, vai var dāvināt privatizētu dzīvokli. Taču tas vēl nav ierakstīts zemesgrāmatā. Ar to varēs rīkoties tikai tad, kad šis  process būs no­ticis. Ābeļos  jautājumu tikpat kā nebija, un arī cilvēku bija maz. Kalna pagasta ie­dzīvotāji vēlējās drošību. Pēdējā laikā notikušas vairākas zādzības. Taču drošības jautājums ir aktuāls visā novada teritorijā. Pašvaldī­bas policijas novadam nav. Novērošanas kameras maz ko dod. Lei­maņos bibliotekārei bija priekšlikumi,  kā veicināt lasīšanu, arī iesaistoties valsts nozīmes projek­tā «Grāmatu starts». In­te­re­sentu visvairāk bija sanācis Dunavā un Dignājā. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru