Jēkabpils novadā organizēs pagastu sakoptības skates
AIJA VALDMANE

Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā, kā arī veicinātu Sēlijas novadu sakoptību, tika nolemts  rīkot pagastu sakoptības skati šogad laikā  no 25. jūnija līdz  15. jūlijam.
    Jēkabpils novada domes sēdē izpilddirektors Jānis Subatiņš  norādīja, ka, tāpat kā aizvadītajā gadā, sakoptības skate organizatoriski atšķirsies no iepriekšējos  gados rīkotajām. Pirmajā kārtā pārvaldnieks un lauku konsultants atlasīs pretendentus, un otrajā kārtā komisija, kurā darbosies pārstāvji no Ilūkstes novada, šos pretendentus novērtēs. 
    – No sīkākām nominācijām esam atteikušies, – skaidroja izpilddirektors. 
     Pirmajā  kārtā būs «Sakoptāko lauku, ciematu, sētu un saimniecību, iestāžu, uzņēmumu noteikšana pagastā», ko vērtēs pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar lauku attīstības konsultantu,  izvirzot novada skatei pretendentus. Tas būs laikā no 25. jūnija līdz 5. jūlijam.
Skates otrā kārta  notiks  laikā  8. līdz 15. jūlijam, atbilstoši  izpilddirektora izstrādātajam grafikam un kārtībai un  saskaņojot ar Ilūkstes novada izpilddirektoru divās dienās. 
    Noteikts, ka komisijā darbojas četri Ilūkstes novada  pārstāvji: izpilddirektora p. i. Reinis Līcis; teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja Romualda Kartašova; Bebrenes pagasta pārvaldniece Benita Štrau­sa; pašvaldības SIA «Ornaments» vadītājs  Juris Altāns.
Komisija no sava vidus ievēlēs priekšsēdētāju. 
    Skates komisijas darbā piedalīsies Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji, informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists, lauku attīstības konsultants un izpilddirektors. 
     Novada teritoriju vērtēs šādās nominācijās: sakoptākais ciemats – pagasta centrs  –  1 nominācija;  sa­kop­tākais ciemats, kas nav pagasta centrs  –  1 nominācija;  uzņēmējdarbības un sakoptības labākie piemēri – līdz septiņām nominācijām, t.sk. lauku un saimniecību ražošanas kultūras labākie piemēri; sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums un labākie tūrisma vai vides apskates objekti – līdz 3 nominācijām.  
     Vērtēšanas kritēriji būs šādi:  tiks vērtēts pēdējo gadu paveiktais (izņemot 2018. gadā apbalvotos 10 sakoptākos īpašumus) – progress katrā nominācijā; paveiktais tiek salīdzināts, ņemot vērā valsts un pašvaldības atbalsta proporciju, ieguldītos līdzekļus, darba kvalitāti un ilgtspējību; estētiskumu, vides un ainavas saglabāšanu, radošumu;  tiek vērtēts iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku pašu ieguldījums; inovācijas un investīcijas (pašu piesaistītie papildu finanšu līdzekļi).
Skates uzvarētāju apbalvošana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā Jēkabpils novada svētku pasākumā.
     Komisija, saskaņojot ar izpilddirektoru, noteiks balvu lielumu katrā nominācijā saskaņā ar budžetā noteiktajām finansēm konkursam. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru