Jēkabpils novada pagastu sakoptības skati rīko trijās kārtās
Sagatavoja A. Valdmane

Jēkabpils novada pašvaldība jau no tās izveidošanas pirmsākumiem – 2009. gada – ir rīkojusi pagastu sakoptības skates. Katru gadu nominācijām ir izvirzīti vismaz 30 objekti.
    Lai aktivizētu novada iestādes, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā, novada domes deputāti nolēma šogad rīkot novada pagastu sakoptības skati no 1. jūnija  līdz 10. septembrim.
    Skate būs trīs kārtās. Pirmā kārta būs «Sakoptāko lauku, ciematu, sētu un saimniecību, iestāžu, uzņēmumu noteikšana pagastā», ko vērtē pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar lauku attīstības konsultantu, izvirza novada skatei pretendentus un izveido maršrutu, kurš atbilst skates nolikuma kritērijiem. Skates pirmās kārtas norise noteikta laikā no  1.  līdz 19. jūnijam.
     Skates otrā kārta notiks no 1. līdz 10. jūlijam saskaņā ar izpilddirektora veidotu grafiku un kārtību.
    Skates trešā kārta, vēlreiz apbraukājot novada teritoriju un vērtējot sakoptību ilgtermiņā, risināsies no 2. līdz  10. septembrim, arī sa­skaņā ar izpilddirektora  grafiku. 
    Tika noteikts komisijas sastāvs: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektore Gunta Dimitrijeva; novada domes deputāte Ieva Jase; novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste Ieva Auziņa;  Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante Gunda Cērmūkša; Jēkabpils novada pašvaldības informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis.
   Komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju. Skates komisiju konsultē novada pagastu pārvalžu vadītāji. Komisijas darbu un vērtēšanas procesu organizē izpild­direktors un teritoriālās plānošanas speciālists.
     Teritoriju vērtēs šādās nominācijās: sakoptākais ciemats – pagasta centrs – 1 nominācija;  sakoptākā apdzīvotā vieta (lielāka par viensētu) – 1–2 nominācijas; uzņēmējdarbības un sakoptības labākie piemēri – līdz septiņām nominācijām, t.sk. lauku un saimniecību ražošanas kultūras labākie piemēri; sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums un labākie tūrisma vai vides apskates objekti – līdz trim nominācijām; skaistākā mājas vizītkarte (mājas nosaukums, norādes zīme, pastkastīte) – viena nominācija – sabiedrībai balsošanai (organizē jaunatnes lietu speciālists).
    Vērtēšanas kritēriji ir šādi: tiek skatīts pēdējo gadu paveiktais – progress katrā nominācijā; izdarītais tiek salīdzināts, ņemot vērā valsts un pašvaldības atbalsta proporciju ieguldīto līdzekļu un darba kvalitātē un ilgtspējību, estētiskumu, vides un ainavas saglabāšanu, radošumu; augstāk vērtēs iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku pašu ieguldījumu; inovācijas un investīcijas (pašu piesaistītie papildu finanšu līdzekļi).
    Komisijas lēmumus protokolēs lauku attīstības konsultants un izpildi nodrošinās pašvaldības izpilddirektors.
    Komisija veicina un atbalsta pretendentu piedalīšanos reģiona un valsts mēroga konkursos.
     Skates uzvarētāju apbalvošana notiks Latvijas Re­publikas proklamēšanas dienai veltītajā Jēkabpils novada svētku pasākumā.
     Novada pašvaldības iz­pilddirektoram jānodrošina novada labāko piemēru popularizēšana un pagastu pārvalžu vadītāju un darbinieku iepazīstināšana ar citu novadu sasniegumiem sa­koptības jomā.
    Komisija, saskaņojot ar izpilddirektoru, iesaka ap­balvošanas komisijai balvu lielumu katrā nominācijā.
                                  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru