Jēkabpils novadā palielina materiālos pabalstus
AIJA VALDMANE

Jēkabpils novada apvienotajā komitejā sprieda par to, ka jāpalielina materiālais pabalsts  politiski represētajām personām  un  nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. 
    Domes priekšsēdētājs Aivars Vanags norādīja, ka šie cilvēki taču jaunāki ne­kļūst, tikai vecāki. Tāpēc līdzšinējo 50 eiro vietā viņiem vajadzētu naudas palielinājumu vismaz līdz 100 eiro. Turklāt nevajadzētu prasīt no viņiem katru gadu iesniegumu no jauna. Tas šiem cilvēkiem ir apgrūtinoši, turklāt viņu statuss taču nemainās. Šis pabalsts  politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiek izmaksāts vienu reizi kalendārajā gadā, martā, un šoreiz bez personas iesnieguma.
     Tika diskutēts arī par pabalsta palielinājumu jaundzimušajiem, tātad – ģimenēm ar bērniem. Līdz šim tika maksāti 150 eiro. Tos va­rētu palielināt līdz 200 eiro. Taču deputāts Kaspars Štolnieks izteicās, ka, vi­ņa­prāt, vajadzētu maksāt visus 300 eiro. Tā būtu reklāma arī Jēkabpils novadam.  Deputāti sprieda, ka bērnam jābūt deklarētam Jē­kabpils novadā. Juris­kon­sulte G. Čača  vērsa klātesošo uzmanību arī uz to, ka bērna ve­cā­kam pirms mazuļa dzimšanas jābūt ne mazāk  kā sešus mēnešus deklarētam novadā. Priekš­likumi bija dažādi – gan 250, gan 300, gan 200  eiro.
    Domes sēdē tika no­lemts, ka pabalsts  politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiek  palielināts līdz 100 eiro, bet ģimenēm par   bērna piedzimšanu – 300 eiro. Līdz ar to tika veikti grozījumi domes 2014. ga­da grozījumos par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā.
    Kā plānotais projekts ietekmēs pašvaldības budžetu? Izmaiņas pabalstos, t.s. to palielinājums  ietekmēs paš­valdības budžetu, jo  šogad tajā vajadzēs paredzēt vēl papildus 4250 eiro. Taču izpilddirektors Jānis Subatiņš norādīja, ka ilgtermiņā uz budžetu tomēr ietekmes  nebūs. Deputāts Gints Audzītis ieteica, ka varbūt perspektīvā derētu pārskatīt arī skolas gaitu uzsākšanas pabalstu, taču tas pagaidām palika tikai ieceres līmenī.
    Šie jauninājumi it kā jau ir  stājušies spēkā ar 1. janvāri, taču, kā skaidroja J. Su­batiņš, lēmums vispirms jāaizsūta uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju saskaņošanai. Tad, kad tiks atsūtīta atbilde, tad arī varēs sākt maksāt atbilstoši jaunajiem saistošajiem noteikumiem. Tad arī tiks veikts pārrēķins tiem, kas pabalstus saņēma pēc vecajiem noteikumiem. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. faktiski
    faktiski
    pirms 1 gada

    Sasmējos par bildē redzamajām sīknaudas kaudzītēm. Bilde kā naglai pa galvu. Kas tā sūds ir par naudu tie pabalsti? Tad kad runa iet par karaļvalsts karaļa un galma algām, tad bildēs ir nopietnas naudas kaudzes. :DD

    Atbildēt

Pievienot komentāru