Jēkabpils pašvaldības mājokļu koncepcija nodota vērtēšanai deputātiem
INESE ZONE

Kā zināms, Jēkabpils dome ir izveidojusi darba grupu domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko vadībā, kurai līdz maijam bija jāizstrādā pilsētas mājokļu koncepcija. Termiņi gan tika iekavēti, un koncepcija tapusi tikai tagad.
 
        – Koncepcijas projekts jau nodots izskatīšanai de­putātiem. Lai izvērtē un dod priekšlikumus, ja tādi būs. Koncepcijas mērķis ir noteikt pašvaldības dzīvojamā fon­da uzturēšanas pamatprincipus un attīstības virzienus. Varu minēt kādus četrus punktus, kas ir aktuāli: īres nami jaunajiem speciālistiem; budžeta sadaļa, kur varētu uzkrāt naudu domes dzīvojamā fonda remont­darbiem; kritēriji, kāds ir dzīvošanai derīgs un kāds nederīgs dzīvoklis, jo mēs varam noteikt savus kritērijus, atšķirībā no valsts pēc būvnormatīviem noteiktajiem; ceturtais būtu –  īres dzīvokļu piešķiršana mājās pilsētas kultūrvēsturiskajā teritorijā – vecpilsētas zonā –, kas būtu jāpārtrauc. Kā to darīsim, vēl ir aktuāls jautājums. No deputātiem esam saņēmuši priekšlikumu pārskatīt saistošos noteikumus  par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Jēkabpils pilsētā. Tur ir 14 personu kategorijas, kam ir  priekšrocības dzīvokļa saņemšanā. Ir jāpārskata, vai tiešām visiem tās būtu jānosaka. Turklāt šie saistošie noteikumi tik un tā būs jāpārskata, jo top jauns dzīvojamo māju īres likums.  Būs izmaiņas saistībā ar īres līgumiem. Tas viss  jāiekļauj koncepcijā, bet tagad gaidām deputātu priekšlikumus, – informē Andris Rutko.
    Viņš piekrīt, ka šobrīd Jēkabpilī nav ēku, ko pilnā mērā varētu saukt par īres namiem, jo vienā mājā ir gan privatizēti, gan īres un dažviet arī sociālie dzīvokļi.  Tāpēc jau esot gatava dokumentu pakete ar piedāvājumiem pašvaldības īres dzīvokļu iemītniekiem atsavināt savus dzīvokļus. 
      – Tiem, kuri noslēguši īres līgumus līdz 2001. gada 3. decembrim, ir tiesības atsavināt savu dzīvokli. Ir mājas, kur domei pieder viens vai divi dzīvokļi, bet pārējie ir privatizēti. Tas nav normāli, tas sadārdzina dzīvokļu uzturēšanu. Kon­cepcija ir tāda, ka mājās, kur lielākā daļa dzīvokļu pieder domei un tikai viens vai divi privatizēti, piedāvāsim šos dzīvokļus mainīt pret citiem, lai visa māja paliktu pašvaldības īpašumā, un tad tā būs īres māja. Tas nav normāli kā šobrīd, kad dzīvokļi izmētāti, kā pagadās un vēl so­ciālie dzīvokļi pa vidu. Savukārt mājās, kur ir tikai daži  īres dzīvokļi, bet pārējie privatizēti, piedāvāsim tos atsavināt. Īpaši tas sa­kāms par vēsturisko centru, kur šādus dažus neprivatizētus dzīvokļus piedāvās atsavināt, lai cilvēki tad paši va­rētu apsaimniekot savas mājas.  Tagad ar juristiem meklējam iespējas, kā to darīt.  Citādi tagad namu pārvaldei ir jāiegulda ēkās, kas  būtībā jājauc nost. Tagad dzīvokļus, īpaši centra  mājās ar dažiem mitekļiem, piedāvāsim privatizēt, lai  cilvēki paši lemj par mājas apsaimniekošanu. Bet tas viss vēl ir procesā, vēl par to diskutēsim. Svarīgi domāt arī par juridisko pusi jauna īres likuma sakarā. Tas no-teiks, ka īres līgumi būs jāieraksta zemesgrāmatā, – stāsta A. Rutko. 
    Atbildot uz jautājumu, vai ar koncepciju pirms tās apstiprināšanas varēs iepazīties sabiedrība, A. Rutko skaidro, ka tas netiks darīts, jo, nododot koncepciju sa­biedriskajai apspriešanai, process ļoti ievilktos garumā un būtu grūti panākt vienotu viedokli. A. Rutko arī ­atzīst, ka koncepciju faktiski varētu apstiprināt tikai pēc jaunā īres likuma pieņemšanas, tas jau esot izskatīts Ministru kabinetā un  nav paredzams, ka tā apstiprināšana Saeimā kavēsies. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. aaa
    aaa
    pirms 11 mēnešiem

    Kaut kādu murgu tas Rutko tur tagad sagvelzis... " Ir mājas, kur domei pieder viens vai divi dzīvokļi, bet pārējie ir privatizēti. Tas nav normāli, tas sadārdzina dzīvokļu uzturēšanu." Kas tieši sadārdzina uzturēšanu? "Citādi tagad namu pārvaldei ir jāiegulda ēkās, kas būtībā jājauc nost." Un, kas mainīsies, ja visi dzīvokļi būs privatizēti? Mājas automātiski atjaunosies? Būtu pateicis tieši - Dome negrib maksāt, par to, kas viņai pieder, toties ar prieku iekasētu sodus par nolaistajām mājām, ja tās piederētu citiem...

    Atbildēt

Pievienot komentāru