Jēkabpils reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas darbus uzsāks šoruden
INESE ZONE

Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš informē, ka ir izsludināta būvdarbu iepirkuma procedūra uzņemšanas nodaļas un poliklīnikas pārbūvei. 
     Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta «Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca»» ieviešana gan ir aizkavējusies attiecībā pret savulaik plānoto. Slimnīcas uzņemšanas nodaļas un poliklīnikas pārbūvi  vajadzēja pabeigt līdz šī gada beigām. Iekavējās projektēšana, vēlāk projektā tika atklāti un novērsti dažādi trūkumi. 
    Pastāvēja risks, ka projekts varētu nesaņemt atbalstu, tāpēc Jēkabpils reģionālās slimnīcas valde to, ka  finansējums nav zaudēts, uzsver kā būtisku sasniegumu. 
    – Projekts ir izglābts. No Iepirkumu uzraudzības biroja ir labs vērtējums par specifikāciju un iepirkuma nolikumu, būvniecības un būvuzraudzības un arī par  kompjūtertomogrāfijas iepirkumu.  Interesi par būvniecību ir izrādījuši pieci pretendenti.  Mums nolikumā ierakstīts, ka būvniekam pirms pieteikšanās ir obligāti jāapskata slimnīca klātienē. Tas darīts, lai mazinātu risku, ka būvnieks vēlāk pieprasa līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, ko viņi nav zinājuši un kas sadārdzinātu remontu. Protams, pieļauju iespēju, ka, noņemot apmetumu, var atklāties vēl kādas problēmas, bet risku tas samazina.  Pieteikšanās termiņš ir 18. septembris, pēc šī datuma vērsim vaļā un izvērtēsim piedāvājumus. Gribētu, lai būvdarbi tiek uzsākti oktobrī, bet nav izslēgts, ka kāds no pretendentiem pārsūdz iepirkuma rezultātu, – saka Renārs Putniņš.  
   Projekts paredz iekārtu iegādi, kā arī infrastruktūras atjaunošanu slimnīcas uz­ņemšanas nodaļā un poliklīnikā. 
     R. Putniņš skaidro, ka, lai pārbūvētu uzņemšanu, no savām telpām jāaiziet rehabilitācijas jeb fizioterapijas nodaļai, jo viņu telpās būs  observācijas gultas. Tās iz­manto gadījumos, kad ārsts nav īsti drošs, vai pacientu pēc palīdzības sniegšanas uzņemšanas nodaļa var laist mājās, un tad viņu atstāj observācijas gultā īslaicīgai novērošanai. Tāpēc vispirms jaunās telpas fizioterapijas nodaļai izbūvēs poliklīnikas 3. stāvā. R. Putniņš skaidro, ka tas nevarētu ietekmēt  poliklīnikas apmeklētājus, jo šīs  telpas neesot ļoti noslogotas. Pirmajā darbu posmā nomainīs arī abus poliklīnikas liftus. Kad fizioterapija pāries uz jaunajām telpām, varēs sākt uzņemšanas nodaļas pārbūvi. Vispirms izremontēs bijušās rehabilitācijas telpas, uz kurām turpmākā remonta laikā pāries uzņemšanas nodaļa, bet pēc tam, kad būs pabeigts uz­ņemšanas remonts,  tā darbosies līdzšinējās telpās, bet fizioterapijas vietā būs jau pieminētās observācijas gultas. Datortomogrāfijas iz­meklējumi no slimnīcas 2. stāva tiks izvietoti 1. stā­vā. Bet endoskopijas kabinets, kam projekta sākotnējā versijā aizmirsts rast vietu, tikšot izvietots līdzšinējās datortomogrāfijas telpās. Rezultātā pacientu plūsma, kam nepieciešami izmeklējumi, būs nodalīta no staci­onā­ra. Otrajā posmā darbu pa stāviem turpinās poliklīnikā, atjaunojot telpas, kur pacientus pieņem ģimenes ārsti un speciālisti. Poli­klīnikā izbūvēs telpas arī slimnīcas administrācijai. Ievērojami tiks pārbūvēta poliklīnikas ieeja, nodrošinot pieejamību ar speciālu rampu uzbraukšanai ar ratiņkrēslu.    
    – Finansējums ir aptuveni 3,5 miljoni, bet kopā ar aparatūru – ap četriem miljoniem. Sākotnēji bija plānoti septiņi miljoni, tāda finansējuma nav, bet mēs nevarējām atteikties no šī projekta, tāpēc sadalījām to pa kārtām, par paraugu ņemot Liepājas slimnīcu. Darbi, kas obligāti jāveic, ir uzņemšanas nodaļas pārbūve un jaunu telpu izbūve rehabilitācijai, poliklīnikas liftu izbūve, kā arī ieejas mezgla pārbūve pie poliklīnikas. Pārējo darīsim, izejot no finansējuma pieejamības, – stāsta Renārs Putniņš. 
    Savukārt ginekoloģijas speciālistu kabinetus, kas tagad ir 3. stāvā, pārbūves gaitā pārvietos uz  1. stāvu – tagadējās bērnu poliklīnikas telpām. Pediatri mazos pa­cietus tad pieņems poliklīnikas 2. stāvā, jo jauni lifti nodrošināšot pieejamību. Valdes priekšsēdētāja Mar­garita Meļņikova piebilst, ka šādi ginekoloģisko konsultāciju varēs diskrēti nodalīt no pārējās poliklīnikas. Re­montdarbu pirmās kārtas pabeigšana plānota 2021. gada pavasarī.
    R. Putniņš stāsta, ka slimnīca ir gatava startēt arī  jaunajā ERAF investīciju projektā periodā no 2021. līdz 2027. gadam. Covid situācija esot likusi slimnīcām sa­dalīt pacientu plūsmas, ievērot lielāku distanci starp gultām palātās, kas jebkurā gadījumā ir aktuāli no pacientu drošības viedokļa, tāpēc pieaug nepieciešamība paplašināt infrastruktūru.
    Atbilstoši tam nākotnes plāni paredz nojaukt vecās slimnīcas ēkas, arī pašreizējo administrācijas ēku, un izbūvēt jaunu korpusu, kur izvietos arī dienas stacionāru un kas būs savienots ar tagadējo uroloģijas nodaļu, bet ar tuneli – ar pārējo slimnīcas daļu. Savukārt uroloģijas nodaļu iecerēts pārcelt uz tagadējām dienas stacionāra telpām. Tas ļautu izvairīties no slimnieku pārvietošanas pa slimnīcas teritoriju no korpusa uz korpusu, jo viss būtu zem viena jumta. Tāpat tas dotu iespēju pēc modernizācijas dienas stacionāra vajadzībām izmantot šobrīd neizmantoto uroloģijas nodaļas operāciju zāli, kuras aprīkojums ir novecojis. Pēc šī projekta īstenošanas būtu iespēja apvienot abas terapijas nodaļas. Pagaidām tās ir ti­kai ieceres, un, kā liecina po­liklīnikas un uzņemšanas nodaļas pārbūves projekta gaita, plāni projekta īstenošanas gaitā var tikt koriģēti. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru