Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekļa amatā ievēlēts Roberts Spručs
INESE ZONE

Jēkabpils pašvaldība informē, ka 13. novembrī  dalībnieku sapulcē par trešo SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» valdes locekli ārstniecības nozarē apstiprināts Roberts Spručs. Darba attiecības ar R. Spruču  uzsāktas 16. novembrī. Viņa atalgojums būs 3 622 eiro. R. Spručs beidzis Rīgas Stradiņa universitāti un šo­­brīd ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Toksikoloģijas un Sep­ses klīnikas un Intensīvās terapijas klīnikas ārsts anesteziologs-reanimatologs.
Stāšanos amatā R. Spručs komentē šādi: «Tikties un iepazīties ar slimnīcas kolektīvu izvirzu kā savu prioritāti, lai kopīgā darbā nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu Covid-19 apdraudējuma gadījumā.»
BD jau informēja, ka tre­šā valdes locekļa amatam konkursa kārtībā nominācijas komisija izvirzīja un iz­vērtēja divus kandidātus, no kuriem tagad amatā iecelts R. Spručs. Līdz šim Jēkabpils slimnīcā strādāja divi no pa­redzētajiem trim valdes locekļiem. Saistībā ar  šopavasar apstiprināto jauno slim­nīcas vidējā termiņa dar­bības stratēģiju, pašvaldība secināja, ka  tās mērķu sasniegšanai nepieciešams pastiprināt valdes darbību, pieņemot amatā trešo valdes locekli. Bez R. Spruča val­dē darbosies tās priekšsē­dētāja Margarita Meļņi­kova un Renārs Putniņš.
BD interesējās, vai Ro­berts Spručs turpinās darbu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā ārsta anesteziologa-reanimatologa amatā? Jēkabpils paš­val­dības izpilddirektors Gun­tars Gogulis skaidro, ka ar R. Spruču ir vienošanās par pilnas slodzes dar­bu Jēkabpils slimnīcā. Izņē­mums darbam savā profesijā Rīgā esot varbūt kādas atsevišķas dežūras brīvdienās.  
R. Spručs ir darbojies po­litikā, bijis partijas «KPV LV» biedrs, un pēc 13. Sa­eimas vēlēšanām ieņēma Lab­klājības ministrijas parlamentārā sekretāra amatu, kā arī kā partijas kandidāts startēja Eiroparlamenta vē­lēšanās. Taču 2019. gada jū­nijā, kad dažu nedēļu laikā visi trīs partijas «KPV LV» ministri – labklājības ministre Ramona Petraviča, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro – pārtrauca darba attiecības ar savu mi­nistriju parlamentārajiem sekretāriem, R. Spručs šo amatu zaudēja. R. Spručs pēc tam izstājās no partijas «KPV LV», sakot, ka uzskata, ka savus pienākumus pildījis maksimāli labi, un neslēpj vilšanos, ka ticis atlaists, ne­sa­ņemot nekādu skaidrojumu. R. Spručs šī gada augus­tā kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības kopējā saraksta «Dzīva Rīga».
Deputāta kandidāta pieteikumā viņš par sevi informē, ka tobrīd strādā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā ārsta anesteziologa-reanimatologa specialitātē. Strādā arī veselības aprūpes tehnoloģisko proce­su un attīstības projektu plānošanas direktora amatā uzņēmumā «RS Grupa» (viņš ir uzņēmuma 100% ka­pitāldaļu īpašnieks. Uz­ņēmums darbojas medicīnas tehnikas, preču, instrumentu un piederumu jo­mā.)
Savā Rīgas domes deputāta kandidāta pieteikumā R. Spručs par sevi informē:  «Ir iegūts ieskats valsts pārvaldes politiskās vadības norisēs, ieņemot Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra amatu. Ir praktiskā darba pieredze ārstēšanas un aprūpes procesu va­dīšanā, strādājot par galvenā ārsta vietnieku Rīgas do­mes ambulatorās veselības aprūpes uzņēmumā «Rīgas ve­se­lī­bas centrs». Esmu vadījis P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Ne­atliekamās medicīnas centru, kur ieguvu pieredzi, kā organizēt un risināt Rīgas iedzīvotāju veselības un sociālās aizsardzības jautājumus neatliekamās un dzīves kvalitāti ietekmējošās situācijās.
Esmu iepriekš piedalījies politiskas partijas darbā (KPV LV). Izstājos, jo mana pārliecība par dibinātās partijas sākotnējo uzstādījumu un vērtību saglabāšanu, kā arī redzējums par vēlēšanu programmas solījumu īstenošanas praktisko norisi bū­tiski atšķīrās no partijas de­putātu un ministru vienpersonīgi un arī ārējās ietekmes rezultātā pieņemtajiem lē­mumiem, darbībām un bezdarbību. Šobrīd neesmu ne­vienas politiskās partijas biedrs.»
Ceram, ka BD drīz izdosies sīkāk informēt par R. Spru­ča darbības iecerēm Jēkab­pils reģionālajā slimnīcā. Ieskatam pavisam īsi divu vi­ņa viedokļu par veselības aprūpes sistēmu atstāsts no R. Spruča intervijas pērnā gada oktobra raidījumā «Preses klubs» kanālā «Rīga TV24 - XTV». R. Spručs secina, ka ļoti daudz tiek runāts par to, ka veselības aprūpei vajag arvien vairāk finansējuma, bet nerunā par rezultā­tu, par veselības aprūpes sistēmas kvalitāti – cik cilvēkus izdodas noturēt  veselus un cik daudziem slimība pār­iet hroniskā stadijā. R. Spručs skaidro, ka to var konkrēti iz­rēķināt, cik līdzekļu nepieciešams konkrētai rīcībai, lai panāktu labu rezultātu sa­biedrības veselības saglabāšanā, un nauda tam būtu jā­atrod, jo «Parex» glābšanai taču to esot izdevies at­rast viena naktī. Tāpat R. Spručs norāda, ka labklā­jība, sociālā aprūpe un pabalsti ir cieši saistīti ar ve­selības aprūpi. Kā piemēru viņš min situāciju: vienā die­nā pensiju palielina par 40 eiro, bet rīt kardiologs tos 40 eiro jau paņem par konsultāciju.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. mja
    mja
    pirms 2 nedēļām

    vienā die­nā pensiju palielina par 40 eiro, bet rīt kardiologs tos 40 eiro jau paņem par konsultāciju. Labi vēl,ja par konsultāciju pēc cenrāža. Sliktāk,ja tas ir onkologs vai ķirurgs,kurš pie naivā pacienta gultas nepieiet,kamēr nav izspiedis savu dienišķo simtnieku.

    Atbildēt

Pievienot komentāru