«Jēkabpils siltums» klientus aicina izmantot visas piedāvātās iespējas un laikus norēķināties par piegādāto siltumenerģiju
SIA «Jēkabpils siltums»

Ikdienā uzklausot uzņēmuma klientus, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir izveidojušies parādi par siltumenerģiju, secinām, ka ne vienmēr tiek izmantotas visas piedāvātās iespējas parāda mazināšanai. Ņemot vērā, ka apkures sezona nemainīgi ir katru gadu, tad klientam jau laikus ir iespēja plānot savus izdevumus un noskaidrot visas iespējas, kā tos optimizēt. Viens no uzņēmuma piedāvātajiem variantiem paredzamu maksājumu plānošanai ir slēgt vienošanos par izlīdzināto maksājumu. 
     Līgumus par izlīdzināto maksājumu par apkures pa­kalpojumu SIA «Jēkabpils siltums» ar pakalpojuma saņēmējiem slēdz, sākot ar kārtējā gada 1. maiju. Pieredze rāda, ka, ja klients interesējās, ir atbildīgs un meklē problēmas risinājumus, tad arī ir pozitīvs rezultāts.
    Bieži no klientiem saņemam jautājumus, kas ir jādara, lai neveidotos līgumsodi. Atbilde ir vienkārša – regulāri un laikā jānorēķinās par piegādāto siltumenerģiju. Tāpat kā klientam, tā arī uzņēmumam ir saistības pret citiem, un līgumsods ir kā likumīgs nodrošinājums pret aizkavētiem maksājumiem. Klientus, kuriem ir parāds par siltumenerģijas piegādi, aicinām būt atbildīgiem par saviem pienākumiem un, negaidot brīdi līdz tiesvedībai, nomaksāt parādus vai arī vērsties «Jēkabpils siltumā», lai izskatītu konkrēto situāciju un vienotos par parāda atmaksu. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā noslēgt rakstisku vienošanos par parāda atmaksu klientam izdevīgā apjomā un termiņā. Vienoša­nās ir izdevīga arī ar to, ka tās izpildes laikā netiek aprēķināts līgumsods. 
 
Pilns teksts – 11. februāra "Brīvajā Daugavā". 
Ja vēlaties abonēt šī (vai jebkura cita BD numura, sākot no 2010. gada) numura elektronisko (pdf) versiju, rakstiet uz e-pastu: sarmite@bdaugava.lv
Piemēram: Vēlos saņemt "Brīvās Daugavas" 11. februāra numuru savā e-pastā: manspasts@inkaste.lv (jūsu e-pasta adrese).
Viena numura cena – 0,44 eiro, mēneša maksa – 3,80 eiro  (t. sk. PVN 21%) (būs jāveic pārskaitījums internetbankā). 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru