Jēkabpils skolas tālmācībai ir gatavas
INESE ZONE

No pirmdienas skolēni visā Latvijā mācības uzsāka attālināti. Skolām pašām bija jāizdomā plāns, kā vislabāk nodrošināt bērnu mācības, un tam izstrādātas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vadlīnijas. 
         Iesaka izmantot jau pieejamās mācību grāmatas, kā arī dažādus resursus internetā. Saziņu ar vecākiem un skolēniem katrai skolai iesaka organizēt vienā platformā. Skolotājiem jāsniedz bērniem atgriezeniskā saite par viņu prasmēm, arī vecākiem jāpalīdz bērnu darba organizēšanā. Pieļauts, ka vecāko klašu skolēni attālināto mācību laikā varētu nodarboties arī ar projekta īstenošanu. Iespējams, skolēni var nevis apgūt jaunu vielu, bet atkārtot lietas, kas ir nozīmīgas. Atzīmes attālināto mācību laikā neliks. 
      Tālmācība rada bažas par interneta sakariem, vai tie ”neuzkārsies”. Tāpēc IZM neiesaka vairāk kā diviem skolotājiem skolā taisīt videokonferences ar skolēniem. Pašlaik ministrija iesaka saskaņot grafikus un nemēģināt visiem vienlaikus darīt tādas lietas, kas prasa daudz interneta jaudas. Ir apzināts, cik skolēniem nav pieejamas attālinātām mācībām nepieciešamās viedierīces un valdība atbalstījusi IZM rīkojumu un atvēlējusi 200 000 eiro to iegādei.
Skolām ieteikts izvēlēties vienotu saziņas platformu ar skolēniem un vecākiem, lai, piemēram, bērnam nebūtu jāsazinās ar katru skolotāju citā platformā. Vecākiem arī svarīgi nodrošināt, ka bērni pa dienu iziet ārā svaigā gaisā, ņemot vērā, ka sporta stundu viņiem nebūs.
     Ieteikumi ir arī pašvaldībām, kuras var pārliecināties par iespējami labāko tehnoloģisko nodrošinājumu skolotājiem. Pašvaldībām nozīmīgi arī apzināt skolēnus no sociālā riska ģimenēm, kam vajadzīga palīdzība, kā arī nogādāt mācību materiālus, ja tas ir nepieciešams.
       Jēkabpils Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Sarmīte Strapcāne BD informēja, ka Jēkabpils skolas darbību mācību procesa nodrošināšanai attālināti izmantos IZM  “Skola 2030” sagatavotās “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai”,  bezmaksas informācijas avotu piedāvājumus attālinātai apmācībai no «Letonika.lv» un citus. Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un no tās izrietošo vajadzību mācīties attālināti, “eTwinning”  organizēs vairākus bezmaksas vebinārus, kas varētu palīdzēt pedagogiem:  “Mācīšanās tiešsaistē – pieejamie resursi, uzdevumu došana”; “Google Classroom iespējas attālinātai mācīšanai” un “Drošība internetā – kas par to jāzina pedagogiem?”
     Jēkabpils pamatskolā pedagogi katru dienu saņems aktuālo informāciju no skolas vadības. Pedagogi plānos mācību saturu, izmantojot elektroniskos mācību līdzekļus. Sagatavoto mācību materiālus un uzdevumus nosūtīs skolēniem un viņu vecākiem (Mykoob.lv, WhatsApp, e-pasts). Skolēni paveiktos uzdevumus iesniegs elektroniski vai radošos darbus pēc atgriešanās skolā. Vecāki saņems informāciju no skolas par aktuālo situāciju un uzdotajiem uzdevumiem. Klases audzinātājs pastāvīgi komunicēs ar vecākiem, skolēniem, mācību priekšmeta skolotājiem mācību procesa optimizācijas jautājumos. 
Jēkabpils 2. vidusskolā ir izstrādāti metodiskie priekšlikumi, kas paredz mācību priekšmetu skolotājiem izvērtēt  programmas apguves secību, sarežģītas tēmas pārcelt uz aprīļa beigām, maiju, skolotājiem vienoties par iespēju apvienot saskaņotas mācību tēmas, darīt zināmus skolēnu mācību darba izvērtēšanas kritērijus. Skolotājiem sagatavota veidlapa, kurā jāatspoguļo attālināto stundu tēma, apgūstamās vielas avoti vai pieejamība, uzdevumi skolēniem un atgriezeniskā saite un izvērtēšana. Skolotāji sazināsies ar vecākiem, lai nodrošinātu viņu atbalstu un atgriezenisko saiti un lai nerastos neskaidrības, pārpratumi un skolēna mācības mājās būtu kontrolējamas. Gadījumā, ja skolēnam nav pieejas internetam (skolotāji ir informēti), tiks sagatavoti nepieciešamie mācību materiāli papīra formātā (darba lapas, uzdevui, izdales materiāli u.c.), un skolēna vecāki saņems mācību materiālus skolā klātienē un nodos mapīti ar skolēna izpildītajiem darbiem. Īpašos gadījumos atbildīgā persona (pēc vienošanās - skolas atbalsta personāla pārstāvis, klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs) novietos mācību materiālus skolēna mājas pastkastē. Skolas vadlīnijās uzsvērts, ka svarīgi ievērot ģimenes iespējas, kur mācās divi bērni un vairāk. Skolēniem jābūt iespējai veikt uzdevumus viņiem pielāgotā laikā. Dienas beigās mācību priekšmetu skolotājam jāpārliecinās, vai skolēni bija aktīvi („Mykoob”, mācību digitālā platformā). 
     Jēkabpils 3. vidusskolā secināts, ka daudzi skolotāji arī pirms krīzes situācijas mācībām un mājas darbu veikšanai izmantoja dažādas elektroniskās vides piedāvātās iespējas. Tagad apzināti arī jauni rīki un vietnes, kuras varētu izmantot attālinātam mācību procesam. Atbilstoši skolotāja prasmēm un auditorijas vecumam un prasmēm skolotāji plāno izmantot vairākus rīkus: e-žurnālu un saziņas rīku “Mykoob.lv”. Skola jau vairākus gadus izmanto “uzdevumi.lv”, visiem skolotājiem nodrošināts pieslēgums, kas ļauj skolēniem nosūtīt un skolotājiem novērtēt veicamos darbus. Uz krīzes laiku skolotājiem un skolēniem ir pieejami visi vietnes “soma.lv” izveidotie materiāli. Skolas vadība paredz, ka laika gaitā, paplašinoties skolotāju un skolēnu pieredzei attālinātā mācīšanā, varēs izmantot arī citus rīkus.
     Jēkabpils Valsts ģimnāzijā kā pamata saziņas veids ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem būs e-klase. Ir uzstādīta, tiks aprobēta un izmantota mācību pārvaldības sistēma “MOODLE”. Tiks izmantoti dažādi pieejamie digitālie mācību materiāli, kuri jau tiek lietoti ikdienas darbā, piemēram, “uzdevumi.lv” u.c. Izmantos arī mācību grāmatas, darba burtnīcas u.c. ikdienā lietotus materiālus.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru