Jēkabpils slimnīca iesaistās starptautiskā pētījumā
INESE ZONE

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 27. septembrī atklāja gre­mošanas sistēmas slimību profilakses pētījuma GISTAR reģionālo centru, kurš atradīsies poliklīnikas ēkas otrajā stāvā.
     Latvijas Universitātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, tai skaitā Starptautisko vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu GISTAR, kas pēta kuņģa un zarnu vēža izraisītās mirstības samazināšanas iespējas. Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā un Rēzeknē, un pētījumā jau ir iesaistīti 8 316 respondenti. 
    No šī gada septembra projekta realizācija ir uzsākta Jēkabpilī.
     Šobrīd pētījums Jēkabpilī tiek plānots līdz 2020. gada beigām, taču iedzīvotāju lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk. 
– Prieks par sadarbību ar LU. Šis projekts būs pienesums iedzīvotājiem, un tā rezultāti būs ieguldījums nākotnē, – sacīja Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova.
     Pētījuma vadītājs Latvijas Universitātes Medicīnas fa­kultātes profesors gastroenterologs Mārcis Leja stāsta, ka pētījuma dalībniekus sadalīs divās grupās, un katrai no tām būs nedaudz citādas diagnostiskās manipulācijas. 
     – Pārbaudes uz zarnu vēzi būs visiem, bet vienai daļai  piedāvāsim izmeklēt sīkāk tos riskus, kas saistīti ar kuņģa vēža  saslimšanām. Tas nenozīmē, ka iz­meklēsim cilvēkus, kuriem ir vēzis,  vai acīmredzami ne-pieciešami tūlītēji plaši izmeklējumi un ārstēšana. Arī tad, ja izmeklējumu re­zultāts ir pozitīvs, tas nebūt nenozīmē, ka dalībniekam ir bīstama slimība. Runa ir par tiem stāvokļiem, kas varētu būt saistīti ar paaugstinātu risku saslimt ar vēzi. Iedzī­votājiem, kuriem parādīsies dati par infekciju ar helikobaktēriju, tiks piedāvāta ārstēšana. Savukārt tiem, kuriem testi parādīs lielāku kuņģa gļotādas izmaiņu risku, piedāvāsim veikt pa­pildu endoskopisko iz­mek­lēšanu ar ļoti detalizētu tālāku izmeklēšanu. Katrai grupai tas būs ieguvums, un pētījuma rezultāti interesē visu Eiropu. Lielākā daļa izmeklējumu un procedūru būs bez maksas. 
     Taču, ja atklāsies kādas citas nepieciešamas manipulācijas, tās varēs veikt valsts apmaksāto programmu ietvaros, – stāsta profesors Mārcis Leja.
Viņš informē, ka pētījumi Latvijā tiek veikti jau kopš 2013. gada. Finan­sējums ir bijis dažāds, un bieži tas bijis pašvaldību atbalsts. Jēkabpils pētījumu finansē Eiropas Reģionālā atbalsta fonds, un cerot  piesaistīt arī papildu finansējumu. M. Leja stāsta, ka ie­dzīvotāju atsaucība ir liela, un atgādina, ka pētījumam var pieteikties ne tikai Jēkabpils pilsētas, bet arī novadu iedzīvotāji. Uzaici­nāšana piedalīties notiekot sadarbībā ar ģimenes ār­stiem. Iesaistīties var ie­dzīvotāji vecumā no 40 līdz 64 gadiem un veikt kuņģa un zarnu trakta pārbaudes. Pieteikties var arī personiski. 
     – Tāpēc lai cilvēki nebrīnās, ja saņems vēstuli ar aicinājumu. Ir svarīgi, lai pētījums aptver dažāda dzimuma, vecuma un ienākumu līmeņu cilvēkus. Speci­fika ir tāda, ka kuņģa un zarnu vēzis vairāk raksturīgs vīriešiem, tātad viņi lielākā mērā ir riska grupa nekā sievietes. Tāpēc ir mērķis, lai vismaz puse no pētījuma dalībniekiem būtu vīrieši, – skaidro Mārcis Leja. Viņš aicina cilvēkus būt apzinīgiem, un gadījumā, ja cilvēks ir pieteicies pētījumam, bet noteiktajā dienā nevar ierasties uz izmeklējumiem,  noteikti par to paziņot laikus, lai speciālisti var aicināt viņa vietā citu personu. 
    Pētījuma dalībniekus pieņem un apkalpo komanda, ko pamatā veido vietējie mediķi.  Tos, kuri piekrīt piedalīties, mediķi aptaujā, aizpildot anketu, kas apkopo dzīvesveida faktorus, kā arī iepriekšējās saslimšanas un sūdzības. Visi dalībnieki tiks lūgti veikt slēpto asiņu testu izkārnījumos, kā arī tiek paņemti asins paraugi, kurus analizē pēc īpašas pētījumā noteiktas shēmas. Pētījuma dalībniekus, kuriem analīzēs tiek atklātas novirzes no normas, uzaicinās uz turpmākiem izmeklējumiem. Tiek plānota arī tālāka projektā iesaistīto pacientu novērošana 10–15 gadu periodā. Piedalīša­nās pētījumā, veiktie izmeklējumi, ja nepieciešams, medikamenti kuņģa helikobaktērijas baktērijas ārstēšanai, ir bez maksas.
    M. Leja uzsver, ka tas būs ieguvums gan iedzīvotājiem, jo viņiem tiek veikta pārbaude, gan pētniecībai un zinātnei starptautiskā mērogā, jo ir svarīgi vairāk uzzināt par kuņģa un zarnu trakta slimību ārstēšanas metodēm un saprast, kāda ir labākā profilakse. Viņš stāsta, ka pagaidām centra darbība plānota līdz 2020. gada beigām. Taču cer, ka izdosies rast vēl finansējumu, lai pētījumu varētu īstenot divus gadus. 
 
GISTAR pētījums tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" 
 

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru