Jēkabpils un Aizkraukles policijas iecirkņi tiek apvienoti Austrumzemgales policijas iecirknī
Simona Grāvīte, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Lai paaugstinātu Valsts policijas efektivitāti un kapacitāti, nodrošinot sabiedrībai kvalitatīvu drošības pakalpojumu, Valsts policija turpina darbu pie jau uzsāktajām strukturālajām pārmaiņām. Līdz ar to no 1. decembra jaunā modelī darbu turpinās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde. Pārmaiņas skars pašu pārvaldes darba organizāciju, nemazinot policistu skaitu. Taču tiek mainīts policijas darbības princips, lai iestādes pakalpojumi kļūtu iedzīvotājiem pieejamāki, efektīvāk organizējot policijas rīcībā esošos resursus. Strukturālās reformas redzamākā daļa skars Valsts policijas Zem­gales reģiona pārvaldes iecirkņus – līdz šim iedzīvotājiem ierasto sešu iecirkņu vietā tie apvienoti trijos – Rie­tumzemgales, Austrumzemgales un Dienvidzemgales iecirkņos. Turklāt iecirknis, kurš atrodas Jelgavā, atradīsies jaunās telpās.
     Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir pārliecināts par strukturālo pārmaiņu devumu: «Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārmaiņas raiti seko aiz Vidzemes reģiona pārvaldes, kura teju mēnesi strādā jaunā darba modelī. Jau šobrīd ir redzamas pozitīvas izmaiņas reģiona policijas reaģēšanas spējās, kas norāda, ka tik tiešām esam uz pareizā ceļa un šīs pārmaiņas ir nepieciešamas. Turklāt man ir prieks šodien līdz ar Zemgales reģiona pār­valdes strukturālajām re­formām atklāt arī jaunas, pielāgotas telpas iecirknim Jelgavā, kur pagaidām bāzēsies reaģējošās struktūrvienības spēki. Diemžēl darbam neatbilstoši apstākļi nav tikai Jelgavā, bet gan ie­cirkņos visā Latvijā. Priecā­jamies, ka ir notikušas pozitīvas pārmaiņas, tomēr tās ir nepieciešams turpināt – jārisina fundamentāli jautājumi, kas skar infrastruktūru, atalgojumu un tālāko darba organizāciju. Tam ir nepieciešams atbalsts, ko sagaidām arī no topošās valdības.»
    Līdz šim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes paspārnē atradās seši iecirkņi, bet no 1. decembra tie tiks apvienoti trijos. Proti, Rietumzemgales iecirknis apvieno līdzšinējos Tukuma un Dobeles iecirkņus, Aus­trumzemgales iecirknī ie­kļausies Jēkabpils un Aizkraukles iecirkņi, savukārt Dienvid­zemgales iecirknī – līdzšinējie Jelgavas un Bauskas iecirkņi. 
   Jāatzīmē, ka šī iecirkņu apvienošana nebūt nemazinās iedzīvotājiem policijas pieejamību. Līdz šim ierastās struktūrvienību atrašanās vietas lielākajās pilsētās nemainīsies, izņemot līdzšinējo Jelgavas iecirkni, kurš kļūst par daļu no Dienvidzemgales iecirkņa. 
     Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Lauris Arājs norāda: «Sabiedrība sagaida profesionālu, ātri un kvalitatīvi reaģējošu policiju. Ir svarīgi, kā jūtas iedzīvotājs, sastopoties ar policiju, apmeklējot policijas iecirkni. Vien­laikus darba vide ietekmē arī to, kā jūtas paši policisti – par viņu labsajūtu un cienīgām, motivējošām darba telpām arī ir jārūpējas. Jau­nās iecirkņa telpas, tehniskais aprīkojums un jaunā darba organizācija ir solis uz priekšu, lai uzlabotu policijas pamatpakalpojumu, gādājot par sabiedrības drošību. Ir ieguldīts liels darbs, ir rasti risinājumi, lai paaugstinātu darba efektivitāti, vienlaikus nesamazinot jau tos resursus, īpaši cilvēkus, kas mums jau ir.»
    Pārvalde pāriet uz grupu vadības principu – primāri uz trim virzieniem, kas ir reaģēšana, izmeklēšana un prevencija. 
    Līdz ar restrukturizāciju reģionālās pārvaldes Krimi­nālpolicijas birojā izveidotas divas nodaļas, organizējot kriminālpolicijas izmeklēšanas darbu šādos virzienos – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļa un kriminālpolicijas biroja Ekonomisko no­ziegumu apkarošanas nodaļa.
    Savukārt Zemgales re­ģi­ona pārvaldes Kārtības policijas biroja sastāvā turpmāk centralizēti vairs nebūs pat­ruļpolicijas un ceļu satiksmes uzraudzības struktūrvienību – tās reorganizācijas ceļā ir novirzītas uz jaunizveidotajiem iecirkņiem, tādējādi stiprinot iecirkņu reaģētspēju uz dažādu veidu notikumiem. 
Valsts policija turpina restrukturizāciju. Paredzēts, ka tā tiks pabeigta līdz 2023. gada 1. jū­lijam.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru