«JK Namu pārvalde» aktivizēs cīņu ar parādniekiem Ķieģeļu ielas mikrorajonā un citur
INESE ZONE

BD jau informēja par Ķieģeļu ielas mikrorajona iedzīvotāju tikšanos ar Jēkabpils domes vadību, kur pārsvarā tika runāts par komunālās saimniecības problēmām. 
     Kā zināms, mikrorajonā izmitināts visai daudz ne­mak­sātāju, tāpēc māju bi­lance ir negatīva un daļa ēku visai nolaistas. Situācija neveicina arī maksātspējīgo iedzīvotāju vēlmi maksāt. Tāpat iedzīvotāji tikšanās reizē runāja arī par apkārtējās vides un infrastruktūras problēmām: bedrainām ie-lām, nesakoptiem pamestiem privātīpašumu graustiem, nelabiekārtotām zaļajām zonām un nepieciešamību pēc sporta laukuma pusaudžiem. Sarunas izskaņā iedzīvotājiem tika solīts, ka šīs problēmas  vēlreiz tiks pārrunātas ar «JK Namu pārvaldes» vadību.
    Kā informē «JK Namu pārvalde» valdes loceklis Ainars Vasilis, aktīvākie mikrorajona iedzīvotāji, pamatā pensijas vecuma, atkārtoti aicināti uz tikšanos ar A. Vasili un ēku ekspluatācijas un juridiskā dienesta direktoru Gunti Apsīti.
     – Cilvēki, kas bija ieradušies uz tikšanos, bija ļoti aktīvi un ieinteresēti savu namu un mikrorajona ap­saimniekošanā, tāpēc par sarunu esam gandarīti. Bija ieradusies lielākā daļa māju vecāko, un mēs apspriedām māju tāmes un nepieciešamos plānotos remontdarbus. Ir mājas, kur tieši īrnieki, nevis dzīvokļu īpašnieki, ir rakstījuši  iebildumus par izstrādātajām namu tāmēm un adresējuši pašvaldībai. Bet viņiem šis jautājums ir jārisina ar pašvaldību kā šo īres mitekļu īpašnieci. Pro­tams, ka daudzas problēmas ir ielaistas, un savulaik šajā mikrorajonā izmitināti nemaksātāji, un  vienā die­nā un pat ne vienā gadā visu nevarēs atrisināt. Māju remontdarbus kavē negatīvā bilance, ko rada parādi, bet tāmēs ir ieplānoti arī paši aktuālākie remontdarbi – logu nomaiņa un citi, kuru izmaksas iedzīvotājiem ar maksājumiem būtu jā­sedz līdz 2020. gadam.  Galve­nais, lai tagad tiek veikti regulāri maksājumi, lai var segt šos darbus un plānot citus.  Secinājums ir tāds, ka jāaktivizē cīņa ar parādniekiem, jo ir arī maksātspējīgi iedzīvotāji, kas apzināti nemaksā. Cīņu ar parādniekiem Namu pārvalde aktivizēs visā pilsētā. Ja persona trīs mēnešus nebūs masājusi apsaimniekošanas maksu vai  parāda apmērs sasniegs 200 eiro, brīdināsim par darbībām, kas tiks uzsāktas parādu piedziņas nolūkā. Ja brīdinājums netiks ņemts vērā un persona parādus nenokārtos vai nevienosies par nomaksu, uzsāksim parādu piedziņu. Pieredze liecina, ka daudzi reaģē uz brīdinājumiem un sāk pildīt savas saistības. Tāpat Ķieģe­ļu ielas mikrorajonā ir nepieciešams veicināt nemaksātāju izmitināšanu atsevišķās mājās, lai no viņu neapzinīgās rīcības necieš pārējie, kas norēķinās par komunālajiem pakalpojumiem. Jau tagad ir dažas mājas (Ķie­ģeļu 13b un 13c un Ziemeļu 22), kur ir daudz nemaksātāju, kuru rīcība atstāj zīmogu uz visu rajonu. Situācija ir apzināta, un to turpinām darīt, lai rastu iespēju maksātājus, kuri to vēlēsies, izmitināt turpat citās mājās.  Kopumā situācija mikrorajonā tomēr ir mainījusies uz labo pusi, jo ir rotaļu laukumi, teritorijas appļauj, – sacīja A. Vasilis. 
    Viņš stāstīja arī, ka ir ieplānots veikt mikrorajona teritorijas revīziju, lai precizētu, kuras teritorijas ir pašvaldības un kuras kā māju piebraucamie ceļi vai zaļā zona jāapsaimnieko Namu pārvaldei.  Lai veicinātu namu pagrabu un teritorijas sakoptību, esot vienošanās ar SIA «Jēkabpils pakalpojumi», ka  pie mā-jām izvietos lielos konteinerus,  kur iedzīvotāji varēs sa­mest atkritumus no pagrabiem un tad to izvešanu segs no mājas budžeta. Bijusi arī saruna par atkritumu konteineru laukumu izvietojumu, jo esošo izvietojums neapmierina vairāku māju iedzīvotājus.
     – Piedāvājām izbūvēt jaunu, iežogotu no trim pu­sēm. Iedzīvotāji tam piekrita. Taču, kad vajadzēja vienoties, kurai mājai piegulošajā teritorijā tas varētu atrasties, neviens to negribēja sava nama tuvumā. Tāpat arī iedzīvotāji nebija ar mieru segt jauna atkritumu laukuma izbūvi no savu māju budžeta.  Vienojāmies, ka iztiksim ar esošajiem laukumiem un ka iedzīvotājiem arī jāiesaistās cīņā ar parādniekiem un jāgādā par kārtību atkritumu konteineru laukumos, –  sacīja A. Va­silis.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. aaa
    aaa
    pirms 9 mēnešiem

    Ar Vasili būs interesanti - jau, palasot viņa atbildi radio1 mājaslapā, ir skaidrs, ka tas ir viens riktīgs birokrāts :) Par šo tekstu gan, lai nelej: " Ir mājas, kur tieši īrnieki, nevis dzīvokļu īpašnieki, ir rakstījuši iebildumus par izstrādātajām namu tāmēm un adresējuši pašvaldībai. Bet viņiem šis jautājums ir jārisina ar pašvaldību kā šo īres mitekļu īpašnieci." Īrniekiem līgums ir ar namu pārvaldi, tāpēc arī Namu pārvaldei jārunā ar domi, nevis īrniekiem!

    Atbildēt

Pievienot komentāru