Kad noasfaltēs Pasta ielu, uz laiku slēgs A. Pormaļa ielu
INESE ZONE

BD interesējās, kad pilnībā tiks atsākti remontdarbi Pasta ielas rekonstrukcijas projektā, tai skaitā pieguļošajās ielās? Kurus ielu posmus remontēs pirmos, bet kurus – pēc tam. Iedzīvotājiem informācija ir būtiska, lai plānotu savas ikdienas gaitas un darbus, piemēram, malkas iegādi. 
     Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps stāsta, ka 11. martā tika atsākti darbi Akmeņu ielā, posmā no Pasta ielas līdz A. Pormaļa ielai. Tiek veikta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada izbūve, pēc tam sekos ceļa seguma izbūves darbi. Maija beigās plānots atjaunot satiksmes kustību pa šķembu segumu.
    No 18. marta Viestura ielā plānots uzsākt sakaru un elektrotīklu izbūvi, kam sekos seguma atjaunošanas darbi. Pabeigt šos darbus un atjaunot satiksmi pa šķembu segumu plānots līdz maija vidum.
    No 20. marta plānots atsākt lietus ūdens uz sadzīves kanalizācijas izbūves darbus Katoļu ielā, sākot ar posmu no Pasta ielas līdz Brīvības ielai. Arī tur līdz maija beigām plānots atjaunot satiksmi pa šķembu segumu.
    25. martā seguma izbūves darbus plānots atsākt Jēkaba ielā, visā tās garumā, un satiksmi pa šķembu segumu atjaunot maija vidū. 
     Savukārt Pasta ielas asfalta seguma izbūvi trīs kārtās uzsāks 8. aprīlī, un darbus plānots pabeigt līdz 15. maijam. A. Kraps skaidro, ka  tagad ir svarīgi Pasta ielu noasfaltēt līdz maija vidum, jo pēc 15. maija uz divām līdz trīs nedēļām būs jāslēdz A. Pormaļa iela, lai īstenotu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstības projektā paredzētos darbus. A. Pormaļa ielā esot posms, kur ir jāizbūvē kanalizācija. Bet to varēs darīt tikai tad, kad pilnībā noasfaltēs Pasta ielu. Pēc tam, kad būs pabeigta Pasta ielas asfaltēšana un mazo ielu noklāšana ar šķembu segumu, ķersies pie Pasta ielas skvēru izbūves un citiem labiekārtošanas un mazo ielu asfaltēšanas darbiem. 
     A. Kraps informē, ka visu minēto darbu laikā norādītajos posmos satiksme tiks slēgta, bet iespēju robežās tiks nodrošināta iedzīvotāju piekļuve savām dzīvesvietām un īpašumiem. Viņš arī atgādina, ka sakarā ar grūti prognozējamajiem laika apstākļiem nav iespējams precīzi noteikt būvdarbu termiņus, un tie tiks precizēti būvdarbu laikā. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. he he
    he he
    pirms 1 gada

    Ja pats kraps aizies palīgā ar savam rokām, tad varbūt būs, ka viņš saka,

    Atbildēt

Pievienot komentāru