Kalna pagastā atklāj Latvijā modernāko govju fermu
Inese Zone

21. martā Jēkabpils novada Kalna pagastā zemnieku saimniecība «Krasti» atklāja vienu no modernākajām govju kūtīm Latvijā.  BD par šo ieceri rakstīja jau pērn pa­vasarī, kad celtniecība bija tikko uzsākta. Tad «Kras­tu» saimnieki Jānis un Judīte Gaidi stāstīja, ka rudenī bū­vi plānots nodot ekspluatācijā. 
    Celtniecība bijusi iecerēta jau pirmskrīzes laikā, bet  toreiz tas nav izdevies. Atkal ķeroties pie projekta, bijis grū­ti atrast kredītiestādi, kas noticētu tā sekmēm. Fer­ma uzbūvēta ar bankas «Ci­tadele» un Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu, izmantojot Eiropas lauk­saimniecības fondu lau­ku attīstībai. Kopējās investīcijas tās izveidē ir 1,13 miljoni eiro, no kuriem 90% jeb viens miljons eiro ir bankas līdzfinansējums, bet pārējie 10% ir z/s «Krasti» pašu ie­gul­dījums. Saimnieki ieguvu­ši arī vairāk nekā 633 tūkstošus eiro finansējumu no Lauku atbalsta dienesta, kas tiks novirzīts daļējai kredīta dzēšanai.
      — Mēs gribējām uzreiz ielēkt lielajā saimniekošanā, un daudzas bankas tam ne­ticēja. «Citadele» bija pretim­nākoša. Ferma bija gatava jau pērn rudenī, un no­vem­brī mēs sākām tajā saim­niekot. Ferma bija gatava, bet mēs paši līdz šim vēl ne­bijām gatavi to visu rādīt plašākai publikai, — stāsta J. Gaidis. 
     Uz svinīgo fermas atklāšanu bija ieradušies sadarbības partneri, pagasta ļaudis, novada vadība un zemnieki, kurus interesēja jaunā pieredze. Kad lente svinīgi pārgriezta, visi var doties kūtī ap­skatīt robotizēto saimniecību. Pirmais robots, ko katrs pamana, ir modernajiem putekļusūcējiem līdzīga au­tomātiska iekārta, kas lēni rosās starp govīm, visus mēs­lus novadot zem redeļu grīdas izbūvētajā krātuvē, ko pilnu izsūknē. Robotiņš ro­sās nepārtraukti, laiku pa lai­kam pats dodoties pie aku­mulatora sevi uzlādēt. Go­vis nav piesaistītas no­teiktai stāvvietai un var brī­vi staigāt pa fermu, ko tās arī izmanto, labprāt apmeklējot masāžas sukas, kas ro­tē, tīrot un masējot lopiem sā­nus. Ja šāda ierīce nu jau vairs nav jaunums daudzās fermās, tad robotizētā slau­k­šanas iekārta gan, un to ie­pa­zīt gribēja daudzi. Abās fer­mas pusēs izvietotas ro­botu telpas. Gotiņas pašas do­das uz slaukšanu. Sā­ku­mā viņām tas esot bijis jāierāda, bet tagad katra piena devēja uz robotiekārtu do­das vi­dēji trīs reizes dienā, kur var saņemt arī gardas spēkbarības devu.
     Govs nostājas slaukšanas stendā, robotierīce nomazgā tesmeni, ar sensoru palīdzību tiek atrasti pupi, pievienots aparāts, un piens sāk ceļu uz tvertni, kur ik die­nu tiek uzkrātas trīs tonnas piena. Visa sistēma ir da­torizēta. Tajā tiek fiksēti fak­ti par izslaukumu un pie­na kva­litāti. Šobrīd fermā ir  120 slaucamas govis  un dar­bojas divi roboti, bet pilna tās jauda ir 280 govis, un tad strādās četri roboti. Fermas aprīkojums sarūpēts sadarbībā ar SIA «Armikss» un «Pro Ceva», bet fermu būvēja Saldus SIA «AZ - inter». J. Gaidis stāsta, ka pie­nu realizē sadarbībā ar SIA «Piena partneri», kas apsolījis atbalstu arī dažu desmitu telīšu iegādē, ļaujot pakāpeniski par tām norēķināties ar piena naudu, lai fermu varētu ātrāk piepildīt un strādāt ar maksimālu in­tensitāti. Pārējās teles ir pa­šu audzētas. Protams, pilnībā bez cilvēka rokām neiztikt. Robotiem divreiz dienā jāmaina filtri, lopiņiem jāsarū­pē barība. J. Gaidis stāsta, ka saimniecības darbā ie­sais­tījusies visa  dzimta, arī dēls un meita ar savām ģi­menēm.
 
D. Gagunova foto

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Marta runcis
    Marta runcis
    pirms 4 gadiem

    Kolchozniekiem tāda ferma i sapņos nerādījās..........

    Atbildēt

Pievienot komentāru