Kas notiks ar Mežaparku?
Raivo Stūrmanis, Ābeļu mazpulka priekšnieks; Spodra un Voldis Purviņi, dabas draugi

Uztrauc pašvaldības amatpersonu vienaldzība 
     Mūs, Ābeļu mazpulka dalībniekus, 2018. gada zie­mā pastaigā pa Jēkabpils Me­žaparku  nepatīkami pārstei­dza lapegļu (galvenokārt) bojāeja pie Radžu ūdens­krātuves mūra sākuma, mūra beigām, arī uz priekšu ejot gar  ūdenskrātu­ves malu.  Ievērojām, ka lap­­eglēm kukaiņu iedarbībā nokrīt miza un koki pamazām nokalst.  2018. gada 5. martā vērsāmies pie Jē­kabpils domes speciālistiem ar iesniegumu par nepiecieša­mību  steidzamības kārtā šīs slimās lapegles izzāģēt un izvest, lai ierobežotu zem­­mizas kukaiņu grauzēju tālāku izplatību. Sazinoties ar speciālistiem, uzzinājām, ka izzāģēt slimos kokus var, ja gaisa temperatūra ir ze­māka par 4 grādiem. Pretējā gadījumā Mežaparkam draud lielas briesmas, jo sil­tā laikā – pavasarī un va­sarā – mizgrauži darbojas ļoti aktīvi.
     2018. gada jūnijā saņēmām Jēkabpils  Pil­sētvides de­­­partamenta direktora Rai­ta Sirmoviča atbildi, ka 2018. gada rudenī iespēju robežās notiks sanitārās izlases meža cirte. 
     Diemžēl vēl joprojām, ne­skatoties uz izsoli,  nekāda sanitārā  izlases cirte ne­notiek. Nokaltušo lapegļu  rodas arvien vairāk. Vai tiešām pilsētas apsaimniekotājiem ir vienaldzīgs Me­ža­parka liktenis? Nesaprotam arī, kāpēc  izciršanai atzīmētas tik daudzas skaistas, ve­selas egles, lapegles un pat ciedru priedes? Kāda tur re­tināšana? Kurš darbinieks at­bild par Mežaparka ap­saimniekošanu?
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. he he
  he he
  pirms 1 gada

  Tak Sirmovičs jau sen ir aizmirsis par tām lapeglēm. Pērn nebija pat spējīgs saorganizēt un izglābt nosalušos gulbīšus uz Daugavas. . Ātrāk šis kungs aizietu pensijā.

  Atbildēt
 2. domāju tā
  domāju tā
  pirms 1 gada

  Mani domes darbinieku vienaldzība sen jau kā neuztrauc, pierasta lieta. Gan jau tagad piespiedu kārtā izzāģēs tās slimās lapegles.

  Atbildēt

Pievienot komentāru