Konstatē, ka problēmas rada neveiksmīga novada reforma
AIJA VALDMANE

Kārtējā Jēkabpils novada iedzīvotāju sapulce notika Ābeļu pagasta tautas namā. Uz tikšanos ar Jēkabpils novada iedzīvotājiem bija ieradusies domes priekšsēdētāja vietniece Anita Lemaka, domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane, izpilddirektors Jānis Subatiņš.
        Pēc lauksaimniecības konsultantes Inas Sēles informācijas par inovācijām lauksaimniecībā Aivars Vanags akcentēja, ka šoreiz kopā ar administrācijas pārstāvjiem ir ieradusies arī deputāte, kas nav tik biežs notikums citos pagastos. Viņš informēja, ka Brodos ir paredzēts atvērt pirmsskolas iestādi, un šim nolūkam iz­strādāts projekts. To varētu apmeklēt 30–35 bērni. Veikta arī vecāku aptauja. Ābeļu pamatskolai vajadzīga pirmsskolas iestāde, bet tur mazuļus nav kur izvietot. Lai šajā ēkā iekārtotu pirmsskolas iestādi, vajadzīga nauda. 50 000 eiro šim nolūkam ir atlikti, bet būs vajadzīgs vēl. To novada pašvaldība cer iegūt, pārdodot izsolē nekustamo īpašumu Bebru ielā 108. Redzēs, kā veiksies. Tuvojas pašvaldību reforma, un nauda ne­pie­ciešama kaut kam vērtīgākam.
       Savu viedokli par izglītības iestādēm ir izteikusi izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Viena no iespējamajām teorijām ir tāda, ka pamatskolā nevajadzētu būt mazāk par 80 audzēkņiem. Ja tas īstenosies, tad Jēkabpils novadā paliks tikai Zasas vidusskola (tad arī tās rinda pienāks) un Ābeļu pamatskola. Bē­dīgi.
        Ābeļos estrādes dēļi ir «beiguši savu eksistenci». Tagad tie jājauc nost un vieta jābetonē. Ābeļos ir paredzēti Sēlijas novadu mākslas svētki «Sēlija rotā». Jāsakārto arī stadions. Sēdvietas it kā ir sataisītas, bet drošības nav.
      A. Vanags informēja arī par ceļa Jaunrozes–Pļavas pirmo vairāku simtu metru sakārtošanu, izmantojot dubulto apstrādi. Tomēr nevajadzētu pa to vest lielas kravas, jo tas ceļu bojā.
     Tad domes priekšsēdētājs klātesošos iepazīstināja ar iespējamo reģionālo reformu. Paredzēti 35 novadi. Kādreiz bija 26 rajoni. Jēkabpils novads ietilpst bijušā Jēkabpils rajona teritorijā. Taču vēl joprojām ap šo reformu vijas dažādas neskaidrības. 
     Tiek spriests par to, ka autoceļus varētu nodot pašvaldībām. Taču A. Va­nags šaubās, vai tas stāvokli uzlabos. Jo valsts pa šiem gadiem ilgi nav rūpējusies. No zāles izskanēja replika, ka tad «jau visi lidosim ar aeroplāniem». No 2009. līdz 2019. gadam novads ir zaudējis daudz iedzīvotāju. Ir gan miruši, gan aizceļojuši. Beigsies meži, ko pārdot; nebūs ceļu, nebūs arī cilvēku. 
    – Šaubos, vai lielās paš­valdības spēs kaut ko attīstīt, šaubos, – noteica A. Va­nags.
    Viņš informēja, ka bibliotēku reorganizācija neskar Ābeļus, bet kultūras jomu gan, jo ir izveidota novada Kultūras pārvalde. Palicis atklāts jautājums par pārvalžu vadītāju apvienošanu vai pat likvidāciju.
     No zāles atskanēja jautājums, kāpēc bija jālikvidē Ābeļu kultūras jomas darbinieku štati. Vai tad te kāds slikti strādāja? Te ir daudz vairāk pašdarbnieku, nekā Leimaņos vai Kalna pagastā! A. Vanags atbildēja, ka te nav runa par to, ka Ābeļos ir daudz pašdarbnieku un vai kultūras darbinieki labi vai slikti strādā, bet gan par to, ka ir izveidota kultūras pārvalde. Bija runa, ka novadā kultūras darbs ir jāuzlabo. No zāles jautāja, vai kāds ir prasījis pagasta iedzīvotājiem, vai viņi ir apmierināti ar darbu kultūras jomā? Te visi ir darbīgi cilvēki! Gribētos zināt, no kura pagasta tad ir bijusi tāda sūdzība? A. Va­nags atbildēja, ka tā ir bijusi anonīma aptauja. Kultūras pārvaldes darbinieki strādā un atbild par visu novadu, ne tikai vienā pagastā.
    Klātesošie interesējās arī par pirmsskolas izglītības iestādes iekārtošanu. Trūkst naudas, bet vai ir pārdoti 200 ha meža, kas bija pa­gastam, no tā taču arī var iegūt naudu! Viņus interesēja arī ceļi un izglītība. Lai ceļš būtu labs, jābūt stingram klājumam. Pavasarī ceļi ļoti jūk, un pie tā vainīgs grants klājums. Jo grants klājums ir uz plūstošas smilts, tad pāri ir mitrums. Savukārt ar izglītību ir tā: kādreiz taču skolotājs viens pats mācīja 1.–4. klases un tika galā. Tagad pedagogu ir daudz. Viņiem nepārtraukti jāiziet visādi kursi, jāpaaugstina sava izglītība, tomēr algas paceltas nav. Bet prokuroriem un tiesnešiem algas paaugstināja! A. Va­nags piekrita, ka var gadīties, ka pēc gadiem pieciem skolotāju vairs nebūs, jo viņi noveco, bet jaunie vietā nenāk. Medicīnā arī būs «ziepes». Tādēļ jau Dunavā tika izveidots feldšerpunkts, lai vismaz kaut kas būtu. 
     Klausītāji konstatēja, ka tas viss ir neveiksmīgas novada reformas sekas. Pirms tās viss bija normāli. 
     Atgriežoties pie problēmas ar ceļiem, A. Vanags norādīja, ka greideri, ja nav grants, paplašina ceļu par 20–30 centimetriem, lai nav tā saucamās «astes». Taču, ja pa šiem ceļiem nebrauks, augs zāle.
      Klausītāji piekrita, ka ir redzēts, ka uz reti lietotiem ceļiem aug zāle. Klausītāji atcerējās 60. gadu sākumu, kad Lašos bija labs ceļš. Sāka braukāt «kamazi», to izdangāja. Jo smagāka kra­va, jo vairāk bojā ceļu. A. Va­nags tikai noteica, ka jācer, ka lielajā novadā ceļi uzlabosies. 
      Arī izpilddirektors Jānis Subatiņš pieminēja bērnudārza celtniecību. Līdz aprīļa beigām jābūt gatavam projektam.
      Viņš informēja gan par atkritumu šķirošanu, gan par «Latvijas Zaļā punkta» akciju, kad mikroautobusiņš iebrauks katrā mājā pēc pudelēm un burkām, tikai tām jau jābūt sagatavotām un saliktām maisos. Akcija sāksies 14. jūnijā. 
       Izpilddirektors pieminēja bērnu nodarbinātību vasarā. Arī novada bezdarbniekiem paredzētas astoņas darbavietas. Iespējams, ka piešķirs vēl. Taču dažos pagastos ir bezdarbnieki, kas nemaz negrib strādāt. 
     Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu snieg­šanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane informēja par izmaiņām zemes lietās, par vairākiem administratīvajiem dokumentiem, kas ietekmē zemes darījumus. Piemēram, valsts rezerves zemes, ko pašvaldība kādreiz nedrīkstēja iznomāt, tagad drīkst. Turklāt ir tiesīga nodot arī atsavināšanai.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. A
    A
    pirms 1 gada

    Un ko runāja Salas novads sapulcēs? Nekādas informācijas. Sproģe tikai galočkai taisa, tjipa tikusies ar tautu. Veca, bet ne kauna, ne goda

    Atbildēt

Pievienot komentāru