Kopā mēs varam!
Kaspars Sēlis

Jēkabpils novada vadība un Lielās Talkas koordinators Jēkabpils novadā Jānis Subatiņš izsaka milzīgu PALDIES visiem, kas atvēlēja savu brīvo laiku un 25. aprīlī, kā arī pirms un pēc tam, čakli un cītīgi strādāja, lai labiekārtotu un sakoptu vidi sev apkārt.
    Kopā pa visu novadu oficiālajās talkas vietās sestdien strādāja aptuveni 340 cilvēki, sakopjot vairākus hektārus lielas platības. Protams, talcinieku netrūka arī citviet, un iepriekšējās dienās skolu teritorijā darbus čakli bija veikuši skolēni.
    Visvairāk talcinieki darbojušies Ābeļu, Zasas un Dignājas pagastos. Ābeļos ļoti plašā teritorijā sakoptas ceļmalas, tāpat arī Dignājā.
Dūņenieku klubiņā veikti remontdarbi, krāsotas sienas. Daugavas krastos makšķernieki lasījuši atkritumus. Tika sakopta Ābeļu kapu teritorija, izzāģēti vecie krūmi, zari, grābtas lapas. Pie Ābeļu pamatskolas, kopā ar Ievu Jasi, tika atjaunoti apstādījumi, grābtas lapas un tuvumā iekārtots laukums izjādēm zirgiem. Vēlāk bērniem bija arī iespēja ar zirgiem arī pavizināties.
   Dignājas pagastā tika uzkopta un no krūmiem un kritušiem kokiem atbrīvota topošā organizācijas ”Dzīvības koks” rehabilitācijas centra „Spēka avots” apkārtne. Palīgā vietējiem iedzīvotājiem bija ieradušies arī Jēkabpils novada administrācijas darbinieki un organizācijas pārstāvji no Rīgas.
   Dunavas pagastā talcinieki kopa apkārtni ap Dunavas veco skolu. Tika grābtas lapas, cirstas atvases.
    Kalna pagastā tika sakopta doktorāta un Aleksandra Grīna parka teritorija, kā arī labiekārtota apkārtne pie kultūras nama Dubultos. Talcinieki rosījās arī rehabilitācijas centra „Dūjas” teritorijā.
    Leimaņu pagastā iedzīvotāji aktīvi kopa Leimaņu kapu teritoriju, kā arī, sadarbībā ar biedrību „Akācija Plus”, atbrīvoja no krūmiem, lapām un atkritumiem ciema centrā esošo vēsturisko Amatnieku ielu. 
    Rubenes pagastā tika sakopta Izabelinas kapsēta un tās teritorijā iekārtots žogs, Kaldabruņā, pateicoties biedrībai „Ūdenszīmes” – saposta vecās skolas apkārtne un ierīkota šķūņa mākslas galerija, Slatē – labiekārtota un sakopta sabiedriskā centra apkārtne, autobusu pieturas teritorija. Rubeņu centrā talcinieki kopa un labiekārtoja skolas apkārtni, sporta laukumu, lasīja atkritumus ceļmalās. Pie jaunās kapličas uzstādīts brīvi pieejams ūdens avots.
    Zasas pagastā lapas tika grābtas un zari dedzināti pie Zasas baznīcas, Cukurkalniņā, pie skolas un sporta laukumā. Amatniecības centra „Rūme” teritorijā tika stādītas eglītes. Liepu ciematā tika sakopta Meža muzeja teritorija, ierīkoti ārstniecības augu stādījumi. Sakopti tika arī Staģu kapi.
    Milzīgs paldies visiem par ieguldītajām pūlēm, enerģiju un laiku Lielās īstenošanā 2015. gadā. Kopā mēs spējam daudz, un tik tiešām ir gandarījums par paveikto! Kā teica Lielās Talkas darba grupas vadītāja Vita Jaunzeme: „No visas sirds ceram, ka mūsu kopīgi veiktais darbs nesīs augļus un sabiedrība kļūs gudrāka un veselāka, vide zaļāka un sakoptāka un mēs paši labāki. ” Uz tikšanos nākamgad!
 
 
Autora foto
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru