Kredīts internetā – palīgs ikdienas finanšu plānošanā vai lamatas?
Apmaksāts raksts

 
Mūsdienās ātri saņemt finanšu līdzekļus savām iecerēm ir vienkāršāk nekā jebkad – kredīts internetā allaž ir vien pāris klikšķu attālumā. Bet kas notiek, kad persona nespēj atdot paņemto? Kādi noteikumi stājas spēkā attiecībā pret kredītņēmēju? Par to lasiet tālāk!
 
Kas notiek, ja privātpersona nespēj atdot paņemto kredītu?
 
Sāksim ar vienkāršu situāciju – personai, izvērtējot atbilstību kritērijiem (vecums, nodarbinātības statuss, maksātspēja, kredītvēsture), ir ticis izsniegts kredīts internetā 100 eiro apmērā. Tā kā tas ir ātrais kredīts, personai tas ir jāatdod viena maksājuma veidā pēc 30 dienām. 
 1. Ja persona nevar atdot kredītu pēc 30 dienām, kredītdevējs piedāvā iespēju pagarināt kredīta atmaksas termiņu uz 30 dienām, par to samaksājot pagarināšanas maksu. Mūsu piemērām maksa par 30 dienām ir 7,88 eiro – tā ir cena, kas jāmaksā par to, lai neatdotais kredīts netiktu uzskatīts par parādu un attiecīgi netiktu aprēķināti soda procenti. Nav noteikts, cik reižu var pagarināt kredīta atmaksas termiņu.
 2.  Ja persona nepagarina kredīta atmaksas termiņu, kā arī neatmaksā pašu kredīta pamatsummu, kredītdevējs sāk aprēķināt soda procentus. Šāds parāds ietekmē arī personas kredītvēsturi.
 3.  Ja persona nesedz savas saistības ilgāk nekā 60 dienas, pret personu var tikt vērsti likumīgi parādu piedziņas veidi. Par tiem tālāk sīkāk.
Piespiedu saistību izpilde brīdinājuma veidā
 
 
Šis ir visvienkāršākais veids – personai tiek izsniegts rakstisks brīdinājums par parādu. Tas ir pieļaujams tad, ja ir kāds saistības apliecinošs dokuments, piemēram, līgums, kam iestājies saistību izpildes termiņš. Šāda parāda pieprasīšanas pieteikums jāiesniedz rajona vai pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā (pēc parādnieka deklarētās, faktiskās vai juridiskās adreses).
 
Saistību izpildi brīdinājuma veidā nevar veikt, ja:
 
 • parādnieka deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta nav zināma;
 • parādnieka deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai atrašanās vieta nav Latvijas Republikā;
 • pieprasītais līgumsods pārsniedz pamatparāda apjomu;
 • pieprasītie procenti par kavējumu pārsniedz pamatparāda apjomu;
 • maksājuma saistības pārsniedz 15 000 eiro.
Ja ir iesniegts šāds pieteikums, tiesa nosūta parādniekam aicinājumu 14 dienu laikā vai nu segt parādu, vai arī iesniegt tiesai iebildumus par pieteikumu. Ja parādnieks neizpilda savas saistības un nesniedz arī iebildumus, tiesnesis var pieņemt lēmumu par piespiedu izpildi. Šis lēmums iesniedzams zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš veiks visas paredzētās darbības, lai piedzītu parādu.
 
Ārpustiesas parādu piedziņa
 
Ja kredītņēmējs nepilda savas saistības, kredītdevējs, kurš izsniedzis kredītu, var šo lietu nodot parādu piedziņas uzņēmumam, kura parādu piedzinējs attiecīgi veiks tālākās darbības. Visas šīs darbības tiek regulētas Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā.
 1. Ja kredītņēmējs nepilda savas saistības ilgāk par 60 dienām, kredīta devējs šo lietu var nodot tālāk parādu piedzinējam.
 2. Parādu piedzinējs nosūta vēstuli parādniekam. Ja parādnieks 21 dienas laikā joprojām nav izpildījis savas saistības, tas tiek iekļauts parādnieku datubāzē.
 3. Parādu piedzinējs var iesniegt prasību tiesā par parāda piedziņu, un tad process pāriet zvērināta tiesu izpildītāja kompetencē.
Vienmēr ir ieteicams rīkoties tā, lai izvairītos no lietas nodošanas parādu piedzinējiem – prakse liecina, ka ne vienmēr parādu piedzinējiem ir precīza informācija par personas jau veiktajiem maksājumiem, līdz ar to prasītās summas var atšķirties no tām, ko persona faktiski ir parādā. Kā arī – parādu piedzinēji mēdz izmantot arī sava veida iebiedēšanas taktikas, kas nav patīkami nevienai pusei un var sagādāt ne vienu vien stresa pilnu brīdi. Bez tam – ja parādu piedzinēja prasītā summa nav pareiza, arī skaidrošana aizņems laiku un bojās nervus.
 
Ko būtu svarīgi zināt parādniekam?
 
 
Pirmais un galvenais likums – jebkādi līdzekļi jāaizņemas atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu. Ja rodas grūtības, pirmais, ko vajadzētu darīt – sazināties ar kreditoru un pārrunāt situāciju. Vairākumā gadījumu kredīta devēji ir pretimnākoši un piedāvās variantus, kā atrisināt situāciju bez tiesas procesiem un parādu piedzinējiem.
 
Kredits7 vienmēr mudina savus klientus situācijās, kad rodas kādas neparedzētas grūtības, sazināties ar Kredits7 speciālistiem pa tālruni un pārrunāt iespējamos risinājuma scenārijus. Tas ir daudz vienkāršāk un patīkamāk abām iesaistītajām pusēm. 
 
Parādu piedziņas uzņēmumi, lai arī darbojas likuma ietveros, nav pārāk maigi metožu izvēlē, līdz ar to, ja vien tas ir iespējams, no šādām situācijām vajadzētu maksimāli izvairīties. 
 
Ja parādniekam rodas šaubas par to, vai no viņa prasītā parāda summa ir pareiza, vai šķiet, ka parādu piedzinēji pārkāpj savas pilnvaras, parādnieks var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. PTAC pārstāv visu patērētāju intereses.
 
Atcerieties! Kredīts internetā ir vienkārši pieejams, taču allaž jāizvērtē savas iespējas aizņēmumu atmaksāt. Ja rodas neparedzētas grūtības, vērsieties pie kredītdevēja un pārrunājiet pieejamās risinājuma iespējas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par pretimnākošiem aizdevējiem, ielūkojieties vietnē kredits7.lv – tur ir pieejama izsmeļoša informācija patērētājiem, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kredītu izsniegšanu.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

  Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru