Krustpils novadā apstiprina autoceļiem un ielām paredzēto dotāciju
AIJA VALDMANE

Par autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojumu sprieda jau Krustpils novada apvienotajā komiteju sēdē. Domei bija jāapstiprina novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma trim gadiem (2020., 2021. un 2022. gadam) un autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu programma 2020. gadam.   Krustpils novada dome arī nolēma apstiprināt novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu programmu, kā arī autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu vidējā termiņa programmu minētajiem gadiem. 
    Krustpils novada pašvaldība ir veikusi tehnisko inventarizāciju pašvaldības ceļiem un ielām, datus saskaņojot ar VAS «Latvijas valsts ceļi».
Šogad ielu un ceļu uzturēšanai, tajā skaitā arī uzturēšanas darbu veikšanai un darbinieku atlīdzībai, ceļu kā inženiertehnisko būvju deklarēšanai  u.c. atvēlēti 326 655 eiro; ceļu un ielu būvniecībai, tajā skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī ES struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas at­maksai –  44 285 eiro.
 
 Šogad plānotie periodiskās uzturēšanas darbi
   Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību uzturēšanas darbi šogad plānoti, izmantojot Lauku atbalsta dienesta projektus, piesaistot līdzfinansējumu no uzkrātā  rezerves fonda un mērķdotācijā piešķirto naudu.
    Ceļu uzturēšanai, re­konstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai paredzēti  423 786 eiro.
Ziemā autoceļus attīra no sniega, lai netraucētu satiksmi, bērnu nokļūšanu skolā. Sniegu novāc no tiltiem, kā arī gājēju un veloceliņiem. Slīdamība tiek samazināta, ņemot palīgā smilšu un sāls maisījumu.
    Pašvaldībā tiek apstiprinātas  autoceļu uzturēšanas klases ziemai un vasarai. 
   Ņemot vērā autoceļu klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļu segumu un tehnisko stāvokli, pašvaldības autoceļi atbilst D uzturēšanas klasei, izņemot šādus ceļus un ielas: Kūku pagastā: Vārpa–Domāni–karjers posmā no 00.–1,5. km, Jēkabpils–Rēzekne–piepil­sēta; Atašienes pagastā:  Atašiene–Joksti–Zalāni; Māras un Lauku iela; Vīpes pagastā: Vārkaļu, Neretas, Jaunā iela; Krustpils pagastā:  Prižu avēnija–Šaurītes, Kazubrenči–stacija; lidlauka ceļš, Braslavas, Centra, Straz­diņa iela, Prižu avēnija, kam noteikta uzturēšanas  C  klase. 
 
Seguma uzturēšana
   Autoceļu seguma planēšana tiek veikta vismaz trīs reizes gadā. Ziemā tos attīra no sniega vismaz līdz četrām reizēm sezonā. Bojātās vai nozagtās ceļazīmes jāatjauno ne vēlāk kā triju diennakšu laikā. Satiksmei bīstamie priekšmeti  jānovāc uzreiz, bīstamās bedres jāaizpilda divu nedēļu laikā. Grants segumu profilē rudenī pirms sala iestāšanās un pavasarī, apžūstot zemes klātnei pēc atkušņa.
   Regulāri tiek apsekoti, konstatēti un laikus novērsti ceļu izskalojumi un avārijas bedres.
 
Ceļu apsaimniekošanas plāns šim gadam
    Sadaļā «Ceļu  un ielu būv­projektēšana»: Kūku pagastā Jaunāsmuižas iela –0,185 km (plānotās izmaksas – 5 000 eiro); Mežāres pagastā  atzars uz Robežu ielu 011.km (5 000 eiro).
    Sadaļā «Ceļu un ielu rekonstrukcija» Kūku pagastā 1,4 km (plānotās izmaksas – 13 350 eiro).
   Ceļu un ielu uzturēšana Atašienes pagastā: visu ceļu un ielu uzturēšana ziemā un vasarā – 17 186 eiro; seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu Draudzības (0,185), Vī­raksnes ielai (0,41) – kopā 7 000 eiro; Ezerpodnieki–Mež­āres  pagasta robeža – 1  km. Ata­šiene–Joksti–Zalāni – 1,2 km, Stalidzāni–Silagals – 1,5 km (kopā plānotā maksa – 25 000 eiro). Asfaltbetona bedrīšu remonts paredzēts  ce­ļa­posmam Bojāri–Lak­stiņi – 0,63 km, Atašie­ne–Jaun­podnieki – 0,6 km, Ma­rin­zeja–Rijnieki – 0,1 km (kopā – 4 500 eiro).
    Elektroenerģija ielu apgaismojumam, laternu apkope – 2 570 eiro.
    Krustpils pagastā: visu ceļu un ielu uzturēšana zie­mā un vasarā  – 17 343 eiro; ceļa virsmas iesēdumu piebēršana visiem ceļiem un ielām – 21 282 eiro; ceļa Leināni–Grīvas kapi izskalojuma grants segas atjaunošana – 0,7 km (2 500 eiro); luksofora remonts – 700 eiro, gājēju celiņa apgaismojums maksā 1 800 eiro; sniega tīrīšana no šī celiņa –1 500 eiro; ielu laternu re­monts un uzturēšana – 1 000 eiro, ceļa Prodsala–Spuņ­ģenieki, kā arī Braslavas ielas atputekļošana kopā  maksā 7 350 eiro.
     Kūku pagastā: visu ceļu un  ielu uzturēšana – 14 702 eiro; ceļu virsmas  iesēdumu piebēršana – 13 236 eiro; maksa par gājēju celiņa ap­gaismojumu – 4 250 eiro; caurteku tīrīšana un atjaunošana Skramāni–Stukuļi; Veseļi–Daugavas Oglenieki (kopā 2 600 eiro). Ceļa malu mehanizēta no­ņemšana, sāngrāvju atjaunošana  Skramāni–Stukuļi;  Vilciņi–Trepmuiža;  Zīlāni–Palej­nieki–Lauciņi;  Lauki–Teiļi;  Piejūti–Dūcāni (kopā – 15 810 eiro). 
    Mežāres pagastā: visu ceļu un ielu uzturēšana – 7 000 eiro; apauguma noņemšana, ceļa nomaļu atjaunošana Mežāre–Atašienes  robeža,  Kropiņi–Vīpes pagasta ro­beža – 0,70 km;  Luksti–Gromalti – 1 km;  Bērziņi–Pod­nieki – 1, 67 km (kopējā mak­sa – 8 325 eiro). Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu – Gromalti–Gravāni – 0,50 km; Kropiņi–Vīpes pagasta robeža – 0,67 km; Luksti– Gromaļi – 1 km; Buntiki–Endžeļi – 0,58 km; Bērziņi– Podnieki – 0,70 km (kopā – 14 800 eiro).
    Asfaltbetona seguma plaisu un bedrīšu remonts – Robežu, Mazā, Skolas, Tor­ņa, Rozessalas iela, Asfalts– Druvenieku centrs – 1 894 ei­ro. Autoceļiem kopējā sum­ma – 500 eiro. Mazajā, Rozessalas, Torņa ielā elektroapgaismojums, laternu apkope – 650 eiro.
    Variešu pagastā: visu ceļu un ielu uzturēšana – 15 849 eiro. Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu: Sprukti–Sma­ni – 0,89 km, Piņķi–Balt­galvji – 1,46 km, Ušāni–Bauri–Medņi – 0,3 km (ko­pā – 5 400 eiro). As­falt­betona seguma bedrīšu re-monts: Centra ielā – 0,31 km (1 800 eiro), ceļa malu mehanizēta noņemšana, sāngrāvju atjaunošana  Ķi­ku­ri–Kursieši – 0,49 km (1 260 eiro); Ķikuri–Kursieši Bērzaunītes tilta remonts (14 493 eiro); Ušāni–Bauri–Medņi caurtekas remonts –810 eiro.
    Vīpes pagastā: visu ceļu un ielu uzturēšana – 18 282 eiro. Ielu apgaismojums – 1 755 eiro. Vidulejas–Straumnieki – apauguma no­ņemšana, sāngrāvju, se­guma  atjaunošana – 0,45 km (2 500 eiro), Landzāni–Ezermuiža caurtekas tīrīšana – 3 400 eiro; Mežmuiža–Zeltiņi–Neretas koka tilta remonts (17 709 eiro). Prauliņi–Slīpie apauguma noņemšana, sāngrāvju, se­guma atjaunošana – 1,55 km (5 250 eiro). 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. joks
  joks
  pirms 1 mēneša

  Kāpēc Variešās centra ielas neromentē? Cilvēku daudz pat dzīvokļu nav, visi maksā nodokļus.

  Atbildēt
 2. No Krustpils novada
  No Krustpils novada
  pirms 1 mēneša

  Par Variesam principā var brīnīties, tik laba satiksme ar pilsētu, attīstības iespējas,bet pa ciematu tik dzērāji klīst un atklāti pieturā izgul reibumu. Bija cerība, ka ar pārvaldnieka maiņu kas mainīsies, bet pagaidām neko nejūt. Ceļi ir pabriesmigi visā pagastā, ne tikai centrā.

  Atbildēt

Pievienot komentāru