Krustpils novada dome konceptuāli atbalsta investīciju projektu – olu un olu produktu ražotni bijušā lidlauka teritorijā
Jānis Apīnis

    Krustpils novada pašvaldība informē, ka kārtējā domes sēdē 22. aprīlī  domes deputāti izskatīja SIA «Gallusman» plānoto investīciju projektu  novada teritorijā - būvēt jaunu olu un olu produktu ražotni. Pašvaldībā ir saņemts SIA «Gallusman» iesniegums, kurā tiek informēts par ierosinājumu bijušā lidlauka teritorijā  aptuveni 50 ha platībā būvēt jaunu olu un olu produktu ražotni.
     Iesniegumā ir norādīts, ka Krustpils novada teritorijā tiktu izveidots industriāls komplekss, kurā atrastos olu un to produktu ražotne, tajā skaitā jaunputnu un dējējvistu novietnes, putnu barības ražotne, olu šķirošanas un pārstrādes cehs, noliktavas un cita ražotnes darbībai nepieciešamā infrastruktūra. To papildinātu organiskā mēslojuma ražotne, kuras ražošanas tehnoloģiju izstrādē šobrīd ir iesaistīti vairāki Latvijas zinātnieki. Mēslojuma ražotnē par izejvielu tiktu izmantoti olu ražotnē (putnu novietnēs) radītie kūtsmēsli, tādējādi novēršot galvenos ar industriālu putnkopību saistītos vides riskus (t.sk. mēslu apsaimniekošanas procesā radītās nelabvēlīgas smakas), vienlaicīgi radot vērtīgu un efektīvu produktu – organisku augsnes minerālmēslojumu izmantošanai lauksaimniecībā fosilo vai industriāli ražoto minerālmēslu vietā. Īstenojot projektu, tiktu radītas, aptuveni 200. jaunas darba vietas.
SIA “Gallusman” pirms investīciju projekta īstenošanas un būvniecības procedūras uzsākšanas lūdza Krustpils novada domei rast iespēju izskatīt un konceptuāli atbalstīt minēto investīciju projektu.
         Krustpils novada domes sēdes protokols  liecina, ka uz šī jautājuma apspriešanu  bija uzaicinātas vairākas amatpersonas un  iesaistīto jomu pārstāvji. Pirms lēmuma pieņemšanas deputāti uzklausīja plašāku informāciju par plānoto investīciju projektu  un ar to saistītajiem jautājumiem.  SIA «Brēķu studenti» valdes priekšsēdētājs Vilnis Buholcs  ziņoja par Krustpils lidlauka teritorijas industriālo attīstību. Šajā teritorijā darbojas kooģenerācijas stacija, 2019. gadā darbu uzsāka finiera rūpnīca «Amberbirch». V. Buholcs norādīja, ka  piebraucamais ceļš līdz lidlaukam no ceļa posma Jēkabpils - Madona ir noslogots, dienā pa to brauc vismaz 30 smagās mašīnas, tādēļ tā kvalitāte ir vitāli svarīga infrastruktūras nodrošināšanai.
     Klātesošais SIA «Gallusman» valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs  prezentēja  uzņēmuma darbības modeli  un izdalīja bukletus par plānoto projektu. Tas paredz modernu olu un to produktu ražotni, izbūvējot visu ražošanai nepieciešamo infrastruktūru, tajā skaitā jaunputnu un dējējvistu novietnes, putnu barības ražotni, olu šķirošanas un pāstrādes cehu, noliktavas, bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī elektroapgādes un citu ražošanas procesam nepieciešamo infrastruktūru. Investīciju projekts paredz šādu modernas infrastruktūras izbūvi: 12 jaunputnu novietnes; 18 dējējvistu novietnes; graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas (graudu torņi) cehs; putnu barības ražošanas cehs; olu šķirošanas un pārstrādes cehs; mēslu pārstrādes iekārtas (sadarbībā ar SIA «Baltic BioRefinery Park»), tādējādi novēršot nepieciešamību pēc mēslu krātuvēm, kas ir lielākais nelabvēlīgo smaku un vides piesārņojuma risku cēlonis. Uzņēmuma vadītājs norādīja, ka līdz 90 % no visas saražotās produkcijas plānots realizēt eksporta tirgos, izmantojot jau esošo holdinga sadarbības partneru tīklu, ko kopš 2015. gada turpina attīstīt Latvijas uzņēmums SIA «Ovostar Europe», kā arī apzinot jaunus tirgus Eiropā, Tuvajos Austrumos un citur. Ja projekts tiks atbalstīts, tad šeit plāno uzturēt ap 6 miljonu dējējvistu, kas gadā saražotu ap 2 miljardiem olu. Atsevišķi būtu norobežotas dējējvistas no jaunputniem. Tiktu radītas ap 200 jaunu darba vietu, kas veicinātu reemigrācijas procesu, veicinātu ekonomisko aktivitāti. Kopā investīcijas būtu līdz 100 milj eiro, plānotais apgrozījums ap 100 milj. eiro gadā, bet eksporta apgrozījums – no 90 milj. eiro gadā. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā plānoti līdz 10 milj. eiro gadā, vietējo izejvielu (graudu) iepirkumi līdz 35 milj. eiro gadā. 
     Valdis Bisters informēja arī  par ražotnes radītā mēslojuma pārstrādi organiskajā mēslojumā bioloģiskajai lauksaimniecībai. Ir ideja radīt pilnvērtīgu mēslojumu, kas tiktu pārstrādāts granulās, pēc tam iepakots. Aktīvi strādā pie tā, lai mēslojuma pārstrādē nerastos smakas. Apmēram 4 līdz 5 gadu laikā tiktu pabeigts projekts. 
     Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, kurš arī piedalījās sēdē,  norādīja, ka pašvaldības tiešais uzdevums ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību administratīvajā teritorijā. Uzņēmējs pats ir izrādījis iniciatīvu celt ražotni Krustpils novada teritorijā. Lidlauka teritorija tiktu attīstīta, sakārtota vide. 
Deputāts Pēteris  Gravāns jautāja, vai gada laikā projekta autori spēs nodrošināt sabiedrisko apspriešanu un ietekmes uz vidi novērtējumu? A. Veinbergs atbildēja, ka formālais process ilgst aptuveni pusgadu. Deputāts Kārlis Stars rosināja ideju realizēt pēc iespējas ātrāk. Lidlauka teritorija ir neizmantots potenciāls, domei ir jāatbalsta šī iecere. Domes atbildei jābūt ātrai, jo Krustpils novada teritorija ir 4. vieta Latvijā, kurā uzņēmējs iniciē minēto ideju ražotnes celtniecībai. Domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa jautāja – vai teritorija, kurā vēlas būvēt ražotni,  ir pašvaldības teritorija? Kārlis Pabērzs atbildēja, ka šī teritorija ir privātīpašums. Viņš arī nformēja, ka plānotās apbūves teritorijas apkārtnē nav dzīvojamo māju tuvāk par 500 m. Deputāte Elīna  Serkova jautā, kādēļ ir apstājies darbs pie ceļa izbūves līdz lidlaukam? Izpilddirektors Raimonds Spēks atbildēja, ka finansējuma trūkuma dēļ. A. Kraps ierosina norīkot vienu konkrētu atbildīgo darbinieku – kontaktpersonu, par komunikāciju un procesa virzību ražotnes ieceres attīstībā, dokumentācijas kārtošanā. A. Kraps informēja, ka šobrīd ceļu izbūves cenas krīt. 
     Pašvaldības juristam uzdeva sagatavot lēmuma projektu par minēto jautājumu, lai varētu sniegt novada domes atbildi uz SIA “Gallusman” iesniegumu šajā domes sēdē. 
   Krustpils novada dome norāda, ka, , radot priekšnoteikumus olu un olu produktu ražotnes izveidei,  nevar paredzēt un sniegt garantijas par būvniecības ieceres rezultātu, atbilstoši būvniecības iecerei un nepieciešamajam lokālplānojumam, taču saskatot lauku teritorijas ekonomisko attīstību un būtisku investīciju ieguldījumu novada teritorijā, ir gatava sniegt atbalstu šādam investīciju projektam.
                                            ***
   Publiski pieejamā informācija internetā liecina, ka Ukrainas un Latvijas investoru grupas «Ovostar Union» uzņēmums «Gallusman» iecerētās ražotnes atrašanās vietai jau iepriekš ir izskatījis vairākus variantus - Ogres, Valkas un Tukuma novados. Uzņēmums ražotnes izveidē līdz 2026. gadam sākumā bija plānots investēt vismaz 85 miljonus eiro un radīt līdz 200 jaunu darbavietu. 
    Savulaik Ogres novada dome uzņēmumam «Gallusman» atļāva lokālplānojuma izstrādi  saistībā ar ‘minēto projektu  Madlienas pagastā. Taču 2019. gada novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija to neapstiprināja, jo tika saņemti vairāki iesniegumi un sākta pārbaude. VARAM izvērtēja lokālplānojuma dokumentāciju, konstatējot neatbilstību normatīvo aktu prasībām.
    SIA «Gallusman» investīciju projekta vēsture ir jau vairāk nekā trīs gadus gara,  un  jautājums par to divas reizes  ir nonācis izskatīšanai pat attiecīgajā Saeimas komisijā, pēdējo reizi šogad janvārī.   Plašsaziņas līdzekļos ir bijusi arī informācija, ka Latvijas olu ražotāju asociācija nevēlas jaunā spēlētāja ienākšanu Latvijas tirgū, norādot, ka Ukrainas olu ražotāji vēlas panākt izņēmuma stāvokli tirgū, situāciju, kad viņiem tiek pievērsta īpaša uzmanība vienkārši tādēļ, ka viņi investē lielu summu. Smagāks arguments gan ir par to, ka šādas investīcijas paredz tāda olu daudzuma saražošanu, kas vietējā tirgū var radīt pamatīgas izmaiņas. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (6)

 1. rīkste
  rīkste
  pirms 7 mēnešiem

  tas būtu lieliski, ja tikai t.s. ministrs Pūce savā apmātībā atkal necels iebildumus.

  Atbildēt
 2. Tādi, lūk, pīrāgi
  Tādi, lūk, pīrāgi
  pirms 5 mēnešiem

  Pūces "iebildumi" ir saistīti tikai ar to, ka Balticovo maksā Pūces sirdsdraugam Jaunupam, sponsorējot viņa vadīto basketbola klubu, kurā Jaunups saņem algu. Kādreiz to sauca vismaz par interešu konfliktu. Attīstītās valstīs šis būtu pievērsis tiesībsargājošo iestāžu uzmanību.

 3. pātadziņa
  pātadziņa
  pirms 6 mēnešiem

  Laikam jau Krustpils domei vairāk smadzeņu par Tukuma pagastvecenēm, kas noraka i šito ražotnes projektu, i vēja parku. Lai izdodas!

  Atbildēt
 4. runga
  runga
  pirms 6 mēnešiem

  Vai tad Tukumā arī bija tāda iecere? Es dzirdēju par Madlienu, bet tur Pūce uzlicis savu veto.

 5. Kakii
  Kakii
  pirms 6 mēnešiem

  Vietā laba, nav īsti pilsētā, smalkajiem deguniem nekaitēs. Būs jaunas darbavietas. Ir OK.

  Atbildēt
 6. runga
  runga
  pirms 6 mēnešiem

  Protams, ka labi, lai tik būvē.

Pievienot komentāru