Krustpils pagastā azartspēļu organizēšanas vietas nebūs
AIJA VALDMANE

Aizvadītajā Krustpils novada domes sēdē tika skatīts jautājums par iespēju atvērt azartspēļu vietu Krustpils pagastā. Šis jautājums jau ticis skatīts novada apvienoto komiteju sēdē.  
      Krustpils novada pašvaldībā decembrī saņemts sa­biedrības ar ierobežotu at­bildību «LVBet» no Rīgas  ie­sniegums, kurā lūgta  paš­valdības atļauja  azartspēļu organizēšanas vietas – totalizatora vai derību likmju pieņemšanai, bingo zāles un spēļu zāles – atvēršanai SIA «Ksavers» ēkā Krustpils pa-gastā. Kā norādīja novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pa­bērzs, iesnieguma sa­turs ir līdzīgs iepriekšējai vēstulei, kas tika saņemta pērnā gada jūlijā, un ietver to pašu lūgumu – atļaut organizēt azartspēles. Pašvaldība pieņēma lēmumu atteikt iz­sniegt šo atļauju. Decembrī saņemtais iesniegums atšķirībā no iepriekšējā papildināts ar dokumentiem, kuros ir ziņas no Latvijas Autoceļu direkcijas Jēkabpils nodaļas, «Lursoft» datu bāzes un Valsts ieņēmumu dienesta. Izskatot saņemto iesniegumu un tam pievienotos pielikumus, tiek konstatēts, ka iesniedzējai atbilstoši Azart­spēļu un izložu likuma prasībām ir izsniegta Izložu un azartspēļu uzraudzības in­spekcijas licence šo spēļu organizēšanai (azartspēļu veidi: spēļu automātu spēles, kāršu un kauliņu spēles, bingo, rulete, totalizators, derības un veiksmes spēle par tālruni) uz nenoteiktu laiku. Tā ir  derīga, sākot  no 2018. gada 6. aprīļa. Firma arī saņēmusi ēkas īpašnieka SIA «Ksavers» piekrišanu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai un pērnā gada 23. jūlijā noslēgusi nodomu protokolu par no­mas līguma noslēgšanu ar ēkas īpašnieku. Ie­snie­gums, lai saņemtu atļauju atvērt azartspēļu organizēšanas vietu konkrētajā ēkā, ie­sniegts pašvaldībai. Tam  pievienota Latvijas Autoceļu direkcijas Jēkabpils nodaļas 1997. gada 14. augusta re­ģistrācijas kopija, adresēta Krustpils pagasta Zemes komisijai ar atteikumu lietot zemi par labu fiziskai personai. Tam pievienoti vēl citi dokumenti, tostarp Valsts ieņēmumu dienesta   izziņa  par struktūrvienības – kafejnīcas «Spuņģēni» – darbību.  K. Pabērzs informēja, ka uz apvienotās komitejas sēdi bija ieradušies iesniedzējas pārstāvis Mārtiņš Karulis un SIA «Ksavers» valdes priekšsēdētājs Aivars Butāns. M. Ka­rulis uzsvēra, ka ēkā kafejnīcas darbība nenotiek, ko ap­liecina dokumenti, un atļaujas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai izsniegšanai šķēršļi nepastāv. Neesot arī sabiedrības interešu aizskāruma, ar ko dome varētu pamatot atļaujas neizsniegšanu. A. Butāns izteicās, ka dome liedz personai nodarboties ar uzņēmējdarbību, bet uzsvēra, ka ir tikai par to, lai šāda veida spēļu zāles nebūtu un tās aizvērtu Jē-kabpilī un tuvākajā apkārtnē. Iesniedzējas pārstāvim vairākas reizes tika norādīts, ka ēkas lietošanas mērķis publiskos do­kumentos ir kafejnīca, un, atbilstoši likuma prasībām, šādā īpašumā  domei nav tiesību izsniegt atļauju organizēt  azartspēles. 
    Uzklausot iesniedzējas pārstāvja argumentus, izvērtējot iesniegumā ietverto lūgumu un  pievienotos do­kumentus, to ticamību, acīmredzamās pretrunas tajos un publiski pieejamo informāciju, dome uzskata, ka iesniegums ir noraidāms. Turklāt likumā noteikts, ka azartspēles nav atļauts or­ganizēt bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības. Taču iesniegumā ir lū­gums atļaut organizēt ne tikai tos, bet arī bingo un spēļu zāli. Pašvaldība secinājusi, ka, ņemot vērā visus nosacījumus un izvērtējot visus iesniegtos dokumentus, tai  ir pietiekošs pamats atteikt atļaujas izsniegšanu.  Izziņās un izdrukās  ir pretrunīga informācija. 
Domes deputāti nolēma atteikt atļaujas azartspēļu organizēšanai izsniegšanu SIA «LVBet» ēkā «Ksavers».
   Tātad Krustpils  pagastā nebūs ne totalizatora un derību likmju pieņemšanas vie­tas, ne bingo un spēļu zāles. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Jurka
  Jurka
  pirms 7 mēnešiem

  Jēkabpilij būs lielāka slodze un peļņa.

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 7 mēnešiem

  Viņ laikam grib, ka Pabērzs par velt viņim vis atļau.

  Atbildēt
 3. Vija Rudzīte
  Vija Rudzīte
  pirms 7 mēnešiem

  Ventspils pieņēma lēmumu pilsētā likvidēt visas azartspēļu zāles. Iesaku to Jēkabpilij un citām pašvaldībām. Pabērzs un citi deputāti - MALAČI

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru