Krustpils Sv. Nikolaja pareizticīgo dievnams savā 110. jubilejas gadā
Jānis Zeps

Nereti paziņas, dodoties garām Jēkabpilij Rī­gas, Latgales vai Zemgales virzienā, Krustpils pusē pamana dzelzceļa un auto ceļam līdzās esošo sarkano ķieģeļu dievnamu un vēlāk man vaicā: kas tā ir par baznīcu?  Arī ne katrs jēkabpilietis spēs sniegt atbildi nepietiekamas informācijas dēļ. 
     Dievnams atrodas mazliet atstatus no pilsētas vēsturiskā centra. Tajos  ir ierasti redzēt sakrālas celtnes. Par šo baznīcu nav arī plaši pieejamas informācijas at­šķirībā no Daugavas pretējā pusē esošajiem pareizticīgo dievnamiem. Pat Lat­vijas Pareizticīgās baznīcas oficiālās un Dau­gavpils–Rēzeknes eparhijas mājaslapu dievnamu sadaļās informācijas par šo baznīcu, vismaz pagaidām, nav. Tāpēc vēlos aktu­alizēt šo jautājumu, vēl jo vairāk tāpēc, ka šogad  minētajai sakrālajai celtnei aprit 110 gadu. Tās vēsture lie­cina par kādreizējās Krust­pils, mūsdienu Jēkabpils pilsētas da­ļas, un Krustpils novada vēsturiskās attīstības  gaitas iezīmēm, kā arī ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem valstī kopumā.
      Runājot par Krustpili (agrāk: Kreicburga; Krisbur­ga) un novadu, jāatceras, ka tie vēsturiski bija Latgales kultūrvēsturiskā reģiona sastāvdaļa. Agrīnās liecības ir Asotes pils un pilsnovads, kas savulaik ietilpa Jersikas valstī, latgaļu zemē. Vēlāk, 13. gadsimta 30. gados, tika uzcelta toreizējā Rīgas bīskapa Nikolaja pirmā pils šaipus Aiviekstes, Latgalē, saņemot Kreicburgas vārdu, ap kuru vēlāk sāka arī veidoties Kreicburgas miests. Tas liecina par katoļticības klātbūtni šajā apvidū. Iz­maiņas novads piedzīvo ar Kreic­burgas nonākšanu Polijas valdījumā, kad 1585. gadā Polijas karalis Stefans Bato­rijs pili un zemes uzdāvina jaunajam rotmistram Niko-lausam Korfam par lielajiem nopelniem krievu–poļu kara laikā. Vēlāk no nākamā Polijas karaļa un Lietuvas lielkņaza Sigis­munda III Vāsas Korfs sa­ņem privilēģiju mantot šo īpašumu uz mūžīgiem laikiem, un Korfu dinastija šeit turpina valdīt līdz pat I pasaules karam. Tā kā Korfi bija luterāņi, arī viņu jeb Kreicburgas novads izveidojās par luterānisku. Protams, nevar nepieminēt, ka pašu Kreic­burgas miestu apdzīvoja liela ebreju kopiena, vienu laiku viņi pārstāvēja pat miesta iedzīvotāju vairākumu, par ko liecina agrāk pastāvējušie pieci lūgšanu nami un sinagogas. No šodienas skatupunkta raugoties, Krustpils novads bija vēsturiski un etnogrāfiski īpašs, atšķirīgs no pārējās Latgales. Kas bija tie motīvi, kuru rezultātā novadu sāka apdzīvot skaitliski lielāks daudzums pareizticīgo ie-dzīvotāju, kuriem radās ne-pieciešamība pēc savas draudzes un dievnama?
 
Pilns teksts – 15., 19. un 22.  maija "Brīvajā Daugavā". 
Ja vēlaties abonēt šī (vai jebkura cita BD numura, sākot no 2010. gada) numura elektronisko (pdf) versiju, rakstiet uz e-pastu: sarmite@bdaugava.lv
Piemēram: Vēlos saņemt "Brīvās Daugavas" 15. maija numuru savā e-pastā: manspasts@inkaste.lv (jūsu e-pasta adrese).
Viena numura cena – 0,44 eiro, mēneša maksa – 3,80 eiro  (t. sk. PVN 21%) (būs jāveic pārskaitījums internetbankā). 
 

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. rasa
  rasa
  pirms 2 mēnešiem

  "Brīvās Daugavas" lasītājus kārtējo reizi iepriecina novadpētnieka Jāņa Zepa pamatīgais raksts par maz zināmu, nepētītu. bet aktuālu tematu. Suminu autoru un BD! Raksts šodienai un nākotnei!

  Atbildēt
 2. Andrejs
  Andrejs
  pirms 2 mēnešiem

  Bravo, censoni Jāni Zep! Prieks, ka esi, ka dzen dziļu vagu mūsu pagātnes maz koptajā lauciņā!

  Atbildēt
 3. Nikolajs
  Nikolajs
  pirms 2 mēnešiem

  Labi! Man raksts patika! Uzzināju daudz jauna.

  Atbildēt
 4. BD lasītāja
  BD lasītāja
  pirms 2 mēnešiem

  Gadus desmit diezgan cītīgi lasu vērtīgākos BD nodrukātos rakstus. Ja raksta autors ir aizrautīgais un zinošais novadpētnieks Jānis Zeps, zinu, ka būs iespēja lasīt labas kvalitātes oriģinālpētījumu, kas satur jaunu, drošu un precīzu informāciju par kādu svarīgu kultūrvēstures tematu. Jēkabpilieši! Leposimies ar Jāņa Zepa paveikto! Paldies autoram par kārtējo lielisko sirddarbu!

  Atbildēt
 5. BD lasītāja
  BD lasītāja
  pirms 2 mēnešiem

  Gadus desmit diezgan cītīgi lasu vērtīgākos BD nodrukātos rakstus. Ja raksta autors ir aizrautīgais un zinošais novadpētnieks Jānis Zeps, zinu, ka būs iespēja lasīt labas kvalitātes oriģinālpētījumu, kas satur jaunu, drošu un precīzu informāciju par kādu svarīgu kultūrvēstures tematu. Jēkabpilieši! Leposimies ar Jāņa Zepa paveikto! Paldies autoram par kārtējo lielisko sirddarbu!

  Atbildēt

Pievienot komentāru