Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana joprojām problemātiska
INESE ZONE

BD jau informēja, ka Jēkabpils kapos no baltvācu apbedījumiem nozagti vēsturiskie čuguna krusti un pašvaldība aicina atsaukties aculieciniekus. Lai arī kapsētas apsaimniekotājs SIA «Jēkabpils pakalpojumi» un pašvaldība skaidro, ka apsaimniekotājam nav dots uzdevums uzskaitīt kultūrvēsturiskos pieminekļus un atbildēt par to saglabāšanu, neizpratni raisīja fakts, kā nav pamanīts, ka krusti pazuduši, iespējams, jau vasarā, ja turpat blakus tiek sagatavota vieta apbedīšanai un veic apbedījumus. 
   Jēkabpils kapos ir maz brīvu vietu apbedījumiem, un jaunajai kapsētai paredzētā teritorija vēl nav sagatavota, tādēļ kapuvietas ierāda veco kapu daļā  blakus baltvācu kapiem. Tāpēc arī  ikmēneša preses konferencē Jēkabpils domē izskanēja jautājums, vai krusti nav noņemti, lai arī šo teritoriju sagatavotu jauniem apbedījumiem?
    Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis to kategoriski noliedza, sakot, ka šajā teritorijā nav plānots veikt apbedīšanu, jo tā ir blakus tā dēvētajam mēra kalniņam – mēra ka­piem, tāpēc to neizmantos. Viņš  uzsvēra, ka kapu apgānīšana ir nosodāma un ze-miska rīcība.  Runājot par «Jēkabpils pakalpojumu» pienākumiem, R. Ragainis sacīja, ka pašvaldība uzņēmumam uzdevusi apsaimniekot tikai dažas kultūrvēsturiski nozīmīgas kapavietas, bet par pārējām tas neatbild.  BD interesējās, kā ir ar mūsdienās uzstādītajiem pieminekļiem, un R. Ra­gainis sacīja, ka arī par tiem kapu apsaimniekotājs neuzņemas nekādu atbildību. 
    Preses konferencē piedalījās arī biedrības «Jēkabpils mantojums» valdes priekšsēdētājs Jānis Zeps. Viņš informēja, ka, pazūdot krustiem, Jēkabpilī faktiski ir likvidēta baltvācu kapsēta, jo vairs nav nekādas informācijas par apbedītajiem un to arī vairs nevarēs iekļaut digitālajā kapu plānā. Tāpat vairs nebūs liecību par vietējo amatnieku darbu, jo Jēkabpilī savulaik bijušas trīs metāllietuves, kurās, visticamāk, izgatavoti šie čuguna krusti. Tie bijuši individuāli darbi, katrs ar savu ornamentu.  J. Zeps secināja, ka va­rētu būt pazuduši apmēram 20 vai vairāk čuguna krusti. Viņš savulaik veicis vēsturisko apbedījumu fotofiksāciju, un viņam esot 12 krustu fotogrāfijas, taču visus viņš nav fiksējis.
    Jēkabpils policijas iecirkņa priekšnieks  Zigmunds Januševskis sacīja, ka ir sākts kriminālprocess par smaga nozieguma izdarīšanu – kapu apgānīšanu. Pēc iesnieguma par zādzību uz kapiem izbraukusi operatīvā grupa, kas fiksējusi astoņu krustu nozagšanu. Esot redzamas pēdas, ka tie no­lauzti. Z. Januševskis pieļāva, ka, iespējams, pazuduši vairāk krustu, bet esot grūti fiksēt, vai tas noticis šogad vai varbūt pirms daudziem gadiem.  Šī neesot tāda kapu apgānīšana, par kuru var teikt, ka nodarījumi veikti nupat.  Arī fiksētās zādzības, visticamāk, notikušas pirms ilgāka laika, un tas apgrūtinās izmeklēšanu. 
BD interesējās, kāpēc  krustus nav fiksējusi kapu komisija? Atbilstoši Jēkab­pils pašvaldības 2016. gadā apstiprinātajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7 «Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi», lai atzītu kapavietu par nekoptu un aktualizētu kapsētās saglabājamos kultūras pieminekļus, reizi gadā tiek izveidota kapavietu komisija, kuras sastāvā ir Jēkabpils  pašvaldības, kapsētas apsaimniekotāja un nevalstisko organizāciju pārstāvji, nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti speciālisti no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Savukārt noteikumu terminus pa-skaidrojošajā daļā minēts, ka kultūras pieminekļi ir – atsevišķas kapsētas teritorijas, atsevišķas kapavietas, piemiņas vietas, pieminekļi, kuriem ir mākslinieciska, vēsturiska, zinātniska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Jē­kabpils sabiedrības, Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Kapavietu komisija sniedz priekšlikumus par kapsētās saglabājamajiem kultūras pieminekļiem.  Tātad gan pašvaldībai pašai, gan tās sasauktajai komisijai bija jāveicina pieminekļu, arī krustu, uzskaite un jācenšas nodrošināt to saglabāšana. Šajā sakarībā būtu bijis loģiski to uzdot arī kapu apsaimniekotājam. Vēl jo vairāk tādēļ, ka jau minētajos noteikumos dome pati minējusi, ka kapsētas apsaimniekotājs atbild par kapsētās esošo vērtību, īpašumu un kultūras pieminekļu saglabāšanu. Bet, kā jau minēts, šāda uzdevuma ar «Jēkabpils pakalpojumiem» noslēgtajā līgumā nav.  Jānis Zeps stāsta, ka piedalījies vienā komisijas sēdē jau pirms laba laika. Vai sēdes notikušas pērn un šogad, viņš nezinot, jo nav uz tām pieaicināts. Varbūt tās bijušas, bet tad bez «Jēkabpils mantojuma» pārstāvju dalības. Preses konferencē do­mē R. Ragainis un viņa vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps sākumā sacīja, ka īsti nezina, vai šādas komisijas sē­des notikušas, tad secināja, ka laikam gan nav bijušas, jo at­bildīgais darbinieks – komunālinženiere, kam tās jāsasauc, ilgi slimojusi. At­bil­stoši jau minētajiem kapsētas apsaimniekošanas noteikumiem kapavietu komisija  gan jāsasauc  Pil­sētsaim­niecības (tagad Pil­sētvides) departamenta  direktoram. 
    Nevar, protams, apgalvot, ka aktīvāks komisijas darbs būtu pasargājis krustus no vandaļiem, jo komisija tos fiziski nesargātu. Taču nenoliedzami kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana kapsētā joprojām ir problēma, jo tās nav inventarizētas, un tas ir minētās komisijas pienākums, un nav fiksēta in­formācija, ko tās glabā. Ja tas būtu izdarīts, vismaz attēlu un informācijas veidā vēstures liecības būtu saglabātas un policijai nebūtu jāzīlē, cik krustu ir nozagts. R. Ragainis gan apliecināja, ka ir plānots turpināt pilsētas kapu digitalizāciju, taču tas esot atkarīgs no finansiālajām iespējām. Tāpēc vēl jo svarīgāk būtu apzināt atlikušos pieminekļus un to nesto informāciju. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. faktiski
  faktiski
  pirms 1 gada

  Šis gadījums kārtējo reizi apliecina Pilsētvides departamenta direktora neatbilstību ieņemamajam amatam. Kaut kā viņa bezdarbība un nolaidība vienreiz būtu jāizskata un jāpasaka- finiš!

  Atbildēt
 2. blet!!!
  blet!!!
  pirms 1 gada

  Goguli, rozes bija jāapsedz, kad bija pirmais aukstuma vilnis -12-13 gr naktīs. Nupat Radio 1 pasaka, ka pagaidām, tāda aukstuma nav. Nu nav vairs pie pilna rubļa, nav!!

  Atbildēt

Pievienot komentāru