Kur jau var un varēs tuvākajā laikā vakcinēties Jēkabpilī?
ILZE BIČEVSKA

Lai arī peripetijas ap vakcinācijas lēnajiem tempiem valstī turpinās, tomēr iespēju robežās process notiek. Arī Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotāju atsevišķām (prioritārajām) grupām ir iespēja vakcinēties jau tagad – Jēkabpils reģionālajā slimnīcā (JRS)  izveidotajā vakcinācijas kabinetā. Vietu masveidīgākai potēšanai pret Covid-19 nodrošinājusi Jēkabpils pašvaldība, ierīkojot vakcinācijas punktu jaunuzceltajā multihallē. Un arī ģimenes ārstu prakses (gan ne visas) ir viena no vietām, kur var saņemt savu vakcīnu. 
 
JRC vakcinācijas  kabinetā jau savakcinēti gandrīz seši simti  cilvēku
    Patlaban reāls potēšanas process notiek vakcinācijas kabinetā, kas ierīkots slimnīcas ambulatorajā daļā (po­liklīnikā). Par tajā notiekošo BD pastāstīja Jēkabpils reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Vindule. 
     – Kopš 2020. gada 28. decembra (kad Jēkabpils slimnīcā tika uzsākta vakcinācija pret Covid-19) Jē­kabpils poliklīnikas vakcinācijas kabinetā pirmreizēji ir potēti 562 cilvēki (dati raksta tapšanas brīdī – aut.). Daļa no vakcinētajiem jau saņēmuši arī otro devu. Patlaban vakcinācijas kabinetā strādā divas medmāsas un ārsta palīgs, kā arī palīdz reģistratore ambulatorajā daļā (ar pierakstu veidošanu). Patlaban tiek vakcinēti visu prioritāro grupu pārstāvji – gan mediķi (kuri lielākoties piesakās paši), gan seniori vecumā 70+ un hronisko slimību slimnieki (šo grupu saraksti lielākoties tiek iegūti no vietnes manavakcina.lv), – stāsta L. Vin­dule. 
    Viņa arī informē, ka no vietnē manavakcina.lv esošajiem iedzīvotāju pieteikumiem uz vakcinēšanos Nacionālais veselības dienests (NVD) jau sešas reizes ir iesniedzis sarakstus, kā arī sola  turpmāk to darīt reizi nedēļā. Tālāk process notiek šādi: kabineta darbinieki zvana šajā sarakstā esošajām personām un vienojas jau par konkrētu vakcinēšanās laiku.  
    Kas notiek, ja kāds no pieteiktajiem vakcinēties atsakās? 
– Tā esot noticis saistībā ar pēdējām ziņām par «AstraZeneca» vakcīnu drošību. Tad neliela daļa seni­oru esot atteikušies no savas rindas. Tādā gadījumā kabineta darbinieki zvana nākamajam rindā esošajam un piedāvā vakcinēties. At­tei­kuma dēļ neviena vakcīna nav palikusi neizlietota, – stāsta Lāsma Vindule. 
    Pagājušajā nedēļā rindu Jēkabpils poliklīnikas vakcinācijas kabinetā veidoja 320 cilvēki no manavakcina.lv sarakstiem, 150 cilvēki no ģimenes ārstu iesniegtajiem sarakstiem, kā arī 284 individuāli saņemtie pieteikumi (zvanot uz vakcinācijas kabinetu). Tātad kopā uz to brīdi rindā bija 754 cilvēki, kuri vēlas potēties. 
    – Te gan jāņem vērā, ka daļa šo pieteikumu neattiecas ne uz vienu prioritāro grupu, piemēram, 25 gadus vecais Jānis, kuram patlaban nav hronisku saslimšanu vai citu kritēriju atbilstībai pri­oritārajām grupām, arī var zvanīt uz vakcinācijas kabinetu un pieteikties, kā arī tikt uzņemts  rindā. Tiesa – jārēķinās ar to, ka viņam tāpat būs jāgaida sava kārta (kad varēs vakcinēties tie, kas neietilpst nevienā gru­pā). Būtiskākā problēma ir vakcīnu trūkums. To pieprasījums jeb pasūtījums katru reizi tiek veidots, ņemot vērā rindas (pieteikumu) daudzumu, taču reālās piegādes ir daudzkārt mazākā apjomā. Lielāka apjoma vakcinēšanai slimnīca būtu gatava izveidot otru vakcinācijas kabinetu, taču patlaban tas nav aktuāli saistībā ar nelielajām vakcīnu piegādēm, ko spēj apkalpot viens kabinets, – stāsta Lāsma Vindule. 
 
Vakcinācijas punkts Jēkabpils hallē ir gatavs
    Kā BD informē Jēkabpils domes izpilddirektors Gun­tars Gogulis, Jēkabpils multifunkcionālajā hallē jau ir pabeigti vakcinācijas punkta izveides darbi. Jēkabpils halle būs viens no 22 lielajiem vakcinācijas punktiem Latvijā. Sākotnēji tā ierīkošana bija plānota lielajā hallē, bet konstatēts, ka šeit seguma dēļ nav iespējams veikt vajadzīgos grīdas dezinfekcijas pasākumus. Tāpēc vakcinācijas punkta ierīkošana sākta hokeja (ledus) halles telpās. 
– Ir sagādāti galdi, sazīmēti vakcinējamo plūsmas virzieni,  bet Jēkabpils reģi­onālā slimnīca sagatavojusi trīs izbraukuma brigādes: pa diviem darbiniekiem katrā (vakcinētājs un novērotājs, kurš pieskatīs vakcinēto, vai nav blaknes), kas veiks potēšanas darbu. Tel­pas iekārtotas, darbinieki ir, un vakcinēšanu var sākt kaut tūlīt. Kaut tikai būtu vakcīnas. Tāpat sākotnējās mutiskās vienošanās vietā esam jau noslēguši rakstisku vienošanos ar Veselības ministriju (VM) par to, ka pašvaldības ieguldījumi šīs vakcinācijas vietas izveidē un arī tālākie izdevumi tiks kompensēti. Patlaban vakcinācijas punkta izveidē multihallē Jēkabpils  dome ir iztērējusi 2 769 eiro (bez PVN). VM gan šajā vienošanās rakstā norādījusi, ka pašvaldības izdevumi vakcinācijas punkta uzturēšanā tiks vērtēti un tikai tad apmaksāti, – stāsta Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Go­gulis. 
    Jāpiezīmē, ka pašvaldībai būs jārisina arī jautājums par to, kā šajā epidemioloģiskajā situācijā saskaņot norises vairākās šīs lielās ēkas telpās, jo gadījumā, ja valstī tiktu mīkstināti epidemioloģiskās situācijas dēļ pieņemtie ierobežojumi un dota atļauja rīkot treniņus telpās, nāktos organizēt cilvēku plūsmu tajā. Tāpat pašvaldība multihallē plāno ierīkot arī vēlēšanu iecirkni šā gada pašvaldību vēlēšanām. 
 
Pagaidām vakcinācijas līgumus parakstījuši pieci ģimenes ārsti 
    Līgumu ar Jēkabpils re­ģionālo slimnīcu par prakses vietas izveidi ir noslēguši piecpadsmit ģimenes ārsti – Antonova, Auguste, Belova, Bernāne, Boķis, Dobulāne, Eglīte, Jevtušenko, Martu­zāne, Nenišķe, Niedre, Pār­puce, Zdūne, Čaupjo­noka un Grebņeva. 
    Par ģimenes ārstu gatavību vakcinēt savus pacientus jautāju Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāvjiem. Atbildes apkopoja un sniedza sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Karo­līna Šaule. Cik no minētajiem ģimenes ārstiem ir noslēguši vakcinācijas līgumus?
     – Ar visiem minētajiem ģimenes ārstiem NVD ir līgums par ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, bet vakcināciju līguma grozījumus, kas nosaka Covid-19 vakcinācijas organizācijas un apmaksas kārtību, parakstījuši pieci ģimenes ārsti – Rita Au­guste, Vik­torija Grebņe­va, Sanita Pār­puce, Ilona Čau­pjo­noka un Rita Zdūne. Tiem pacientiem, kuru ģi­menes ārsts nav parakstījis līguma grozījumus par vakcināciju, tā tiks veikta Jēkab­pils reģionālās slimnīcas vakcinācijas kabinetā. 
   Vai šo līgumu slēgšana ar NVD ir tikai ģimenes ārsta labas gribas jautājums vai obligāts pienākums? 
   – Līguma slēgšana ar NVD ir brīvprātīga. 
    Vai ģimenes ārstiem par vakcinēšanu pret Covid-19 būs arī piemaksas? 
    – Covid-19 vakcinācijas pakalpojumi tiek apmaksāti pēc principa «nauda seko pacientam» – jo ārstniecības iestādē vairāk tiek veikta vakcinācija, jo vairāk finanšu līdzekļi tiek novirzīti pakalpojumu apmaksai, t.sk. ārst­niecības personām par veikto darbu, – atbild Anna Karolīna Šaule. 
NVD arī skaidro, ka, lai nodrošinātu potēšanas procesa izpildi, tiek ņemti vērā vairāki faktori: tas, vai pirms­vakcinācijas konsultāciju nodrošina ārsts vai ārsta palīgs, vai vakcinācijas process notiek ārstniecības personu darba laikā vai pēc darba laika (virsstundas, brīvdienas, svētku dienas), vai vakcinācija notiek ārst­niecības iestādē vai izbraukumā, piemēram, uz soci­ālajiem centriem, grupu dzīvokļiem vai personas dzīves vietā. Tāpat to nosaka tādi faktori, kā tas, vai vakcinē ārstniecības iestādē, kas saņem individuālos aizsardzības līdzekļus (respiratori, maskas u.c.) no centralizētiem iepirkumiem, vai tos nodrošina ārstniecības iestāde pati. Tātad jāparedz papildu izmaksas un tas, vai vakcinācijas procesa nodrošināšanai nepieciešams papildu laiks – administrēšanai, personu uzrunāšanai potēties, rindu veidošanai u.c. 
     Izcenojumi ir šādi: ja pirmsvakcinācijas konsultāciju nodrošina ārsta palīgs (no šā gada 1. februāra arī cita ārstniecības persona, ja ārstniecības iestādē ir izstrādāta vakcinācijas risku izvērtēšanas kārtība) – 7,19 eiro (kopā par personu). Ja pirms­vakcinācijas konsultāciju nodrošina ārsts, tie ir 9,01 eiro. Bet, ja pirmsvakcināciju nodrošina ģimenes ārstu prakse pa­cientiem ar hroniskām saslimšanām un senioriem no 60 gadu ve­cuma – 12,60 eiro. 
Savukārt mobilās brigādes pakalpojumu sa­maksa ir šā­da (personu grupas vakcinācija, papildu tarifs, m­inētajiem): ceļa izdevumi brigādei pie pacientiem Covid-19 vakcinēšanai attālumā līdz 50 km vienā virzienā (turp – at­pakaļ ne vairāk kā 100 km) – 2,56 eiro. Ceļa izdevumi brigādei pie pa­cientiem Covid-19 vakcinēšanai attālumā no 51 km vienā virzienā (turp – atpakaļ virs 100 km) – 4,04 eiro. 
    Individuāla vakcinācija personas dzīvesvietā totāli asistējamām personām ar smagiem nekompensētiem mobilitātes traucējumiem: ārsta palīga mājas vizīte Covid-19  vakcinēšanas no­drošināšanai pacienta dzīves­vietā – 22,82 eiro; individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas ārstniecības personai par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu mājās – 8,45 eiro. 
    Vakcinācijas pakalpojuma apmaksa brīvdienās: piemaksa par ārsta darbu Covid-19 vakcinācijas kabinetā brīvdienās un svētku dienās – 3,14 eiro. Piemaksa par māsas, ārsta palīga darbu Covid-19 vakcinācijas kabinetā brīvdienās un svētku dienās – 1,87 eiro. 
 
Kā iedzīvotājs var pieteikties vakcinācijai? 
    Kopumā Latvijas iedzīvotāji var reģistrēties vakcīnas sa­ņemšanai četros veidos: vietnē www.manavakci­na.lv. 
     Zvanot pa bezmaksas tālruni 8989 (kad pienāk konkrētās mērķa grupas kārta, tad tiek izsūtīta īsziņa vai e-pasts ar informāciju, ka ar ārstniecības iestādi jāsazinās pa norādīto tālruni. Ja ārstniecības iestāde var veikt pierakstu uz konkrētu laiku vai arī pierakstīt gaidīšanas sarakstā, informējot par konkrētu laiku pēc vakcīnu devu piegādēm). 
    Darba devēji var iesniegt savu darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību) – https://www.vmnvd. gov.lv/lv/informacija-par–kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcina­cijai-pret-covid-19. 
    Vakcinācijas kārtība tiek plānota pēc prioritāro gru­pu principa, kur priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība Co­vid-19 dēļ ir visapdraudētākā. 
    Iedzīvotāju prioritārās grupas ir šādas: veselības aprūpes darbinieki, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un to klienti, personas virs 70 gadu vecuma, personas ar hroniskām slimībām, personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kam ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības. Personas, kas mājās aprūpē smagi slimas personas, izglītības iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu darbinieki, nozaru identificētie kritiskie darbinieki, uzņēmumu darbinieki, kas saskaras ar lielu skaitu cilvēku un kur nevar ievērot divu metru distanci, un tad – visa sabiedrība. 
    Iedzīvotāji tiek aicināti godprātīgi norādīt piederību kādai no šīm grupām, jo šie dati tiks salīdzināti ar veselības vai citos reģistros esošo informāciju. 
NVD norāda, ka nevienam no pieteikšanās kanāliem nav paredzēta priekšrocība vakcinācijas secības plānošanā. Neatkarīgi no tā, vai pieteikums viena mēneša ietvaros tiek saņemts vietnē www.manavakcina.lv vai arī pa tālruni (vēlāk arī citos veidos), brīdī, kad vakcīnas būs pieejamas, šie dati tiks izmantoti vakcinācijas procesa plānošanai un organizēšanai. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru