Labiekārtos Zasas  muižas parku
AIJA VALDMANE

Jēkabpils novada dome martā lēma  par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam «Zasas vēsturiskā muižas parka vides pieejamības uzlabošana».
   Pasākuma laikā  tiek plānots īstenot Zasas muižas parka infrastruktūras atjaunošanas un labiekārtošanas darbus, paredzot  betona kāpņu, atpūtas zonas «Sē­nīte», lapenes Cukurkalniņā, strūklakas un zāliena atjaunošanu, jaunu soliņu, atkritumu urnu, norāžu uzstādīšanu, jaunu stādījumu un bruģētu laukumu ierīkošanu pie strūklakas, dekoratīvā žoga posma un āra sauso tualešu ierīkošanu.
    Projekta kopējās izmaksas iesniegšanas brīdī prognozētas  59 113,70  eiro,  no kurām ELFLA atbalsts  90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām plānots 20 700 eiro.
    25. aprīlī kļuva zināmi konkursa provizoriskie vērtēšanas rezultāti, atbilstoši kuriem Jēkabpils novada pašvaldības projekts  saņēmis daļēju atbalstu.
Pašvaldības administrācija iesaka plānotos atjaunošanas un labiekārtošanas darbus veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
    Tāpēc dome nolēma atļaut novada administrācijai uzsākt darbības minētā projekta īstenošanā  plānotajā termiņā un pēc iepirkuma rezultātiem veikt izmaiņas pašvaldības iestāžu ieņēmumu izdevumu tāmēs, novirzot finansējumu plānotajiem darbiem. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru