Latvijas mazpulku svētku konference
Spodras Purviņas teksts un foto

Konferences vadītājs Kro­tes mazpulka bijušais dalībnieks Āris Brencis uzaicināja visus nodziedāt Lat­vijas himnu. Gatavojoties šiem svētkiem, par Amerikas latviešu, bijušo mazpulcēnu ziedojumiem māksliniece Ausma Apša ar rokām ar zīda diegiem izšuva jauno LM karogu, ar šo karogu simboliski iemūžinot ilggadējā mazpulka labvēļa Ar­vīda Bļodnieka piemiņu. Paldies māksliniecei un Amerikas latviešiem! 
      Aplausiem skanot, vietu pie mikrofona ieņēma trīs LM padomes priekšsēdētājas dažādos laika periodos: Ilze Kļava (1999–2013), Randa Ķeņģe (2013–2019) un Gundega Jēkabsone no 2019. gada kopīgai uzrunai. 
     Visiem, kas bijuši kopā ar mazpulkiem, pateicību izteica zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieks Jānis Kažociņš  apsveikumā uzsvēra  domāt katram par drošību un izteica gandarījumu par mazpulku lielo ieguldījumu jaunā cilvēka izaugsmē. Z/s «Ezerkauliņi» vadītājas Kristīnes Brunovskas viena no pamatdomām un novēlējumiem bija šāda: «Maz­pulku logo  zaļā lapiņa ie­tver internacionālo 4 H  vēstījumu: «Hands» – rokas, «Head» – prāts, «Heart» – sirds, «Health» – veselība. Novēlam mazpulkiem  turpināt strādāt gudri, no sirds un rūpēties par veselību gan Latvijā, gan pasaulē, gan lauksaimniecībā, gan citās nozarēs – šīs ir vērtības visam mūžam. Un būt laimīgiem (Happy)». 
     Ļoti atzinīgi mazpulku darbu novērtēja arī Latvijas Republikas Saeimas deputāts Mārtiņš Šteins. K. Ul­maņa piemiņas muzeja «Pikšas» vadītāja Ilga Ķipsne uzteica vecāku līdzdalību mazpulcēnu izaugsmē, uzsverot, ka tie jaunieši, kuri izgājuši mazpulka skolu, ar savu stāju, uzvedību, darba mīlestību izceļas uz pārējo studentu fona, kuri ik rudeni apmeklē «Pikšas». Paldies K. Ulmaņa piemiņas muzejam par grāmatu «Pikšas» dāvinājumu Goda apbalvojuma saņēmējiem! 
      Mazpulku priekšsēdētāja Gundega Jēkabsone  atzina, ka līdz šim  mazpulcēni par 5 gadu rūpīgu darbu saņem goda nomināciju «Augsim Latvijai!» un sudraba karotīti, bet klubiņa jaunietis par aktīvu brīvprātīgo darbu –nomināciju «Izaudzis Lat­vijai» un sudraba gredzenu. 
      Jau labu laiku virmoja domas par to, ka vadītājiem vajag apbalvojumu. Nepie­tiekoša finansējuma dēļ, lai izgatavotu pagodinājuma balvu, šī vēlēšanās izpalika. No šīs svētku reizes mazpulku vadītāji, kuri vada mazpulku vismaz 10 gadus un vairāk, saņem apbalvojumu «Sirdsdarbs mazpulkos» un rotkales Zanes Celmiņas veidotu sudraba piespraudi.  Goda apbalvojumu saņēma 40 mazpulku vadītāji un biedrības aktīvisti no visas Latvijas. Sudraba piespraudē «Sirdsdarbs mazpulkos» attēlota Laimas āboliņa lapiņa ar četrām mazpulku vērtībām: saule – dzīvības un mūžīgās kustības simbols, vārpiņa – ražības un labklājības simbols un laimes slotiņa centrā – Laimas iemītās pēdiņas, kurās trāpot, cilvēka dzīve kļūst līdzsvarotāka, laimīgāka. 
      No Jēkabpils puses šo sudraba piespraudi saņēma Sūnu mazpulka vadītāja Daina Kalve un LM aktīvā atbalstītāja Spodra Purviņa.
       Svētkos mazpulki saņēma daudz citu sveicienu. Cauri vijās dzeja, dejas, dziesmas šodienas mazpulcēnu un bijušo mazpulcēnu izpildījumā.
   
 
   Lūk, ko par šo pasākumu saka bijušais Jēkabpils BJC mazpulka priekšnieks Jānis Utināns: «Kopš 2003. gada ar lepnumu sevi saucu par mazpulcēnu. Mazpulkā es iemācījos runāt ar cilvēkiem, nebaidīties uzstāties cilvēku priekšā. Auga arī mans pat­riotisms, mīlestība pret Latviju, darbu un dabu. Maz­pulki manas personības izaugsmē devuši ļoti daudz, un par to vienmēr būšu pateicīgs šai biedrībai. Mazpulcēnu gaitās braši teicām: «Augsim Latvijai!» Tagad esam izauguši un ar atbildības sajūtu darām visu, lai mūsu valsts būtu vislabākā dzīvesvieta arī nākamajām paaudzēm. Jubilejas pasākumā bija prieks atkal satikt draugus, ar kuriem kopā pavadīti neaizmirstami brīži mazpulcēnu gaitās un arī Rīgas klubiņā, organizējot pasākumus jaunajiem mazpulcēniem. Ir liela laime izjust mazpulku darba sparu un mīlestību pret mūsu valsti Latviju. Konferencē bija prieks baudīt kvalitatīvus un interesantus priekšnesumus, kā arī jāizsaka atzinība katram pasākuma rīkošanā iesaistītajam cilvēkam par lieliski padarīto darbu.»
      Gundega Jēkabsone: «Svētki nosvinēti, emocijas nerimst! Lepnums un sajūsma, satikšanās prieks un siltas atmiņas. Liels paldies visiem organizatoriem par brīnišķīgajiem svētkiem! Bet vislielākais paldies ikvienam organizācijas biedram un atbalstītājam. Šie noteikti bija svētki, kuru radīšanā piedalījās ikviens, kam sirdī mazpulki.  Organizatori tikai akumulēja mūsu visu kopīgo, gadu desmitiem uzkrāto enerģiju, prieku un spēku; ticību, cerību un mīlestību. Tas ir kaut kas tik īpašs un neaprakstāms! Gandarījums un enerģijas lādiņš nākotnei! Manuprāt, katram klāt­esošajam bija sajūta, ka tas ir labākais pasākums, kādā jebkad esam bijuši.»
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru