Latvijas Neatkarības karš (1918 – 1920)
Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Izsludināts Latvijas brīvības cīnītājiem veltīts konkurss
 
Augškurzemes partizānu pulka 100. dzimšanas dienas gadā aicinām: iedzīvotājus (skolēnus un citus dažādu vecumu interesentus) piedalīties konkursā „Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem” (skat. nolikumu);  Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Neretas un Ilūkstes novada publiskās un skolu bibliotēkas apzināt savas pilsētas vai pagasta brīvības cīnītājus – Augškurzemes partizānu pulka (vēlāk Latvijas nacionālās armijas 3. Jelgavas kājnieku pulka) karavīrus, Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, viņu pēctečus, tos, kuri paši vai viņu piederīgie par piedalīšanos Sēlijas un visas Latvijas atbrīvošanā saņēma apbalvojumus un zemi, un viņu  pēctečus, kuri turpina saimniekot viņu īpašumā;  bibliotēkās līdz Lāčplēša dienai izlikt plaukta izstādi par Lāčplēša dienu un Augškurzemes partizānu pulku (vēlāk Latvijas nacionālās armijas 3. Jelgavas kājnieku pulku).
 
Konkursa „Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem”
                               NOLIKUMS
 
    Konkursa mērķis. Rosināt iedzīvotājus iepazīt savas tuvākās apkārtnes vēsturi, pētot notikumus 1. Pasaules kara laikā (1914 – 1918) un Latvijas Neatkarības karā (1918-1920), izmantojot savas dzimtas arhīvu, pagasta, novada, pilsētas vēstures materiālus un citus avotus.
Konkursa uzdevums. Uzrakstīt vēstuli Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem, izvēloties vienu no Augškurzemes partizānu, vēlāk Latvijas nacionālās armijas 3. Jelgavas kājnieku pulka karavīriem (karavīru no savas dzimtas vai pagasta, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri), kurš cīnījās par Sēlijas un visas Latvijas atbrīvošanu.
    Vēstulei jābūt 3 daļām: 1. Aprakstīt izvēlētā brīvības cīnītāja gaitas, apstākļus, kādos viņš atradās; 2. Pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apstākļiem, kādos dzīvo tagad; 3. Uzrakstīt novēlējumu Latvijai un nākamajām paaudzēm, kuras dzīvos pēc 100 gadiem.
Vēlams pievienot brīvības cīnītāja fotogrāfiju.
    Konkursa rīkotāji. Jēkabpils Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību.
    Konkursa dalībnieki. Konkursā var piedalīties visi interesenti no Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Neretas un Ilūkstes novada. Katrs dalībnieks var iesniegt vienu vēstuli.
    Konkursa balvas. Labāko darbu autori saņems dāvanu kartes no Jāņa Rozes grāmatnīcas.
    Darba noformējums. Vēstuli jāiesniedz datorrakstā latviešu valodā. Vēstules nobeigumā jānorāda tās autora vārds un uzvārds, kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese, mācību iestāde un klase vai nodarbošanās, vecums un dzīvesvieta (pilsēta vai pagasts).
Šrifts – Times New Roman, burtu lielums – 12, viena rindstarpa, piemales 3x2x2x2. Apjoms – nepārsniedzot 2 lpp. A4 formātā.
    Darbu iesniegšana. Vēstule iesniedzama elektroniski uz e-pastu: jgb@jgb.lv ar norādi „Vēstule brīvības cīnītājam” –  no 15. līdz 28. oktobrim (ieskaitot).
Vērtēšanas kritēriji un rezultātu paziņošana Tiks vērtēta vēstuļu atbilstība tematam un izvirzītajām prasībām, radošums un domu oriģinalitāte, kā arī valodas stils. Darbu vērtēšana notiks pa vecuma grupām. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 6. novembrī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā un labāko vēstuļu autoriem individuāli uz e-pastu vai kontakttālruni. Labākās vēstules vai fragmenti tiks lasīti un uzvarētāji apbalvoti Lāčplēša dienai un Augškurzemes partizānu pulka 100-gadei veltītajā pasākumā Asares kultūras namā 10. novembrī. Labākās vēstules tiks publicētas vietējā presē.
    Iesūtot savu vēstuli konkursam, autori konkursa organizētājiem bez atlīdzības nodod tiesības izmantot un publicēt viņu darbus. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti, atsaucoties uz autoru.
     Par vēstures materiāliem un citiem avotiem interesēties savas pilsētas, novada vai pagasta bibliotēkās un muzejos. Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: Rudite.Klavina@gmail.com vai edite.asare@gmail.com.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru