Laukezera dabas parkā notiks talka
Jānis Apīnis

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centra vadītāja Regīna Indriķe BD  informē, ka 16. ok­tobrī no plkst. 10.00 Kū­­ku pagastā, Laukezera dabas parka teritorijā notiks talka pārejas purva atjaunošanai.
     Pārvalde ikvienu aicina pievienoties talkotāju pulkam, lai kopīgiem spēkiem no krūmiem un niedrēm attīrītu īpaši aizsargājamu biotopu – pārejas purvu un slīkšņas pie Ildzenieku ezera. Talkas da­līb­nieki no speciālistiem uzzi­nās vairāk par šo biotopu, kā arī purvu apsaimnieko­šanas pasākumiem. Pa­redzētas arī kopīgas pusdienas pie ugunskura.
      Tikšanās – stāvlaukumā pie Laukezera. Talkotājiem  jābūt gumijas zābakos (vislabāk – zvejnieku) un laika apstākļiem atbilstošam apģērbam. Pieteikšanās talkai līdz 14. oktobrim pa tālruni 29139677 vai e-pastu: latgale@daba.gov.lv.
      Talku rīko Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldību un zemes īpašniekiem. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru