Lemj par aizņēmumiem investīciju projektu īstenošanai
INESE ZONE

Jēkabpils pašvaldība 2018. gadā plāno uzsākt integrēto teritoriju investīciju projektu, kas paredz  Zīlānu ielas pārbūvi posmā no Ķieģeļu līdz Oļu ielai, Mā­lu ielas un Oļu ielas pārbūvi, kā arī ražošanas ēkas un inženiertīklu jaunbūvi Zīlānu ielā 97 un ielas jaunbūvi Zīlānu ielas mikrorajonā. 
   Jēkabpils domes sēdē nolemts ņemt projekta īstenošanai aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā līdz 195 000 eiro. Aizņēmumu ņems ar piecu gadu atmaksas termiņu un garantēs ar pašvaldības bu­džetu. 
   Dome arī nolēmusi Valsts kasē aizņemties līdz 810 000 eiro projekta  pirmsskolas izglītības iestādes «Bērziņš» ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas priekšfinansēšanai. Aizņēmuma samaksas termiņš būs 15 gadi,  garantija – paš­valdības budžets. 
    Jēkabpils pašvaldība ir uzsākusi projekta  «Dauga­vas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai» īstenošanu. Šobrīd ir veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par būvdarbiem, notiek būvdarbi ob­jektos: Pasta iela, Ausekļa ie­la un dzīvojamās mājas Brī­vī­bas ielā 187 pārbūve par viesnīcu. 
   Projekta īstenošanai no­lemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē  631 653 eiro ap­mērā ar 30 gadu atmaksas termiņu. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru