Lemj par Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja apstiprināšanu
ILZE BIČEVSKA

Kārtējā sēdē Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks ziņoja, ka ar 26. augustu darba attiecības pašvaldībā izbeidz Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva, un šā iemesla dēļ jāmeklē jauns amata kandidāts. 
    Priekšsēdētājs šim amatam ieteica līdzšinējo paš­valdības projektu administratori Lauru Zvirbuli, kura patlaban atrodas bērna kop­šanas atvaļinājumā. A. Žuks norādīja, ka, ja do­me šai kandidatūrai piekristu, tad L. Zvirbule ar 9. septem­bri varētu sākt darbu. Tur­klāt L. Zvirbule patlaban stu­dē maģistrantūrā atbilsto­šajā jomā. 
    Bet, pieņemot šo piedāvā­jumu, L. Zvirbulei jāatsakās no Viesītes novada pašvaldības deputāta mandāta, jo, sākot darbu šajā amatā, tas būtu pretrunā ar nor­matīvo aktu nosacījumiem (atbilstoši likumam «Par interešu konflikta no­vēršanu valsts amatpersonu darbībā» un likuma «Par pašvaldībām» 38. pantu, kas noteic, ka deputāts ne­var vienlaikus ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst domes lēmumu projektu sagatavošana, to tiesiskuma un lietderības pārbaude, kontrole un uz­raudzība pār domes pieņem­­to lēmumu izpildi, kā arī padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amat­­­personām).
    Deputāti nobalsoja par A. Žuka ierosinājumu Lauru Zvirbuli apstiprināt amatā un iecelt ar par Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju. Šajā amatā mēneša amat­­al­ga noteikta 1 110 eiro ap­mērā. 
   Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā rodamā informācija, Laura Zvir­bule 2017. gada pašvaldību vēlēšanās kandidējusi no saraksta «Nacionālā ap­vienība Viesītes novadam un Sēlijai» ar pirmo kārtas nu­muru. Nākamais aiz viņas sarakstā visvairāk vēlētāju balsis ieguvušais kandidāts pašvaldību vēlēšanās bija novada iedzīvotājs Māris Lācis, kurš strādā SIA «Spā­res – L».
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Jānis
    Jānis
    pirms 11 mēnešiem

    prieks par Lauru! un prieks ka Lācis paliek deputātos jo viņš ar Līčiem saimnieciski domājoš

    Atbildēt

Pievienot komentāru