Līdz 20. septembrim var pieteikties Jēkabpils pašvaldības stipendijām
Sagatavoja J. Apīnis

Jēkabpils Izglītības pārvalde informē, ka studenti var pieteikties pašvaldības stipendijām 2020./2021. mācību gadam. Tās tiks piešķirtas pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros audzēkņiem un studentiem, kuri mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās un kuru deklarētā dzīves­vieta ir Jēkabpils pilsēta.
     Ir noteiktas šādas atbalstāmās studiju specialitātes Jēkabpils pašvaldības stipendiju piešķiršanai: izglītības jomas speciālisti: mūzikas skolotājs; latviešu valodas skolotājs; matemātikas skolotājs; ķīmijas skolotājs; fizikas skolotājs; bioloģijas skolotājs;  inženierzinātņu speciālists; veselības aprūpes jomas speciālists; informācijas tehnoloģiju jomas speciālists.
     Stipendiju piešķir, ņemot vērā personu kategorijas, atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības stipendiju piešķiršanu. Ar tiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv.    Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti: ie­sniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā; izziņa no augstskolas par studiju faktu; sekmju iz­raksts par studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts; dokumenti, kas apliecina, ka persona piedalījusies olimpiādēs; dokumenti, kas apliecina, ka persona izpelnījusies atzinību par sabiedriskajām aktivitātēm ārpusstundu laikā; dokumenti (piemēram, izglītības iestādes izziņa), kas apliecina faktu par studijām, par katru attiecīgās ģimenes bērnu, kas ir pilngadīgs, bet nav vecāks par 24 gadiem.
    Pretendentiem dokumenti jāiesniedz Jēkabpils pašvaldībā Brīvības ielā 120 Vienas pieturas aģentūrā līdz 20. septembrim plkst. 15.00. Sīkāka informācija Jēkabpils pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv vai zvanot uz Jēkabpils Iz­glī­tības pārvaldi 65207316.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru