Lietderīgas vizītes vai amatpersonu tūrisms?
INESE ZONE

Diskusiju uzjundījis kritiskais vērtējums par līdzšinējās domes priekšsēdētāja vietnieces Līgas Kļaviņas Ķīnas braucienu 
    Drīz vien pēc pārmaiņām Jēkabpils domē, kad priekšsēdētāja amatu ieņēma Aivars Kraps, līdzšinējā domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa informēja, ka nesaskata iespēju turpināt darbu  viņa komandā,  un atstāja vietnieces amatu. Tūlīt arī tika likvidēta šī amata vieta. Pēc visiem šiem notikumiem L. Kļaviņa kādu laiku neapmeklēja domes sēdes un izskanēja informācija, ka viņa devusies divu nedēļu komandējumā uz Ķīnu. Vienā no sēdēm bija īsa apmaiņa ar viedokļiem par šo braucienu. Opozīcija, ko pārstāvēja iepriekšējā domes vadība, sacīja, ka nav pamata iebilst pret šo braucienu, jo visu apmaksā Ķīnas puse. Savukārt A. Kraps iebilda, ka biļeti  uz Ķīnu gan apmaksājot dome. 
 
Apšauba brauciena nepieciešamību un ieguvumus
     Lēmums par braukšanu uz Ķīnu bija pieņemts vēl tad, kad priekšsēdētāja amatu ieņēma Raivis Ragainis. Iespēja braukt uz tālo valsti radusies, piedaloties Latvijas Universitātes Konfūcija institūta rīkotajā Latvijas izglītības darbinieku delegācijas vizītē. Kā zināms, arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā ir iespēja apgūt ķīniešu valodu. Valodas apguves programmas  īsteno Ķīnas Konfūcija institūtu galvenā pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Pēc brauciena L. Kļaviņa kādā no sēdēm pasniedza A. Krapam dāvanu pašvaldībai no Ķīnas un īsi informēja par braucienu, kas bijis iespaidiem bagāts.
     Aivars Kraps BD sacīja, ka  biļete braucienam uz Ķīnu par domes budžeta naudu bijusi iegādāta vēl martā vai aprīlī, kad domi vadīja R. Ragainis un L. Kļaviņa bija priekšsēdētāja vietniece. Tāpat bijis plānots no pašvaldības budžeta finansēt pusdienu naudu – 29 eiro dienā. Stājoties amatā, A. Kraps esot atteicis finansējumu pusdienām. Savukārt, tā kā biļete jau bijusi nopirkta, tas bijis L. Kļaviņas pašas ziņā izlemt braukt vai nebraukt.
       -Ja biļeti atsaka, daļu naudas var atgūt. Šinī gadījumā diezin vai pat pusi atgūtu, bet kaut ko jau dabūtu atpakaļ. Ja runā par atskaitēm, tad tādas pēc katra komandējuma piecu dienu laikā jāsniedz obligāti. Nezinu, kā ir tieši šobrīd, bet vēl iepriekšējā nedēļā L. Kļaviņa bija iesniegusi tikai atskaiti par finanšu izlietojumu, bet neko būtisku par brauciena saturu. Ir braucieni, piemēram, uz pilsētas svētkiem sadraudzības pilsētās, kur arī pats esmu bijis, kur nav īsti daudz ko atskaitīties, jo brauciena mērķis ir pieklājības vizīte. Tad atskaitē tā arī raksta. Bet brauciens uz Ķīnu bija ar citu saturu, tāpēc atskaitei būtu jābūt. L. Kļaviņa ar mani par šo jautājumu nav runājusi ne pirms, ne pēc brauciena, tāpēc man grūti ko teikt. Viss, ko zinu, ir tas, ka vienā no domes sēdēm, uz kuru viņa bija ieradusies, viņa pasniedza dāvanu no Ķīnas – tradicionālu mākslas darbu - un ļoti īsi informēja, ka bijusi braucienā. Ja runa bija par izglītības iespējām, tad kāpēc nebrauca ģimnāzijas direktors vai cits izglītības darbinieks? Šobrīd L. Kļaviņa, iespējams, vēl ir slimības atvaļinājumā, jo vismaz iepriekš bija uz slimības lapas, un  tā sanāk, ka sēdes pēdējā laikā apmeklē reti. Es savas darbības laikā domē nezinu nevienu tik tālu, dārgu un eksotisku braucienu, uz kuru būtu devies kāds domes deleģēts pārstāvis. Parasti tie ir braucieni uz Eiropu. Tālākais laikam uz sadraudzības pilsētu Azerbaidžānā. Var jau braukt arī uz Ķīnu vai ASV, ja runa ir par ekonomisko sadarbību, par iespējamu investoru piesaisti. Bet brauciens uz Ķīnu ir dārgs un eksotisks galamērķis, biļetei izmantoti gandrīz 800 eiro, par kura lietderību var šaubīties. Diezin vai pēc kultūras sakaru baudīšanas Jēkabpilij veidosies kāda būtiska sadarbība ar Ķīnu, kas nebūtu notikusi tik un tā, -  sacīja A. Kraps. Viņš piebilda, ka šajā situācijā esot jāņem vērā arī tas fakts, ka brauciena laikā L. Kļaviņa vairs nebija amatpersona – domes priekšsēdētāja vietniece.  Taču šādos braucienos kaut ko solīt, vienoties par sadarbību var tikai amatpersona. Arī no šāda viedokļa L. Kļaviņai bijis iemesls atteikties no brauciena. Viņa gan drīz pēc tam, kad atstājusi vietnieces amatu, maijā arī esot devusies Zemgales plānošanas reģiona organizētā braucienā uz Spāniju kopā ar novadu vadītājiem. Ja šādā braucienā dodas deputāts, viņš varot pārstāvēt tikai savu viedokli. Savukārt ar izšķiršanos braukt vai nebraukt deputāts par savu rīcību esot atbildīgs vēlētāju priekšā, tāpēc A. Kraps nevēloties  vairāk komentēt šo situāciju. 
 
Ielūgums bijis personīgs, brauciens sekmīgs, bet tagad sacelta ažiotāža 
     Līga Kļaviņa atsaucās BD piedāvājumam paust savu viedokli par motivāciju doties uz Ķīnu un brauciena rezultātiem. 
     To viņa komentē šādi: «Vēlos uzsvērt, ka brauciens uz Ķīnu nebija ne atvaļinājums, ne arī kaut kas pasakaini dārgs, par ko būtu maksājuši nodokļu maksātāji un jēkabpilieši. Tādēļ vispirms par to, kas vispār tas bija par pasākumu: jau aprīļa pirmajās dienās Jēkabpils dome saņēma man adresētu oficiālu ielūguma vēstuli no Dienvidķīnas pedagoģiskās universitātes – ar aicinājumu piedalīties Latvijas Universitātes Konfūcija institūta un Ķīnas Konfūcija institūta galvenās pārvaldes „Hanbaņ” rīkotajā Latvijas izglītības darbinieku delegācijas vizītē Guandžou pilsētā Ķīnā no 25. maija līdz 6. jūnijam. Un šis brauciens nebija kāds speciāli Līgai Kļaviņai no Jēkabpils domāts izklaides pasākums. Latvijas delegācijā šajā izglītības speciālistu un ekspertu braucienā bija Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Daugavpils Universitātes un vairāku pašvaldību pārstāvji. Tāpēc apgalvot, ka es būtu speciāli “noorganizējusi” sev komandējumu, ir ne tikai nekorekti, bet arī nepatiesi. Tā bija valsts delegācija starptautiskam simpozijam, kas veltīts Latvijas un Ķīnas izglītības darbinieku sadarbībai. Līdz ar to Jēkabpils domē 5. aprīlī tika pieņemts lēmums akceptēt šo personālo ielūgumu un izdots rīkojums par manu dalību delegācijas sastāvā un komandējumu.
      Ņemot vērā publiskajā telpā sacelto ažiotāžu un, es esmu pārliecināta, apzināti veidoto negatīvo informatīvo fonu par šo braucienu, es vairāk visā šajā mākslīgi izveidotajā “skandālā” saskatu vienkāršu vēlmi sakult putas, lai parādītu, cik ļoti nelietderīgi tērēta pilsētas nauda iepriekšējās vadības laikā. Protams, tie, kas grib sadzirdēt tikai par “nodokļu maksātāju naudas izšķiešanu”, tie to arī sadzirdēs – neatkarīgi no patiesajiem faktiem un argumentētiem skaidrojumiem. Viņiem laikam pat nav vērts iedziļināties visā bagātīgajā faktoloģiskajā un mūsu kopīgajai pieredzei svarīgajā materiālā, kas tika iegūts Ķīnas vizītes laikā.
     Pārējiem, kas ir gatavi ieklausīties un nepakļauties šim apzināti veidotajam “kompromatu karam”, varu pastāstīt sīkāk. Es personīgi uzskatu, ka Jēkabpilij – pretēji šī skandāla veidotāju domām – ir jābūt lepnai, ka tieši mūsu pilsēta bija pārstāvēta šajā ļoti respektablajā Latvijas izglītības ekspertu delegācijā. Vizītes laikā notika daudzas tikšanās ar Guangdongas provinces izglītības departamenta pārstāvjiem, augstskolām, koledžām, studentiem un mācībspēkiem, tai skaitā ķīniešu valodas skolotājiem, kuri nākamajā mācību gadā strādās Latvijā, tostarp Jēkabpilī. Komandējuma mērķis kopumā bija iepazīt Ķīnas izglītības un kultūras sistēmu, kā arī veidot sadarbības pamatus ar Ķīnas skolām un universitātēm, kas arī tika pilnībā sasniegts, par ko, atgriežoties no komandējuma, 10. jūnijā tika iesniegta arī oficiāla un sīka komandējuma atskaite, informējot domes vadību, ka saskaņā ar plānoto programmu komandējuma mērķis ir izpildīts par visiem 100 procentiem. Viens neliels praktisks piemērs – mūsu kopīgās sadarbības ar ķīniešu pusi ietvaros jau septembrī visiem jēkabpiliešiem Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā būs iespēja sākt iepazīt Ķīnas izglītības un kultūras sistēmu, kā arī vēsturi kopā ar jauno ķīniešu valodas skolotāju Vu Žeži (Wu Zhezhe), kura ieradīsies Jēkabpilī.
      Es absolūti piekrītu, ka jebkuram pašvaldības deputāta vai darbinieka komandējumam, jebkurai vīzītei ārvalstīs vai tepat, piemēram, Jaunjelgavas novadā, ja tas notiek par nodokļu maksātāju, tātad – pilsētnieku naudu, ir jātiek izvērtētam no lietderības un esošo vai potenciālo ieguvumu skatupunkta. Un, manuprāt, tieši šis konkrētais komandējums nu nekādi nav ierindojams nevajadzīgo un personiskām interesēm pakļauto skaitā. Tieši otrādi – vizītes laikā ir godam pārstāvēta Jēkabpils pilsēta, iegūti kontakti turpmākajai sadarbībai, kā arī labās prakses piemēri izglītības jomā, turklāt tieši Jēkabpils ir bijusi tā pilsēta, kuras pārstāvji iekļauti valsts delegācijas sastāvā.
     Bet, kā jau minēju iepriekš, ažiotāža, kas sacelta ap šo konkrēto braucienu un dalību valsts līmeņa izglītības ekspertu delegācijā, ir tikai putu kulšana un organizēta akcija, lai grautu gan manu, gan iepriekšējās domes vadības prestižu. Es uzskatu, ka tas ir neētisks politisks paņēmiens. Un man nudien negribētos ticēt, ka šādus paņēmienus varētu izmantot, piemēram, esošā domes vadība un tās atbalstītāji...»
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (9)

 1. Ceļojumu birojs
  Ceļojumu birojs
  pirms 8 mēnešiem

  Kraps gan varēja pastāstīt, cik investoru bija plānots piesaistīts no Azarbaidžānas un cik ir piesaistīti. Vai mēs uz turieni šķeldu eksportēsim vai azeri mums gāzes vadu pa tiešo vilks? Cik atceros savulaik kāds domes darbinieks brauca uz Spāniju pieredzes apmaiņā apkures nodrošināšanā, bet cits uz Grieķiju lūkoties, kā tur zemenes audzē. Tā ka amatpwersonu tūrisms nav nekas jauns un nebūt ne Ragaiņa laikā izdomāts.

  Atbildēt
 2. A
  A
  pirms 8 mēnešiem

  Dāmīte vēl lielmāti tēlo.

  Atbildēt
 3. Viesis
  Viesis
  pirms 8 mēnešiem

  Nu jau sacerējusi atbildi. Televīzijā Bez tabu gan neko nevarēja pateikt.

  Atbildēt
 4. Viesis
  Viesis
  pirms 8 mēnešiem

  Re kā. Izlikās tik svēta.

  Atbildēt
 5. Veletāja
  Veletāja
  pirms 8 mēnešiem

  Man gan liekas, ka tas ir ļoti dārgs. Mums par tādu naudu jāiztiek 2 mēneši.

  Atbildēt
 6. Nja
  Nja
  pirms 8 mēnešiem

  Nez par kādu sirdsapziņu šī muldēja pie atkāpšanās? Izskraidīja Ķīnu bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem.

  Atbildēt
 7. Līga
  Līga
  pirms 8 mēnešiem

  Domājams, jasaņemas un jāatzīst, ka abi braucieni neatbilda to mērķim un pilsētas ieguvums ir ar negatīvu zīmi, atmaksā domei notriektos līdzekļus.

  Atbildēt
 8. Viesis
  Viesis
  pirms 8 mēnešiem

  Labāk jau būtu paklusējusi, ja runā par ētikas jautājumiem. Šis vārds šai kundzei ir svešs.

  Atbildēt
 9. av_rija
  av_rija
  pirms 8 mēnešiem

  Krapa kungs, ir jau dzirdēts, kā koalīcijas pārstāvji uzvedas atbalstītajās pieklājības vizītēs ārzemēs - nemaz neierodoties uz oficiālo ceremoniju, kurā jāpārstāv sadraudzības partneri. Lūk, tās gan ir ekskursijas!

  Atbildēt

Pievienot komentāru