Līgumsods nepārsniegs 10% no pamatparāda summas un netiks dzēsts
INESE ZONE

SIA «Jēkabpils siltums» valdes sēdē tika pieņemts lēmums dzēst aprēķināto līgumsodu pakalpojuma saņēmējiem par starpību, kura uz 2016. gada 1. janvāri pārsniedz 10% no pamatparāda summas, izņemot tiem pakalpojuma saņēmējiem, kuriem saskaņā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu piedzītais līgumsods pārsniedz 10% no pamatparāda summas. Tātad tiks dzēsts nevis viss līgumsods, bet tikai tā summas daļa, kas pārsniedz 10% no pamatparāda summas. 
      Kā skaidro SIA «Jēkabpils siltums» valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpen­ko, tiem, kuri līdz 2019. gada 1. janvārim samaksās visu pamatparādu vai jau ir to izdarījuši, dzēsīs visu līgumsoda summu. A. Kar­penko atgādina, ka klientiem, lai nodrošinātu līgumsoda dzēšanu, «Jēkab­pils siltumam» jāuzraksta iesniegums ar lūgumu dzēst visu līgumsodu. To var darīt pa pastu, elektroniski vai ierodoties personīgi Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, 2. stāvā 1. ka­binetā. A. Karpenko atgādina, ka ir samērā daudz kli­entu, kuri ir samaksājuši pamatparādu, bet nav uz­rakstījuši šādu iesniegumu. Ja nav iesnieguma, uzņēmumam nav likumīga pamata dzēst līgumsodu. Tāpēc A. Kar­penko aicina to šogad noteikti izdarīt.
   Turpmāk no 2019. gada 1. janvāra pakalpojuma saņēmēji vairs netiks atbrīvoti no līgumsoda samaksas siltumenerģijas pakalpojuma maksājumu nokavējumu gadījumā.  A. Karpenko stās­­ta, ka, cenšoties motivēt klientus,  uzņēmums devis iespēju dzēst līgumsodu, samaksājot pamatparādu, kā arī atsevišķos periodos ar valdes lēmumu to nerēķināja ar nosacījumu, ja īrnieki (īpašnieki) par saņemto siltumapgādes rēķinu veica samaksu ne mazāk kā 75% apmērā. Taču Civillikums paredz, ka līgumsods nav atceļams. Vienīgais nosacījums, tas nevar pārsniegt 10% no pamatparāda summas. A. Karpenko atzīst, ka tas uzņēmumam liedz turpmāk piedāvāt klientiem «burkānu», kas pamudinātu samaksāt pamatparādu, taču tas mudinās nekrāt parādus.
     – Ja likumdevējs līgumsodu līdz šiem 10% ir atzinis par samērīgu un pamatotu, arī mēs nevaram tam nepiekrist. Tāpēc tā līgumsoda daļa, kas vēsturiski ir izveidojusies un pārsniedz 10%, tiks dzēsta un līgumsods nepārsniegs 10% robežu no pamatparāda. Ja līdz šim «burkāns» klientam bija līgumsoda dzēšana, samaksājot pamatparādu, turpmāk disciplinējošs «burkāns» būs tas, ka līgumsods netiek dzēsts, tātad svarīgi, lai neveidotos parāds un līdz ar to nebūtu arī līgumsoda,  – sacīja A. Karpenko. 
    Taču izņēmuma kārtā līgumsoda pieaugums par siltumenerģijas pakalpojuma maksājumu nokavējumu tiks apturēts tikai tiem klientiem, kuri atzīti par maznodrošinātām vai trūcīgajām personām (ģimenēm) uz minētā statusa laiku no brīža, kad minētā persona «Jēkabpils siltumam» ir uz­rādījusi pašvaldības izziņu par šāda statusa piešķiršanu. Vēl viena iespēja izvairīties no līgumsoda piemērošanas būs noslēgta rakstiska vienošanās par siltumenerģijas  maksājumu parāda samaksu. Kamēr klients šo vienošanos ievēros un termiņos veiks maksājumus, līgumsodu nerēķinās. Tāpat līgumsods netiek rēķināts klientiem, kuri ir noslēguši vienošanos par izlīdzināto maksājumu. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru