Mežaparku izcērt, jo tas pamatīgi cietis no kaitēkļiem un slimībām
INESE ZONE

BD lasītāji interesējas par cirsmu Jēkabpils Mežaparkā. Cilvēki, kas regulāri apmeklē parku, lai sportotu un atpūstos, interesējas, kāpēc izciršana notiek, viņuprāt, tik lielos apmēros. Dažviet esot gluži vai kailcirtes, un cērtot arī tos kokus, kas nebija iezīmēti ar sarkanu krāsu kā izzāģējami. Tāpat neesot saprotams, kāpēc tiek atstāti lieli celmi?
            Jēkabpils dome jau ir informējusi, ka tā būs kopšanas cirte ar papildu nosacījumiem un sanitārā cirte ar papildu nosacījumiem. Tas nozīmē, ka sanitārajā cirtē izzāģēs meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos kokus, sausos, vēja gāztos un lauztos kokus. Savukārt kopšanas cirti veiks 9., 10., 11., 12. nogabalā, kur izzāģēs marķētos kokus, lai uzlabotu paliekošo koku augšanas apstākļus, kas attiecīgi sekmēs mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanu.  
          Jēkabpils pašvaldības Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs informē, ka Mežaparka kokiem konstatētas dažādas slimības, kas izraisa nopietnus sakņu bojājumus. Cirsmu izstrāde tagad notiekot atbilstoši mežkopības speciālistu ieteikumiem. 
             Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības inženieris meža aizsardzības jautājumos Dr. silv. Oskars Zaļkalns savā atzinumā  par  Mežaparka mežaudžu veselības stāvokļa izvērtēšanu informē, ka tika veikta pārbaude uz sakņu trupes (sakņu piepes) infekcijas klātbūtni un citu mežam kaitīgo organismu klātbūtnes konstatēšanu. Papildus tika izvērtēta iepriekšējās sezonas kaitēkļu invāzijas ietekme. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Mežaparkā daļai koku ir novērojama pastiprināta defoliācija – lapu un skuju priekšlaicīgs zudums, turklāt koki stipri cietuši no rekreācijas ietekmes un sakņu nomīdīšanas. Sanitārajā cirtē nocirstajiem un vēja gāztajiem kokiem celmu daļā novērojamas trupes pazīmes. Uz atsevišķiem kokiem (arī jaunajiem, dabiski atjaunojošiem kociņiem) un iepriekšējām ciršanas atliekām novērojami sakņu trupes sēņu augļķermeni un bojāta sakņu sistēma. Novājinātie koki tiek ietekmēti arī no stumbra kaitēkļiem – priežu lūksngraužiem. Daļai koku vainagu defoliācija ir vairāk par 50%. Novērojami stumbru kaitēkļi. Atsevišķas jaunās priedes (garumā līdz 3 m) uzrāda infekcijas pazīmes ar sakņu trupi. 
         Uz bērzu stumbriem konstatētas cietpiepes un apmales piepes, kuras norāda uz trupes procesiem koku stumbros. Mežaparkā augošie oši daļēji inficēti ar sēni, kas izsauc to bojāeju. Uz kaltušajiem kokiem novērojamas ošu raibā lūksngrauža kāpuru veidotās ejas. Pastāv pamatotas aizdomas par lapegļu vēža izplatību konkrētajā mežaudzē. Tāpat visos mežaudzes nogabalos izklaidus izvietotas egles, kas gājušas bojā no egļu astoņzoba mizgrauža. Minēts, ka sakņu trupes izplatīšanās risku veicina audžu blīvums, kas veicinājusi koku izstīdzēšanu un nenoturību pret  faktoru sniegliecēm un vējgāzēm.
      Speciālists iesaka izskatīt iespēju daļu mežaudzes pārveidot par mežaparku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pakāpeniski veikt kopšanas un sanitārās cirtes, veikt paaugas/pameža retināšanu, kas uzlabotu gaisa plūsmu cirkulāciju un apgaismojuma režīmu mežaudzē. Sanitāro cirti iesaka veikt, kad gaisa temperatūra ir zemāka par +5°C, lai novērstu sēņu sporu izplatību un jaunu inficēšanās iespēju. Ciršanas atliekas ieteikts sadedzināt, lai novērstu sakņu piepes papildu inficēšanas objektu rašanos. Tāpat celmus, kas veidojas mežizstrādes gaitā, apstrādāt ar preparātu, kas izslēgs slimību izplatību. Vietās, kurās novērojama sakņu trupe, ieteikts stādīt koku sugas, kas ir neuzņēmīgas pret šo slimību: platlapju koku sugas, kuras labi piemērotas uz bijušajām lauksaimniecības zemēm ar karbonātu augsni.
      R. Sirmovičs stāsta, ka lapu koku stādīšana Mežaparkā ir plānota. To darīs pēc izciršanas.
       Cirsmu izstrādi veic SIA «Ošukalns», kas  to nosolīja par 10 580 eiro. Uzņēmums izstrādās 326 m3 koksnes. Uzņēmumam, kas veic izstrādi, būs jānodrošina celmu apstrāde ar ķimikālijām. 
 
D. Gagunova foto
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru