Multihalles pamatos svinīgi iemūrē kapsulu ar vēstījumu
INESE ZONE

29. augustā, piedaloties pašvaldības un Jēkabpils Sporta centra vadībai un būvniekam – SIA «LC būve», jaunās Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles pamatos tiks iebetonēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.
– Šis, nepārprotami, ir jauno laiku vēsturē lielākais, dārgākais un iespaidīgākais objekts. Lai ir tā, ka pēc ga­diem vai gadu desmitiem šī hal­le ir vieta, kur  būs trenējies Eiropas vai pat pasaules čem­pions. Paldies visiem, kas ieguldīja savu darbu ša­jā projektā, sākot ar finansēm, uzraudzību un, protams, būvniekiem, – sacīja Jē­kabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps. 
«LC būves» valdes loceklis Sandis Dzērvītis pauda prie­ku, ka Jēkabpils pašvaldī­­­ba uzņēmusies īstenot šā­du projektu. 
– Ceru, ka esošās ko­man­­das kļūs vēl stiprākas un šajā hallē trenēsies un augs arī mazie hokejisti. Un nā­kotnē mūsu sportisti startēs Latvijas izlasē un citu valstu klubos, un mēs varēsim just viņiem līdzi, – teica S. Dzērvītis. Arī Jēkabpils Spor­ta centra direktors Juris Bob­rovs bija gandarīts, ka beidzot tiek realizēts šāds projekts.
– Būvnieki to dara ar lielu atbildību. Paldies vi­ņiem un domei, un mēs no sa­vas puses darīsim visu, lai  piepildās nupat izteiktie la­bie vēlējumi par sportistu izaugsmi, kā arī lai visi, kas apmeklēs un izmantos šo hal­li, justos labi un sabiedrība var būt gandarīta par šo celtni, – teica Juris Bob­rovs. 
Metāla kapsulā ievietoja vēstījumu nākamajām paaudzēm un Jēkabpils suvenīrmonētu ar lūša attēlu.   
Vēs­tījumā teikts: «Mēs ticam, ka ar šo notikumu sāk­sies jauns posms Jē­kab­pils sporta dzīves vēsturē. Īs­tenojot šo projektu, Jēkab­pi­lī tiks at­tīstītas iespējas nodarboties ar fiziskajām ak­tivitātēm plašam iedzīvotāju lokam, sek­mēta pilsētas attīstība un atpazīstamība, kā arī Jē­kab­pils vēl veiksmīgāk iekļausies valsts un starptautiskajā sporta apritē! Lai šī celtne kal­po kā dāvana jēkabpiliešiem nākamajā simtgadē! Vē­lam, lai šī cel­tne ir kā pamats jauniem sportiskiem sasniegumiem un rekordu kaldināšanā! 
Vēstījumam pievienojam pie­miņas monētu ar Jē­kabpils simbolu – lūsi! Lai lūša spēks, izturība un veiklība ir sportistu un ikviena jēkabpilieša sabiedrotais nākotnes izaicinājumos!»
Vēstījumu parakstīja  A. Kraps, J. Bobrovs un  S. Dzēr­­­vītis.
Kaut arī šķiet, ka halles būvniecība uzsākta pavisam nesen, projekts tiek virzīts jau kopš 2016. gada. Ideja par halles celtniecību tika publiskota vēl Leonīda Sal­ceviča vadītā deputātu sa­saukuma laikā. 2016. gada oktobrī L. Salcevičs informēja, ka ir iespēja no valsts hal­­les būvniecībai saņemt ap­­tuveni pusotru miljonu eiro, bet pārējais finansējums būs pašvaldības ņemts kredīts. 2017. gada martā pašvaldība aicināja iedzīvotājus izteikt savus ierosinājumus, kādiem sporta veidiem un citām aktivitātēm būtu jāparedz jaunā multifunkcionālā halle. 2018. ga­da martā Jēkabpils  pašvaldī­ba nu jau Raivja Ragaiņa vadībā parakstīja iepirkuma līgumu par  halles jaunbūves būvprojekta izstrādi, būv­niecību un autoruzraudzības veikšanu ar juridisko personu apvienību, kurā apvienojušies trīs uzņēmumi: akciju sabiedrība «Pa­nevežio Statybos Tres­tas», SIA «ARMS Group» un SIA «LC būve». Līguma pilnā summa bija paredzēta 13,1 mil­jona eiro apmērā.  2018. gada martā dome noslēdza aizdevuma līgumu ar Valsts kasi multifunkcionālās sporta halles būvniecībai par 11 554 314 eiro. Vēlāk, iz­šķiroties par lielāka ledus lau­kuma būvniecību, izmaksas palielinājās un kopējā plānotā maksimālā finansējuma apmērs no Valsts ka­ses tika palielināts līdz 12 083 000 eiro. Aizņēmuma sa­maksas termiņš būs 30 gadi. Halles būvniecību plānots pabeigt līdz 2020. gada 8. jūlijam. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru