Mūžībā aizgājis dekāns Jānis Bratuškins

   Februāra svētdienas rītā, kad debesīs starp mākoņiem pavīd jau spožāki saules stari un gaisā virmo, šķiet, tik tikko jaušamas pavasara vēsmas, pa Gaismas ceļu mūžībā ir aizgājis Romas katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes Jēkabpils dekanāta dekāns, Jēkabpils, Salas, Seces, Pļaviņu, Viesītes, Zasas, Rites, Neretas, Sēlpils, Dunavas, Dignājas katoļu draudžu mācītājs, Jēkabpils Goda pilsonis Jānis Bratuškins(18.10.1945. — 23.02.2014.).  
   Viņš no mums aizsaukts Dieva svētītā dienā — svētdienā.  Tāpat kā debesu valstība ir mums dāvināta, tā arī svētdiena ir liela dāvana. Patiesa svētdienas svētīšana ir kā sagatavošanās mūžīgajam mieram un vienmēr tuvu Dievam. 
   Jānis Bratuškins dzimis 1945. gada 18. oktobrī zemnieku ģimenē Viļakas pusē. Māte nomira, kad Jānim bija septiņi gadi. Bērnībā ar viņa audzināšanu nodarbojās tēvs un ļoti  dievbijīgā vecāmāte Broņislava, kura Jāni arī veda uz dievkalpojumiem un iepazīstināja ar ticības lietām. Pēc mācībām Viļakas vidusskolā Jānis Bratuškins 1964. gadā iestājās Rīgas Garīgajā seminārā, kurā neiznāca sākt studijas, jo tika iesaukts armijā un aizsūtīts uz Ukrainu.  Atgriežoties Latvijā, Jānis atsāka studijas Garīgajā seminārā. 1970. gada 24. maijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē pirmais Latvijas kardināls Julijans Vaivods ordinēja četrus priesterus, kuru vidū bija arī Jānis Bratuškins. Pirmā kalpošanas vieta viņam bija vikāra darbs Jelgavas Jaunavas Marijas baznīcas draudzē, bet no 1974. gada  līdz 1980. gadam — Rīgas Svētā Alberta baznīcā. 
   Sakarā ar to, ka pastāvošā vara uzskatīja, ka viņš ar kristīgo mācību virza jaunatni nepareizā gultnē, tika nozīmēts par priesteri attālajā Krāslavas rajona Skaistas dievnamā. No 1982. gada Jāņa Bratuškina pamatkalpošanas vieta bija Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīca. 
Jānis Bratuškins bija augstāko garīgo vērtību cilvēks. Dekāna ikdienas gaitas baznīcā bija viņa misija un ticība. Kā garīgais tēvs viņš rūpējās par neskaitāmiem tūkstošiem kristiešu un neatteica palīdzību arī tiem, kuriem Dieva vārds bija svešs. Rūpējoties par bērnu un jauniešu kristīgo audzināšanu, J. Bratuškins vadīja svētdienas skolu darbu. 
   Atmodas laikā priesteris teica svētīšanas vārdus daudziem simtiem cilvēku, kas 1989. gada 10. februāra vakarā bija pulcējušies pie Jēkabpils pilsētas tautas nama, kur tovakar pacēla Latvijas karogu.  Dekāns ir paveicis nenovērtējamu darbu sabiedrības saliedēšanā un vienošanā, neraugoties uz tautību un  paaudžu atšķirībām. Svētās mises priesteris regulāri vadīja latviešu, krievu un poļu valodā. Kristiešiem lūgšanās jābūt vienotiem — tā uzskatīja Jānis Bratuškins, tādēļ atbalstīja un piedalījās arī ekumēniskajos dievkalpojumos kopā ar citu konfesiju mācītājiem. Dekāns piedalījās arī pilsētas pašvaldības Tradicionālo konfesiju padomes darbā.
   Par ilggadīgu kalpošanu Jēkabpils baznīcas un sabiedrības labā 2005. gadā Jānim Bratuškinam tika piešķirts Jēkabpils Goda pilsoņa nosaukums. 
Kalpojot Dievam un cilvēkiem, pagājis viss mūžs. 
   Dieva svētība nāca no viņa rokām un viņa vārdiem bija spēks:
    «Mīļie! Tikai lūdzieties bēdās un izmisumā, lūdzieties priekos un pateicieties Dievam par visu, kas jums ir dots. Nedzīvojiet bez Dieva, bet nāciet un sviniet Kunga dienu, pieņemiet Jēzus dāvanas caur Svētajiem sakramentiem!
   Lūdzieties par savām ģimenēm, bērniem, sievām un vīriem! Cieniet un rūpējieties par saviem vientuļajiem vecākiem, mācieties un saglabājiet savu vecvecāku nesatricināmo ticību! Mīliet, piedodiet un palīdziet viens otram, esiet līdzjūtīgi viens pret otru!» — ar šo mīlestības mācību dekāns dzīvoja un arī aizgāja mūžībā. 
   Jānis Bratuškins bija erudīts cilvēks, ļoti zinošs, tajā pašā laikā  vienkāršs, labestīgs un atsaucīgs. Viņš skuma savā vientulībā, bet stiprināja un priecājās par mūsu ģimenēm. Viņš mūs visus  mīlēja, un viņš mūs turpina mīlēt, jo mīlestība nekad nebeidzas...
   Skumju brīdī dziļi noliecam galvas un sērojam kopā ar Jāņa brāli Marjanu, piederīgajiem un visiem ticīgajiem.
 
Atvadīšanās no Jāņa Bratuškina un izvadīšana mūžības ceļā notiks ceturtdien, 27. februārī, plkst. 12.00 no Jēkabpils Romas katoļu baznīcas uz Jēkabpils pilsētas kapiem.
 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils Romas katoļu draudze
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Aija
    Aija
    pirms 6 gadiem

    " Krusts ir patiesibas simbols. Uz zemes patiesība ir rūgta, bet krusts ir skaists" (.J. Rubenis) Labais Jēzu, dāvā viņam, mūža mierā aizgājušam, debess svētlaimi uz mūžu...

    Atbildēt

Pievienot komentāru