Nākamvasar sociālie pakalpojumi būs pieejami grupu dzīvokļu mājā
INESE ZONE

9. jūlijā Jēkabpils do­mes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola kopā ar Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāju Larisu Lai­zāni un SIA «LC būve» speciālistiem (uzņēmums veic darbus objektā) klātienē iepazinās ar dzīvojamās mājas pārbūvi Brīvības ielā 286a. 
    Ēku atjauno projekta «Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā» ietvaros. Ēkas pārbūve ir daļa no deinstitucionālizācijas projekta, kura rezultātā Jēkab­pilī tiks izveidota sociālo pakalpojumu infrastruktūra Jaunajā ielā 39i un Brīvības ielā 286a. Ēkā Brīvības ielā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt ilgstošas aprūpes institūcijā. 16 personas ir maksimālais skaits, kas tiek pieļauts grupu dzīvokļu mājai. 
     Ar darbu norisi iepazīstināja SIA «LC būve» valdes loceklis Sandis Dzērvītis. Viņš stāsta, ka ēka savulaik uzbūvēta visai nekvalitatīvi, un, demontējot un uzsākot būvdarbus, atklājušās dažādas nepilnības, kas kavē darbu gaitu. Jau ir sagatavotas atbilstošas projekta izmaiņas, un būvnieki cer iekļauties darbu termiņos. Vaicāts, vai papildu darbi prasīs arī papildu finansējumu, viņš stāsta, ka tas ir iespējams, bet konkrēta summa vēl nav aplēsta, jo projektētāji meklējot iekšējās rezerves esošā finansējuma ietvaros. Domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola informēja, ka  pašvaldība varēs pretendēt uz papildu līdzekļiem projektam, ko nav izmantojušas citas pašvaldības. Iespējams, ka tā arī būtu iespēja sniegt papildu finansējumu. Tas domāts aprīkojumam, piemēram, Jaunajā ielā 39i par šo naudu iegādāsies silto smilšu istabu un mūzikas istabu.
    Informējot par līdz šim paveikto, S. Dzērvītis  skaidro, ka jau veikti mūrēšanas darbi, izbūvēts dzelzsbetona pārsegums, sāktas veidot jumta konstrukcijas. Sekos darbi pie apkures, kanalizācijas un vājstrāvas tīklu ierīkošanas un grīdu betonēšanas. 
    Visa projekta, arī ēkas Jau­najā ielā 39i pārbūves, kopējās izmaksas ir 1 772 435,35 eiro, plānotais ERAF līdzfinansējums ir 952 167,45 eiro. Būvnie­cības izmaksas ēkai Brīvības ielā 286a ir 599 221,19 eiro, bet būvuzraudzību izmaksas – 17 278,80 eiro. Dar­bus plānots pabeigt 2021. gada jūnijā.
    Projekta rezultātā Jau­najā ielā 39i tiks izveidots: dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un paplašināts un labiekārtots dienas aprūpes centrs un izveidotas un labiekārtotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
     Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne informē, ka personas, kas gatavas izmantot grupu dzīvokļu pakalpojumu, jau interesējas, kad ēka būs nodota ekspluatācijā.  Jau ir apzinātas 10 personas, kas var izmantot šo pakalpojumu – gan no institūcijām, gan Jēkabpilī dzīvojošas.  Paredzams, ka šo pakalpojumu varētu pirkt arī citas pašvaldības, jo šādu atbilstoši pielāgotu ēku Latvijā nebūs daudz. Vēl viens grupu dzīvoklis top Aknīstē. 
    – Potenciālo iemītnieku vidū ir arī personas ratiņkrēslos, tāpēc ēkā būs telpas, kas pielāgotas personām ar īpašām vajadzībām – ar atbilstoša platuma durvīm, labierīcībām, vannas istabu, funkcionālajām gultām. Katrā stāvā būs liela kopīga atpūtas telpa, virtuve, kur varēs apgūt ēdiena gatavošanas iemaņas. Gru­pu dzīvokļi būs pilnībā aprīkoti, arī ar gultasveļu, traukiem. Aprūpes izmaksas segs no valsts finansējuma un pašvaldība, taču iemītniekiem būs jāsedz daļa komunālo pakalpojumu izmaksu, jo dažādu ar patstāvīgu dzīvi saistītu izdevumu apzināšanās un plānošana arī ir viens no  sociālās integrācijas posmiem. Iemītniekiem būs nodrošināta diennakts aprūpe. Dienā viņi dosies uz nodarbībām Jaunajā ielā 39i, kur skatīsies, kādas  darbnīcas katram ir piemērotas – šūšana, keramika, ēdiena gatavošana un citas, – stāsta Larisa Laizāne. 
 
 
Fakti
  • Zemgales plānošanas reģionā  dzīvo 2 456 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kam tāpēc ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, no tām 857 personas atrodas ilgstošās valsts sociālās aprūpes institūcijās.
  • Ģimenēs dzīvo 1 028 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), 392 no viņiem ir izstrādāti atbalsta plāni.
  • Bērnu sociālās aprūpes institūcijās dzīvo 125 bērni, kas palikuši bez vecāku gādības.
  • No 2016. līdz 2019. gadam (ieskaitot) par sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu minētajām mērķgrupām Zemgales pašvaldībām kompensēti līdzekļi 546 380 EUR apmērā.
  • Biežāk tikuši izmantoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – tos izmantojuši 165 pakalpojuma saņēmēji, aprūpes pakalpojums – 65 saņēmēji, speciālistu konsultācijas un in­dividuālo atbalstu  izmantojuši 40 pakalpojuma saņēmēji.
  • Kopā pakalpojumus šobrīd saņem 77 personas ar GRT (aprūpi mājās, speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas un grupu nodarbības, dienas aprūpes centra pakalpojumu, grupu dzīvokļa pakalpojumu, specializēto darbnīcu pakalpojumu un īslaicīgo sociālo aprūpi), 220 bērni ar FT («Atelpas brīža» pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aprūpes pakalpojumu) un 120 bērnu ar FT vecāki saņem sociālo rehabilitāciju.
Zemgales plānošanas reģiona informāciju  apkopoja J. Apīnis
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par materiāla «Nākamvasar sociālie pakalpojumi būs pieejami grupu dzīvokļu mājā» saturu atbild SIA «Brīvā Daugava»
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru