Ne visi Krustpils pamatskolas pedagogi atbalstījuši klātienes sanāksmju rīkošanu
INESE ZONE

BD jau informēja, ka Krustpils pamatskolā konstatēts Covid -19 uzliesmojums, un novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs BD netieši norādīja uz to, ka notikušajam varētu būt sakars ar klātienes sanāksmēm skolā, kas rīkotas, lai labāk sagatavotos skolas akreditācijai. 
 
Nu arī novada vadība skaidri atzīst, ka klātienes sapulces bija risks
Kā izrādās, skolas kolektīvā nav bijis viennozīmīga atbalsta šādām sanāksmēm, un ir skolas pārstāve, kas anonīmi vērsusies TV3  raidījumā “Bez tabu”, informējot par pedagogu sanākšanu klātienē, kas, viņasprāt, ir infekcijas izplatības iemesls. Viņa vaino skolas direktori Viju Stiebriņu, kura ir arī Krustpils novada domes deputāte, nolaidībā, jo 8., 11., 12. un arī 13. janvārī rīkotas sapulces klātienē. 
“Bez tabu” informēja, ka raidījuma rīcībā nonākusi skolas pedagogu “WhatsApp” sarakste, kurā tiek izziņotas sapulces. Sarakste liecinot, ka pēc divām sapulcēm pat notikusi kolēģu jubilāru sveikšana. Par notikušo satraukts skolas darbinieks esot ziņojis par rīkotajām klātienes sanāksmēm un infekcijas uzliesmojumu Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD). Kārtība paredz, ka, kādam saslimstot mācību iestādē, jāziņo šai iestādei, jānosaka saslimušā kontaktpersonas un pēcāk jāpilda IKVD norādes saistībā ar slimības izplatīšanās riska samazināšanu. Skolas pārstāve pieļaujot, ka mācību iestādes vadība nerīkojās pēc priekšrakstiem. Taču Krustpils pamatskolas direktore nejūtoties vainīga, un tagad galvenais esot kritizēt cilvēku, kas par to ziņojis IKVD, kas atspoguļojoties arī pedagogu sarakstē “WhatsApp” grupā.
Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa “Bez tabu” informējusi, ka sanāksmes mūža garumā esot notikušas pirmdienās, jau 25. gadu, kopš viņa strādājot skolā. Ja skolotājs ir vesels, viņš drīkstot ierasties, un sapulču klātienes formāts ir svarīgs akreditācijai. 
“Bez tabu” arī pauž, ka Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs informējis par pārrunām arī V. Stiebriņu, jo šoreiz, viņaprāt, viņa nepamatoti riskējusi.
Arī IKVD Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts raidījumu ir informējis, ka šādu sanāksmju rīkošana bija kļūda. Lai gan aizvien skolā noris akreditācija, tas nevar būt iemesls, lai rīkotu sanāksmes šādā formātā. Arī pašā akreditācijā ieviests attālinātais process. Taču raidījumā arī tika pieminēts, ka pilnībā sanāksmju rīkošana nav aizliegta.
 
Neslēpjam faktus, bet nevaram ne zināt, ne ziņot par saslimušiem inficēto ģimenes locekļiem
Arī BD ir saņēmusi  elektronisku vēstuli, kuras autore pauž, ka BD publikācijas virsraksts  “Krustpils pamatskolā jaunu inficēšanās gadījumā nav” neesot patiesība. 14. janvāra pedagogu testēšanā tikuši apstiprināti 11 pozitīvi gadījumi, bet no 18. līdz 22. janvārim saslimušo skaitu palielinājies, cik zinot, vismaz par trīs pedagogiem. Tāpat saslimusi esot lielākā daļa no pedagogu ģimenes locekļiem. Tiek vaicāts, vai esam pieprasījuši iestādei patieso saslimušo skaitu vai arī lobējam kāda deputāta intereses, uzrādot mazāku saslimušo skaitu? 
Pirmkārt, pēc informācijas vērsāmies oficiālā iestādē - Krustpils novada pašvaldībā - un pašvaldības vadītāja Kārļa Pabērza sacīto arī publicējām, paļaujoties, ka informācija ir patiesa.  Ja ar iestādi domāts Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), tad šī iestāde nekādu informāciju par konkrētām personām un to skaitu kādā iestādē nevienam nesniedz, arī skolām un pašvaldībām - nē. Informācija par saslimšanu ir sensitīvi dati, kas nav izpaužami. Un  absolūti nav iespējams iegūt datus par to, vai saslimušais ir inficējis savus ģimenes locekļus. To nekādi nevar uzzināt ne saslimušā darbavieta, ne pašvaldība, ne plašsaziņas līdzekļi. SPKC sazinās ar inficēto personu, un tās pienākums ir informēt savu darba devēju. Darba devējs – šajā gadījumā skola – informē pašvaldību, kuras pakļautības iestāde tā ir, kā arī valsts iestādes, ar kurām jāsaskaņo rīcība slimības uzliesmojuma gadījumā. 
BD vaicāja Kārlim Pabērzam par viņa minētajiem 11 saslimušajiem, kāpēc minēts šis skaits, jo ir apgalvojumi, ka tas neatbilst patiesībai? K. Pabērzs skaidro, ka var informēt tikai par oficiāli un konkrēti zināmiem faktiem.  Uz brīdi, kad uzdots jautājums, viņam neesot bijusi informācija par citiem gadījumiem, kā tikai tiem 11, kas atklāti pirmajā testēšana. Pašvaldībai esot grūti iegūt precīzu informāciju, jo situācija visu laiku mainās, un viss atkarīgs no tā, vai darbinieki informējot par saslimšanu vadību. Esot tā, ka personas, kam nav slimības simptomu, var neizmantot slimības lapu un turpināt darbu no mājām,  ja to var darīt attālināti, neinficējot citus, piemēram, attālināti vadīt stundas. To arī darījusi lielāka daļa Krustpils pamatskolas pedagogu. Tātad slimības lapas arī nevarot kalpot par pamatu, lai sekotu inficēto skaitam. Un šie cilvēki, kas neizmanto slimības lapu, pat varot neziņot savas iestādes vadībai, ka ir saslimuši. Strādā no mājām, izpilda SPKC norādījumus un nevienam neko neziņo. K. Pabērzs gan neminēja, ka tā būtu rīkojušies kādi Krustpils pamatskolas darbinieki.
-Man šodien (28. janvārī) ir informācija, ka Krustpils novadā nākuši klāt seši Covid slimnieki, bet mēs kā pašvaldība nezinām, kas viņi ir, kur strādā, - sacīja Kārlis Pabērzs.
 Arī Krustpils novada izpilddirektors Raimonds Spēks nevarēja nosaukt, vai 11 inficētajiem drīz sekojuši  daži citi, ko varētu attiecināt uz to pašu slimības uzliesmojumu. Tas arī neesot būtiski, vai bija 11 vai par diviem trim vairāk, jo tas nemainot situāciju, un nevienam neesot nolūka kaut ko slēpt. Abas amatpersonas uzsver, ka galvenā problēma bijusi nodrošināt skolā attālināto darbu, kas notiek. 
BD sazinājās arī ar Krustpils pamatskolas direktori Viju Stiebriņu. Viņa arī noliedz faktu slēpšanu un nepiekrīt pārmetumiem, ka klātienes sapulces bijušas iemesls infekcijas izplatībai. Daudzi skolotāji attālinātās stundas vadot no saviem kabinetiem skolās, jo mājās visiem nav nepieciešamās tehnikas, lai nodrošinātu stundas tiešsaistē, un dažiem pedagogiem dators mājās jādala ar skolas vecuma bērniem un citiem ģimenes locekļiem, kas arī strādā attālināti. Tāpēc kvalitatīvs darbs no mājām neesot iespējams. 17 pieprasītie datori no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemti tikai 13. janvārī.  14. janvārī kāds darbinieks informējis viņu, ka ir Covid pozitīvs. Tā bijusi persona, kas sniegusi palīdzību daudziem kolēģiem saistībā ar datortehniku, tātad  kontaktpersonu bijis daudz. V. Stiebriņa sazinājusies ar SPKC par iespēju veikt siekalu testus. Teikts, ka tos var dabūt, bet  ne uzreiz, tikai pēc laika. Tad konsultējusies ar pansionāta “Jaunāmuiža” vadību, kam jau bijusi pieredze ar šiem testiem, un stundas laikā no laboratorijas dabūti 30 testi un izdevies laikus tos atdot laboratorijai pārbaudē, lai piektdien  - 15. janvārī - jau būtu zināmi rezultāti. Sakarā ar akreditāciju visi 14. janvārī ilgi bijuši skolā, bet piektdien visiem bijis uzdots palikt mājās un uz darbu nenākt. 15. janvārī V. Stiebriņa pati sajutusi saslimšanas pazīmes un viņai bijusi augsta temperatūra. 
-Tad arī sāka nākt informācija par pirmo testu rezultātiem, taču, pirms tā apzināta pilnībā, jau ap pulksten 10.00 saņēmu zvanu no IKVD, kāpēc slēpjot faktus par saslimušajiem. Paskaidroju, ka testu rezultāti tikai tagad kļūst zināmi. Neko slēpt neviens nav gribējis, - tā skaidro Vija Stiebriņa. Viņa skaidro, ka klātienes sanāksmes notikušas, ievērojot distancēšanās nosacījumus, un noliedz, ka būtu bijušas kopīgas kolēģu jubilejas svinības. “WhatsApp” grupas sarakstē minētais, ka būs arī gardumiņš, nozīmējis, ka kolēģi noliek uz galda puķes sveicienam un uz galda ir torte - kas  grib, var paņemt gabaliņu. Nekādas kopīgas pasēdēšanas neesot bijis.  
Vaicāta, cik tad vēl gadījumu konstatēts pēc 14. janvāra testēšanas, ko varētu attiecināt uz šo slimības uzliesmojumu, V. Stiebriņa informēja, ka kopā tās varētu būt 15 personas. No 33 skolas darbiniekiem šobrīd pieci esot slimības atvaļinājumā, bet divi no viņiem 29. janvārī noslēgs slimības lapu. Tikai tagad esot paziņots, ka  skola rindas kārtībā 1. februārī var saņemt 100 siekalu testus turpmākām pārbaudēm.
Tātad vismaz trīs personas varētu būt inficētas pēc pirmās testēšanas. Bet jau šī raksta publicēšanas brīdī situācija var būt mainījusies, un vēl kāds var būt saslimis. Un tas nenozīmē, ka laikraksts vai informācijas avoti kaut ko mēģina slēpt. Turklāt visus turpmākos gadījumus nevar visu laiku attiecināt uz 14. janvāra uzliesmojumu, pieskaitot 11 pirmajiem saslimušajiem. Uzliesmojums ir  vienlaikus konstatēts lielāks skaits inficēto, bet daži Covid -19 pozitīvi darbinieki gan skolās, gan citās iestādēs tiek konstatēti ik pa laikam. Tas gan ir fakts, ka klātienes sapulces acīmredzami bija nepamatots risks. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (14)

 1. Direktori jāatlaiž no darba!
  Direktori jāatlaiž no darba!
  pirms 3 mēnešiem

  Stiebriņu Viju jāatlaiž no darba! Ja direktore aicina (spiež) darbiniekus nākt uz klātienes sapulcēm laikā, kad jāievēro distancēšanās, tad tā nav nekāda izglītības iestādes vadītāja! Ar akreditāciju te nav ko attaisnoties! Akreditāciju varēja veikt attālināti. Tas ir direktores terors pret darbiniekiem, kas turklāt tiek piekopts regulāri. Un, ja Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs un izpilddirektors Raimonds Spēks šādu izglītības iestādes vadītāju neatlaidīs no darba par epidemioloģiskās drošības neievērošanu, tad tie nav nekādi pašvaldības vadītāji. Stiebriņa Vija ir Krustpils novada domes deputāte, un, jādomā, viņa tagad cer, ka ka arī pēc šāda rupja pārkāpuma viņa paliks darbā.

  Atbildēt
 2. Jana
  Jana
  pirms 3 mēnešiem

  Stiebriņai bezkaunības pāri malām!Vai tiešām novada vadība šo faktu atstās bez ievērības?Tas ir rupjš epidemioloģisko prasību pārkāpums!!!Vēl tā mātes un meitas ņirgāšanās sarakstē Whatsapp par kolēģi, kura ziņoja IKVD. Tāda izglītības iestādes vadītāja būtu nekavējoties jāatstādina. Nepietiek smadzeņu, ka 25 gadu pulcēšanās tradīcijas jālauž un jāizskauž!!!!Līdzcilvēku un viņu tuvinieku veselība neko nenozīmē???Šausmas un ārprāts.Nav ko aizbildināties ar akreditāciju, Stiebriņa, akreditācija sen jau nenotiek klātienē, bet gan attālināti.Sēdi 25 gadus vecā pagātnē un to esi palaidusi garām, vai?Un tāda ir izglītības iestādes vadītāja?Jā, nav jau pirmā reize, kad šī persona "izgaismojas ar savām pretlikumīgajām darbībām"!

  Atbildēt
 3. Annina
  Annina
  pirms 3 mēnešiem

  Neviens normatīvais akts no Stiebriņas puses nav pårkåpts.Tur taču izskan ka sanåksmès piedalås ja skolotàjs jūtas pilnīgi vesels.Kstrs pats atbild par savu veselibu un par higiėnas normu ievėrošanu,visi pieauguši cilvêki.Un ja sūdzėtåja tik pareiza tad jau pėc pirmàs sanåksmes vareja uz vietas veikt darbibas,lai apturètu aizrådītu un novėrstu,nevis skraida sūdzėdamies pa visu Latviju.Ko tåds skolotåjs var måcīt bėrniem.???

  Atbildēt
 4. Jana
  Jana
  pirms 3 mēnešiem

  Nevajag vainot skolotāju-pareizi darīja, lai visa Latvija zina, kāda iestādes vadītāja var būt Stiebriņa! Zivs pūst no galvas! Ko tāda DIREKTORE var pārmest saviem skolotājiem???Pati publicētajā sarakstē noniecina publiski kolēģi un aicina uz " sviedru galdiem" mieloties (citēju Stiebriņas rakstīto)Sāksim kaut vai ar to, ka pulcēšanās sanāksmēs ir aizliegta. Vai Stiebriņa nejēdz ZOOM lietot-par vecu tehnoloģijām? Citās skolās sanāksmes sen notiek attālināti! Deputāte, direktore-nu bezatbildības kalngals!

 5. Tiešām, Anniņ?
  Tiešām, Anniņ?
  pirms 3 mēnešiem

  Neviens normatīvais akts no Stiebriņas puses nav pårkåpts Ir pārkāpts epidemioloģiskās drošības likums. Ir notikusi neatļauta pulcēšanās. Starp citu - kas tev tā par dāņu vai angļu klaviatūru? Vai varbūt vācu?

 6. lasītāja
  lasītāja
  pirms 3 mēnešiem

  Pilnīgi noteikti Stiebriņa jāatstādina no amata! Kā tik bezatbildīgi var rīkoties direktore?Pakļaut riskam savus darbiniekus un viņu ģimenes iesūnojušu 25 gadu vecu tradīciju ,pulcēties pirmdienās, dēļ? Un tā nopludinātā sarakste, kur izpaužas māte un meita Stiebriņas-mobings! Publiski kopējā iestādes čatā pazemot skolotāju, kura atļāvās ziņot un neklusēt...

  Atbildēt
 7. Rasma
  Rasma
  pirms 3 mēnešiem

  Skolotājas, kuras nevar loģiski domāt, ir jāizmet no darba! Cik gadus tās skolotājas domā paratizēt mājās? Valdības grib visus sadzīt pa mājām uz mūžu, nevis līdz vakcīnām un, ja skolotājs to neredz, tad nevar adekvāti strādāt un audzināt jauno paaudzi. Kad visiem bija gripa,tad taču mēs strā'dajām un gājām uz darbu. Tagad ar iesnām neviens neiet, bet ne jau bez simptomiem neiet uz darbu. Veikalos visi iet, bet pārdevējas tak neslimo masveidā. Jo vairāk baidies un rausties, jo vairāk slimo.

  Atbildēt
 8. Guna
  Guna
  pirms 3 mēnešiem

  Nu beidz sevi lielīt,likumpārkāpēja un covid noliedzēja! Tādu kā tu dēļ mēs arī esam tur,kur esam. Vecā vāvere niez,ja nevar mierīgi nosēdēt mājās.

 9. kolēģe
  kolēģe
  pirms 3 mēnešiem

  Vija, tas nu ir par traku! Bez mazākās nožēlas un vainas apziņas par to, ka tik daudzi skolā inficējās un padalījās tālāk...Kāpēc neizmantojāt IT iespējas sanāksmē? Akreditācijas, kas notiek attālināti, nav attaisnojums .Vai tev nešķiet, ka cilvēku veselība un dzīvība šobrīd ir prioritāte Nr. 1, piesardzības pasākumu ievērošana ir mazsvarīgāka par kopīgi apēstu torti un aizvēsturiskām , šobrīd pilnīgi liekām un neatļautām tradīcijām? Un tie komentāri pret savu kolēģi... trūkst vārdu...

  Atbildēt
 10. Zilais skolas buss
  Zilais skolas buss
  pirms 3 mēnešiem

  Stiebriņa saka: "Šobrīd, esot mājās un analizējot, daži inficētie izmanto sabiedrisko transportu, kam nav savas mašīnas. Viņi pārvietojas tikai ar sabiedrisko transportu. Tas ir visbīstamāk!" Tiešām??? Un to saka direktore, kura pirms kāda laika tika vazāta pa feisbuku par to, ka izmanto privātām vajadzībām skolas mikroautobusu? Jānudien kauna nav! Tad vadā tās skolotājas, kurām nav savas automašīnas uz darbu skolā attālināto mācību laikā ar skolas busu! To redzdirektore nevar iedomāties. Toties sapulces ar kūkām rīkot gan māk. Fui!

  Atbildēt
 11. cita kolēģe
  cita kolēģe
  pirms 3 mēnešiem

  no malas jau visi gudri. pamēģiniet nepaklausīt stiebriņai, apēdīs bez sāls un būs darbs jāzaudeē. Vai tad neredz, kāda skolā kadru mainība?

  Atbildēt
 12. Skolotāja dārgā!
  Skolotāja dārgā!
  pirms 3 mēnešiem

  Nevajag būt aitai, kura ļauj tādām direktorēm (inspektoriem, vecākiem, agresīviem bērniem, utml) sevi mocīt. Kas ar jums pedagoģes ir? Visi, kam nav slinkums kāpj jums uz galvas! Jāsāk domāt - ko gan labu un gudru tik iebiedēti un nozombēti skolotāji var iemācīt skolēniem?

  Atbildēt
 13. Divi varpas uz stiebra
  Divi varpas uz stiebra
  pirms 3 mēnešiem

  Nu ko tur sapulcĕs sēdět? Stiebriņai vienkārši patik čakarět savus padotos. Patīk, ka brīvlaikā var padzenāt pa klātienes sapulcēm. Skolotāji ne pie kā nav vainīgi. Neviens negrib zaudet darbu. Daudzas labprāt ietu prom no tās skolas ja būtu uz kurieni.

  Atbildēt

Pievienot komentāru