Neatliekamās palīdzības Jēkabpils brigāde nomās telpas bijušajā tiesu namā
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē nolemts uz 20 gadiem iznomāt pašvaldībai piederošās ēkas Brīvības ielā 126 daļu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra vajadzībām.
    NMPD ir informējis paš­valdību par šo telpu nepieciešamību, jo telpas blakus Jēkabpils slimnīcai, ko Jē­kabpils brigāde izmanto šobrīd, neatbilst kvalitatīvas darba organizācijas vajadzībām. Tāpat norādīts, ka ne­pieciešams stāvlaukums 1 200 kvadrātmetru platībā, un lūgts atļaut pārbūvēt vienu telpu un izveidot tajā dušas telpu, kā arī uzstādīt operatīvā medicīnas transporta pieslēgumus.
    Atbilstoši Jēkabpils domes lēmumam, pašvaldība nodod nomā telpas un noslēdz nomas līgumu ar NMPD par nedzīvojamo telpu kopējo platību 316,5 m2 nomu. Nomas maksa ko­pā ar PVN noteikta 539,04 eiro mēnesī. Papildus nomas maksai NMPD Zemgales reģionālais centrs segs ar telpu izmantošanu saistīto komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izmaksas. Pašvaldība atļauj Zemgales reģionālajam centram veikt telpu remontdarbus un nedzīvojamās telpas pārbūvi, izveidojot tajā dušas telpu un ierīkojot centralizēto siltā ūdens apgādi. Uz minēto darbu laiku netiks piemērota nomas maksa. Pašvaldība arī piekrīt  sniegt nomas maksas atlaidi – 45 centi par kvadrātmetru bez PVN, ņemot vērā NMPD ieguldītos finanšu līdzekļus par telpu remontdarbiem un siltā ūdens ierīkošanas darbiem. Dienestam atļauts uzstādīt operatīvā medicīnas transporta pieslēgumus. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru