Nedēļas vidus sportiskās aktivitātes Mežgalē
ILZE BIČEVSKA

Trešdien, 22. augustā, Mežgalē pie kultūras nama notika Aktīvā senioru diena, kas ir viens no daudzajiem Eiropas Sociālā fonda finansētā, kā arī pašvaldības un vietējo nevalstisko organizāciju atbalstītā projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā?  pasākumiem. 
 
   – Aktīvajā senioru dienā bija 76 dalībnieki: gan vecāka gadagājuma cilvēki, gan ģimenes ar bērniem. Laika apstākļi bija labi, sportošanu āra apstākļos sākām ar nūjošanas nodarbību, ko vadīja divas sertificētas nūjošanas speciālistes un pieskatīja fizioterapeite. Dalībniekiem bija nodrošināts vajadzīgais inventārs. Mācījāmies, kā pareizi iesildīties, kā izvēlēties pareizu inventāru, ko darīt un ko nedarīt pirms un pēc šādām fiziskajām nodarbēm.
   Vēl bija arī šautriņu mešanas sacensības, āra boulings, riņķu un šņoru mešana. Dalībnieki sacentās individuāli un tika arī pie balvām. Aktīvās dienas nodarbības tika plānotās tā, lai tajās varētu piedalīties ikviens – arī cilvēks bez iepriekšējas fiziskās sagatavotības. Nodarbības notika sadarbībā ar aprūpes centru «Mežvijas» un vietējo bibliotēku. Bet pasākuma neformālā daļa turpinājas pie «Mežvijām» jaunuzbūvētajā lapenē un pie āra kamīna, –stāsta Jēkabpils novada sporta organizatore Baiba Čākure.
    Projekts «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā» līdzīgi kā citviet pašvaldībās notiek kopš pagājušā gada, un tā pirmā kārta turpināsies arī nākamgad. B. Čākure teic, ka tiekot jau domāts par pieteikšanos projekta nākamās kārtas trim gadiem. 
– Tā ir ES, kā arī valsts budžeta nauda, protams, neiztiekot bez pašvaldības atbalsta. Kopā saliekot šo atbalstu, arī notiek šā projekta izglītojošās un sportiskās aktivitātes. Projektā galvenie akcenti tiek likti uz konkrētās pašvaldības iedzīvotāju izglītošanu, kā arī mudināšanu aktīvākam dzīvesveidam. Kritērijs – skats uz reālām nodarbībām ar cilvēkiem, nevis, piemēram, infrastruktūras uzlabošanu. Krietnu artavu tieši cilvēku uzrunāšanā, informēšanā un organizēšanā šajos projekta daudzajos pasākumos iegulda arī pagastu kultūras namu darbinieki, tāpat pieslēdzas vietējās nevalstiskās biedrības. Vēl kritērijs šajā projektā ir kopība: pasākumi notiek nevis vienā pagastā un tikai šā pagasta iedzīvotājiem, bet arī citu pagastu cilvēkiem. Visiem kopā, kā, piemēram, nupat notikusī aktīvā senioru diena. Laba sadarbība mums izveidojusies gan ar vietējiem mediķiem, gan pieaicinātiem vieslektoriem: piemēram,  notiek lekcija par veselības tēmu, kuras laikā tās apmeklētāji var izmērīt holesterīna, hemoglobīna līmeni un asinsspiedienu, un konstatētu problēmu gadījumā cilvēks jau saņem ieteikumu doties pie ģimenes ārsta. Tā, piemēram, mums laba sadarbība ir ar feldšeri Ivetu Vilcāni, – skaidro B. Čā­kure.
    Kopš 2017. gada aprīļa šā projekta ietvaros Jēkab­pils novadā notikuši daudzi pasākumi: Rubeņos un Dignājā – lekcijas par veselīgu uzturu, Ābeļos – lekcija par onkoloģisko slimību profilaksi, Zasā un Ābeļos –  lekcijas par atkarību tēmu. Vēl Rubeņos, Ābeļos un Zasā lekcijas par veselīgu uzturu skolēniem (tās šajos Jēkabpils novada pagastos kopumā noklausījās vairāk nekā 140 dalībnieki (pirms­skolas vecuma bērni, viņu vecāki, skolēni, kā arī jaunie un topošie vecāki). Vēl projekta ietvaros aizvadītajā gadā Ābeļu pamatskolā notika lekcija par atkarību veicinošajām vielām, maijā Zasā bija vingrošanas nodarbības pieaugušajiem, bet jūnijā turpat Zasā – lekcija par atkarību postu, domāta pieaugušajiem. 
     Pagājušā gada jūlijā senioru aktīvās dienas pasākums, kāds nupat notika Mežgalē, noritēja Ābeļos, bet vēl projekta finansējums palīdzēja gan pagājušā gada augustā, gan šogad sarīkot veselību veicinošu nometni bērniem, kuras organizēšanā iesaistījās biedrība no Leimaņiem «Izaicini sevi». Kā stāsta Baiba Čākure, šajā Jēkabpils novada biedrībā darbojas radoši cilvēki, kuri līdzīgas nometnes rīko arī apkārtējos novados. Šogad nometne bērniem, kas tā arī saucas «Izaicini sevi!», notika bijušajā Bērzgala pamatskolā, un tajā piedalījās piecpa-dsmit bērni vecumā no astoņiem līdz divpadsmit ga­diem. 
Aizvadītā gada augusta nogalē veselības veicināšanas projekts Jēkabpils novadā nodrošināja nūjošanas festivālu, kas noritēja novada svētku pasākumu laikā Zasā. 2017. gada rudenī Dunavā bija bezmaksas lekcija par onkoloģisko saslimšanu, bet vēl šā paša gada rudenī Zasas parka teritorijā un veselības takā Dignājā un Dunavā iedzīvotāji nūjoja, apguva āra trenažierus un veica citas fiziskās aktivitātes. 
   Oktobrī Kalna pagasta iedzīvotāji klausījās lekciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, mēneša nogalē Zasas vidusskolā bija lekcija par seksuālo un reproduktīvo veselību pieaugušajiem, bet novembrī veselīga uztura gudrības apguva Dunavas pagasta iedzīvotāji. Lekcija par veselības saglabāšanu un demenci pieaugušajiem bija sociālās aprūpes nama «Mežvijas» telpās, Dignājas sabiedriskajā centrā – lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, savukārt Zasā – par seksuālo un reproduktīvo veselību, ko skolēniem un pieaugušajiem lasīja ģimenes ārsts, seksologs un praktizējošs psihoterapeits Dr. Antolijs Požarskis.
   Patlaban rit projekta ot­rais gads, un Jēkabpils novada iedzīvotājiem šajā gadā bijušas mācības veselīga uztura pagatavošanā un lekcija par onkoloģisko slimību profilaksi. 
    – Projekta nopietnību apliecina arī tā izvērtēšanas nosacījumi: dalībnieku vidū veicam anketēšanu, un šī informācija tiek pētīta, analizēta Veselības ministrijā. Katrai nodarbei ir vajadzīgs efektivitātes izvērtējums, un, lai pie tā tiktu, jautājam iedzīvotāju viedokli, piefiksējam apmeklētību. Laika gaitā ir izveidojusies laba sadarbība ar populāriem lektoriem, kuri labprāt piesakās dalīties savās zināšanās ar lauku ļaudīm, – stāsta B. Čākure.
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta gramma». 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. qqq
    qqq
    pirms 10 mēnešiem

    Oho, cik pensionāru bija savākušies uz pasākumu un visi tik kustīgi un darbīgi. Lapenei varēja būt koka grīda, būtu mīlīgāk, mājīgāk. Un uz galdiem varēja būt bagātīgāks cienasts, jo pēc fiziskām aktivitātēm vienmēr gribas ēst kā zirgam.

    Atbildēt

Pievienot komentāru