NMPD vadība skaidro Jēkabpils domniekiem, ka izmaiņas pacientus neietekmēs
INESE ZONE

Ne visi deputāti ir par to pārliecināti
 
Saistībā ar gaidāmajām izmaiņām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāžu darba organizācijā, samazinot diennakts brigāžu skaitu (BD par to jau ir informējusi), NMPD darbinieku Zemgales reģiona arodbiedrība turpina iebilst pret šādu rīcību un ir ad­resējusi vēstuli ar iebildumiem Jēkabpils pašvaldībai. Jēkabpils domes 2. augusta sēdē situāciju deputātiem skaidroja NMPD  direktore Liene Cipule. 
    Sacīto viņa papildināja ar plašu prezentācijas materiālu par izsaukumu skaitu dienas un nakts laikā, izmaksām, plāniem, kā arī pēc reorganizācijas nodrošināt efektīvu palīdzības sniegšanu un kā šajā situācijā uzlabot darbinieku atalgojumu. Kā zināms, viens no arodbiedrības iebildumu iemesliem ir atalgojuma problēma, jo par darbu nakts laikā maksā 75% piemaksu.  Tā­pat darbinieki pauž bažas, ka, samazinot nakts brigāžu ska­itu,  var nespēt vienlaikus nogādāt smagus slimniekus vai psihiatrijas pacientus uz slimnīcām Rīgā un citur un sniegt operatīvo palīdzību.  
 Kā zināms, uzsākta Ne­atliekamās medicīniskās pa­līdzības dienesta vakara, nakts un agrās rīta stundās (no pulksten 22.00 līdz 8.00) strādājošo ātrās palīdzī­bas brigāžu skaita samazi­nāšana. 1. augustā lē­mums par šo reorganizāciju stājās spēkā. Izmaiņas ir arī Jēkabpilī un reģionā. Viesītē nakts brigādes vairs nebūs, bet Jēkabpilī trīs diennakts brigāžu vietā paliks divas.  Dienas laikā darbosies vēl arī divas dienas brigādes, bet naktī paliks tikai abas diennakts brigādes.
 
Jāmeklē risinājums, jo trūkst darbinieku un naudas maksai par virsstundām
 
   L. Cipule deputātiem skaidroja, ka esošais brigāžu izvietojums  ir vēsturiskais mantojums, kas neatbilst esošajai situācijai: jo šobrīd ir vietas, kur brigādes ir maz noslogotas. Turklāt statistika liecinot, ka 50% izsaukumu nav pamatoti, un dienestam faktiski jārisina sociālas problēmas vai jādara darbs, ko varētu veikt ģimenes ārsti. 
     – No 1. janvāra ir jāatsakās no tā dēvētā normālā pagarinātā darba laika, turklāt VMPD trūkst darbinieku, un tie arī ir iemesli, kā­pēc jāoptimizē brigāžu darbs. Lai varētu strādāt esošajā režīmā, dienestam  nepieciešami vēl 250 darbinieki, un tas nav reāli. Tas dienestam ir liels izaicinājums, šajā situācijā nokomplek­tēt brigādes. Taču mūsu dienestam ir salīdzinoši laba e-sistēma, kur tiek uzkrāti visi dati par izsaukumiem, tāpat, izstrādājot izmaiņu plānu, ņēmām vērā citu valstu pieredzi. Mūsu prioritāte būs dzīvības glābšana, nevis vispār kaut kādu pakalpojumu sniegšana veselības aprūpes jomā.  Mūsu mērķis ir sakārtot savu darbu tā, lai varam ātrāk ierasties un labāk reaģēt tajos brīžos, kad iedzīvotājiem visvairāk nepieciešama neatliekamā palīdzība. Brigāžu likvidācija nenozīmē, ka iedzīvotājiem jāuztraucas par savlaicīgu palīdzības saņemšanu. Ope­ra­tivitāte tiks nodrošināta   80% no visiem izsaukumiem, ko saņemam dienas laikā, naktī tie ir tikai 20%, bet tieši dienā ir visgrūtāk nokomplektēt brigādes un operativitāte ir zemāka. Mū­su uzdevums ir stiprināt brigāžu darbu dienas laikā, lai varam savlaicīgi ierasties pie pacientiem un reaģēt uz visiem izsaukumiem, – skaidroja Liene Cipule.
     Viņa minēja, ka dispečeri īpašā datorprogrammā redz visas mediķu brigādes un nekavējoties nosūta tuvāko brīvo. Situācijās, ja vietējā brigāde ir aizņemta vai aizvedusi pacientu uz slimnīcu, izsaukumā tiek nosūtīta cita brigāde, kura tajā brīdī atrodas vistuvāk. Tas neesot godīgi, ka vairāk maksā par virsstundām nak­tī, kad izsaukumu ir mazāk, bet dienā, kad to vairāk, sa­maksa ir mazāka. Tāpēc, veicot optimizāciju, rasts risinā­jums, ka par darbu dienas brigādē būs 15% piemaksa.  
   L. Cipule sacīja, ka  Jē­kabpils  ir labā situācijā, jo pil­sētā ir reģionālā slimnīca, un pacienti paši var tur mek­lēt un saņemt pakalpojumus. Viņa piekrita, ka darbinieki nav mierā ar izmaiņām un ir sašutuši, jo grib strādāt naktīs, kad vairāk maksā. Viņa stāstīja, ka attiecībā uz Jēkabpili arodorganizācija rosināja slēgt vienu dienas brigādi un nesamazināt nakts brigāžu skaitu. Taču tas nenodrošināšot efektīvu darbību un jau minēto taisnīguma principu, lai nebūtu tā, ka par noslogotāku darbu dienā saņem mazāk.
 
Ar prioritāriem izsaukumiem problēmu nebūšot, bet kļūdas medicīnā izslēgt nevar
   
    Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sacīja, ka pašvaldība, protams, ir ieinteresēta, lai iedzīvotājiem ātrās palīdzības pakalpojumi ir pieejami un savlaicīgi, un L. Cipules sacītais liekot domāt, ka tas tā arī būs. 
      Mazāk optimistisks bija deputāts Kaspars Ģirģens, kurš minēja faktus, ka L. Ci­pules prezentācijā rādītā informācija, kas balstās uz vidējiem statistiskiem rādītājiem, ne vienmēr atspoguļo konkrēto situāciju konkrētā vietā un statistiku var interpretēt dažādi. Tā Jēkabpilī esot bijušas situācijas, kad  brigādes ir ļoti noslogotas un  kādas avārijas gadījumā vi­sas bijušas aizņemtas, kas liekot šaubīties par savlaicīgu pakalpojumu pieejamību pēc reorganizācijas. Arī de-putāte Kristīne Ozola minēja gadījumu, kas liecinot, ka izvērtēt izsaukumu prioritāti un pacienta stāvokli nav tik vienkārši un darba kvalitāte klibojot. K. Ozolas rīcībā esot informācija, par gadījumu, kad NMPD brigāde, atbraukusi pie slimnieka, neatrada par vajadzīgu viņu vest uz slimnīcu, pacienta stāvoklis nav uzlabojies, un «ātrie» saukti otr­reiz. Tad cilvēku gan bijuši gatavi hospitalizēt, bet pacients nomiris. 
   Atbildot K. Ģirģenam, L. Cipule sacīja, ka vienā die­nā bijis šāds gadījums, kad nodarbinātas visas brigādes. Tādi laiku pa laikam esot, bet konkrētajā situācijā tikai viens izsaukums bijis prioritārs, pārējie sekundāri, kad mediķiem pie pacienta jāierodas vidēji divu stundu laikā. Atbildot K. Ozolai, L. Ci­pule piekrita, ka dienestā ir jārisina darba kvalitātes jautājumi, taču situācija, kad medicīnā ir iespējamas kļū­das, neesot pilnībā iz­skaužama, un tā tas esot visā pasaulē. 
    L. Cipule solīja, ka varētu jau pēc mēneša sniegt paš­valdībām pārskatu, kā NMPD ­darbs sokas reorganizācijas procesā, bet aptverošāks izvērtējums būšot  pēc 1. oktobra.
    Deputāti arī interesējās, kad Jēkabpilī varētu tapt plānotā NMPD ēka. Tās celt­niecība jau bija ieplānota teritorijā blakus «Sedu­miem», bet nu atlikta. L. Cipule skaidroja, ka tas ir saistīts ar finanšu piesaistes iespējām. Tagad celtniecība plānota Ventspilī, bet Jēkab-pils rindā varētu būt otrā. R. Ragainis piebilda, ka vēl tiek vērtēta būves atrašanās vieta: paplašināt esošās telpas vai iekārtot NMPD vienās telpās ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. l
 
Redakcijas  piebilde. Pa­­gājušajā nedēļā redakcijā vērsās kāds Salas novada ie­dzīvotājs, kurš pastāstīja, ka viņa sievai naktī sānā sākušās lielas sāpes. Plkst. 3.00 nak­tī izsaukuši neatliekamo palīdzību. Brigāde atbraukusi, taču sievieti uz slimnīcu atteikušies vest – vajadzīgs ģi­menes ārsta norīkojums. Nākamajā rītā vēlreiz saukta āt­rā palīdzība, kas pacienti uz slimnīcu aizveda. Diem­žēl jau par vēlu – pēcpusdienā viņa nomira.
BD pilnu informāciju par šo gadījumu nosūtīja NMPD, lū­dzot tā vērtējumu. 
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem  mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (9)

 1. vērotājs
  vērotājs
  pirms 11 mēnešiem

  Pat nav ko pateikt... Idioti...

  Atbildēt
 2. zinātājs
  zinātājs
  pirms 11 mēnešiem

  Kas jau dzīvo stadiona un kapu rajonā, tam viegli slimnīcā tikt.

  Atbildēt
 3. īpaši stulbs
  īpaši stulbs
  pirms 11 mēnešiem

  Kāpēc nevarētu, lūdzu, ātrās palīdzības brigāžu komplektēšanā iesaistīt brīvprātīgos no NVO? No sākuma varbūt būtu grūtāk, bet, kā saka krievi, katrs sākums ir grūts.

  Atbildēt
 4. faktiski
  faktiski
  pirms 11 mēnešiem

  Šito ambrāžu nedrīkst pieļaut!!! Deputāti, aļo!!! Kad jūsu, deputātu, ģimenē ienāks nelaime un neatbrauks ātrie, tad jūs redzēsiet velnu uz vecaines! Nevienos laikos nav bijusi tik VIEGLPRĀTĪGA attieksme pret valsts iedzīvotājiem!!!! NEKAD!!! A kas tagad noticies? Gribam piebeigt tos , kuri vēl nav paspējuši izbraukt no valsts? Jāņem tikai ātrāk kājas pār pleciem, te vairs nav variantu. Cilvēku dzīvības karājas mata galā. Ko šie tur var galvot? Kas viņi tādi ir par galvotājiem? Kur Girģens skatās, ko Salcevičs neceļ traci valsts līmenī??? Ne tikai 3 brigādes ir jāatstāj, bet vēl jāpievieno ceturtā. Redz, cik lielas bēdas tagad ģimenei Salas pagastā. Šausmas un vēreiz šausmas, kas notiek mūsu valstī, kur atrodas kaut kādi galvotāji. Tautai ir jāceļas kājās, citādi gala te vēl nebūs.

  Atbildēt
 5. Teorija
  Teorija
  pirms 11 mēnešiem

  Girgens jau šodien kaut ko facebukā ļerinăjs par ātrajiem. Nebija iekāriens klausities to puišeli

 6. blett
  blett
  pirms 11 mēnešiem

  Te nav ko ļurināt, bet uzreiz ir jāgrābj ai autiem!

 7. kur vairs trakāk
  kur vairs trakāk
  pirms 11 mēnešiem

  Kā var dabūt ģimenes ārsta norīkojumu 3.00 naktī?! Kā vispār var dabūt ārsta norīkojumu, ja, pasarg', Dievs, steidzami jāsauc ātrā palīdzība?!

  Atbildēt
 8. sāksim ar to
  sāksim ar to
  pirms 11 mēnešiem

  Tādi kā gimenes ārsti vispār ir jālikvidē!!!! Kam viņi, tikai naudas kāšanai???

 9. ?
  ?
  pirms 11 mēnešiem

  Ginekologs sūta uz Rīgu,bet vēl jāiet pie ģimenes ārsta pēc norīkojuma.Tā jau vienkārši ir tīrā naudas izspiešana.Cik vien tādi cilvēki spiesti maksāt tos 1.42 eiro par neko.

  Atbildēt

Pievienot komentāru