No 1. septembra būs jauni autobusu maršruti, kas vedīs uz Salu un Spuņģēniem
INESE ZONE

    Kā zināms, SIA «Jēkabpils autobusu parks» veica iedzīvotāju aptauju par viņu viedokli attiecībā uz esošajiem un iespējamiem jauniem autobusu maršrutiem Jēkabpilī un piepilsētā. Jēkabpils autobusu parka direktora vietniece un atbildīgā par pārvadājumu maršrutu plānošanu Aija Vetere  Jēkabpils novada 22. jūlija finanšu komitejas sēdē informēja  deputātus par lēmuma projektu, kas paredz izveidot trīs jaunus sabiedriskā transporta maršrutus, kas skartu arī tuvāko Jēkabpils pilsētas apkārtni.
     Līdz šim tāds ir tikai viens – 3. autobusa maršruts. Par jauniem maršrutiem esot domāts jau kopš 2017. gada, kad Viesītes, Nameja un Viestura ielas ie­dzīvotāji pauduši viedokli, ka esošie maršruti neapmieri­na viņu vajadzības apmeklēt izglītības un citas iestādes, nokļūt uz darbu un mājām, bet mikrorajonā dzī­vo daudz cilvēku. Izmaiņas mar­šrutos pēdējo reizi veiktas 2015. gadā, kad ieviesa 7. maršruta autobusu.  A. Vetere informēja, ka situācijās, kad autobusa maršruts 30% apmērā ir ārpus pilsētas teritorijas, ir iespēja saņemt pārvadājumiem valsts dotāciju. Citās pašvaldībās to izmantojot. Esot salīdzināta situācija ar  Rēzekni un Val­mieru, kas pēc teritorijas ir līdzīgas Jēkabpilij, un secināts, ka tur daudz vairāk izmanto maršrutus, kas iziet ārpus pilsētas. 
     A. Vetere informēja, ka viens no jaunumiem būs 4. autobuss, kas kursēs pa mar­šrutu Salas kultūras nams–Jaunā iela–Bebru iela– Ābeļu pamatskola.  Daudzi to varēšot izmantot, lai do­tos uz darbu SIA «Dona» un SIA «Rītausma» un uz skolu.  Plānots arī 6. autobusa maršruts Brodi–Jaunā iela–Palejas iela–kooperatīvā dārz­kopības biedrība «Vār­pa». Tas skolēniem no Brodu cie­mata   atvieglošot iespēju no­kļūt 2. vidusskolā un Krust­pils pamatskolas au­dzēk­ņiem uz savu mācību ie­stādi, kā arī varēs vest mazuļus uz bērnudārziem un doties uz darbu, piemēram, SIA «Jēkabpils pakalpojumi». Savukārt kooperatīvā «Vārpa» daudzas ēkas tiekot izmantotas pastāvīgai dzīvošanai. Savukārt 9. maršruta au­tobuss kursēs maršrutā Mežaparks–Jaunā iela– Beb­ru iela–Spuņģēni– «Kal­mī­tes». Veicot iedzīvotāju aptauju, noskaidrots, ka cilvēki uz Mežaparku grib doties ne tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos. Mar­šruts arī dotu iespēju bērniem no Spuņģēniem ērti nokļūt 2. vidusskolā. 
    Deputāti rosināja, ka va­rētu kādā maršrutā iekļaut arī Zvaigžņu ielu un Ārijas Elksnes ielu, jo tur ir daudz ražošanas uzņēmumu un cilvēkiem tas palīdzētu ērtāk nokļūt darbā. A. Vetere sacīja, ka to varētu nodrošināt, pa­garinot 1. autobusa   marš­rutu. 
    SIA «Jēkabpils autobusu parks» valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis BD sacīja, ka autobusi jaunajos maršrutos sāks kursēt no 1. septembra. Līdz tam vēl iespējama kādu maršrutu koriģēšana un jāvērtē biļešu cenu apmērs. Līdz šim, braucot vienīgajā ārpilsētas maršrutā ar 3. autobusu, par biļeti ārpus Jēkabpils robežām bija jāpiemaksā 10 centi. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru