No 1. septembra skolēni brauks bez maksas, pensionāri – par 20 centiem
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē apstiprināts lēmuma projektu par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos.
Ierosmi izmaiņām devis arī Ministru kabineta apstiprinātie «Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi», kas paredz, ka pilsētu pašvaldībās līdz 2020. gada 31. decembrim jāievieš pasažieru, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi,  braucienu elektroniskā uzskaite. Tāpēc SIA «Jēkabpils autobusu parks» vērsās pašvaldībā ar  iesniegumu par abonementa karšu ieviešanu pārvadājumos pilsētas maršrutos.  Autobusu parks arī bija izteicis priekšlikumu, iegādājoties braukšanas karti, noteikt atlaides atkarībā no braucienu skaita, kam paredzēta karte. 
   Ņemot vērā grozījumu apjomu, bija nepieciešams pieņemt jaunu lēmumu un atzīt par spēku zaudējušu iepriekšējo domes lēmumu Nr. 315 «Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos».
 
Atlaides  var mudināt izmantot sabiedrisko transportu
     Atbilstoši jaunajam lē­mumam maksa par vienu braucienu Jēkabpils maršruta autobusos paliks iepriekšējā – 50 centi. Par vienu braucienu ārpus pilsētas teritorijas no pieturas «Ceļa meistars» līdz pieturai «Pan­sionāts»  būs jāmaksā 10 centi. Maksa par vienas bagāžas vienības pārvadāšanu (izņemot rokas bagāžu) un par viena mājas (istabas) dzīvnieka pārvadāšanu noteikta 50 centu apmērā. 
    Iegādājoties braukšanas karti, noteiktas šādas atlaides: 10 līdz 19 braucieniem – 10%; 20 līdz 34 braucieniem 15% un 35 un vairāk braucieniem – 20%. atlaide.  Braucieni ar karti izmantojami 60 dienu laikā no iegādāšanās brīža. 
    Lēmums nosaka izmaiņas braukšanas maksas atvieglojumos salīdzinājumā ar esošo kārtību. Līdz šim par samazinātu maksu – 24 centiem, pilsētas maršruta autobusos varēja braukt pensionāri, kas sasnieguši 70 gadu vecumu un vecāki. Jaunie noteikumi paredz, ka Jēkabpils maršruta autobusos ar atlaidi varēs braukt visi pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie pensionāri, kuriem ir tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju. Uzrādot braukšanas atvieglojumu apliecinošu dokumentu, maksa par braucienu viņiem būs 20 centi. Politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, braukšana pilsētas maršruta autobusos būs bez maksas. Tāpat bez maksas varēs braukt arī apbalvojumu «Jēkabpils Goda pilsonis» saņēmušās personas, uzrādot braukšanas atvieglojumu apliecinošu dokumentu. Tāpat kā līdz šim bez maksas varēs braukt arī pirmsskolas vecuma bērni.
    Skolēniem no pirmās līdz divpadsmitajai klasei, kas mācās Jēkabpils pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, kā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (deklarēti Jēkabpils pašvaldībā un līdz 24 gadu vecumam) un Krustpils pamatskolas audzēkņiem mācību gada laikā, reģistrējot braukšanas karti un uzrādot Jēkabpils pašvaldības vispārējās izglītības iestādes skolēnu apliecību, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas apliecību vai Krustpils pamatskolas skolēna apliecību, braukšana pilsētas maršrutu autobusos būs bez maksas, sākot ar 1. septembri līdz 31. maijam. Šie atvieglojumi attieksies uz konkrētajā mēnesī  lietotajām braukšanas kartēm. Jāatgādina, ka tās būs nevis līdz šim ierastās mēnešbiļetes, bet kartes, kas elektroniski nolasāmas autobusā uzstādītā ierīcē. Vienas kartes izmaksas ir 3 eiro. Pirmo reizi to pasažierim izsniegs bez maksas. Ja karte tiks nozaudēta, tad, saņemot to atkārtoti, būs jāsedz tās izmaksas – 3 eiro. 
    Apstiprinātais lēmums uzdod Jēkabpils pašvaldības izglītības iestādēm noslēgt vienošanos ar Jēkabpils autobusu parku par personas datu izmantošanu un datu iesniegšanu un ie­sniegt autobusu parkam izglītojamo sarakstus  pirms katra mācību gada līdz 20. augustam, lai uzņēmums varētu sagatavot un izsniegt skolēniem braukšanas kartes. Lēmums arī paredz no­slēgt vienošanos ar Krustpils novada pašvaldību un Jēkabpils Agrobiznesa koledžu par sadarbību skolēnu pārvadāšanas jomā.
   Lēmums stājas spēkā šī gada 1. septembrī.
 
Apšauba iespēju kompensēt atlaides, nepalielinot braukšanas maksu
     Pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja tā to radītos zaudējumus pārvadātājam pilnībā kompensē no sava budžeta. Jēkabpils dome to jau dara līdz šim, atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Jēkabpils autobusu parku. Tāpat jau līdz šim Raivja Ragaiņa komandas darbības laikā tika spriests par braukšanas maksas atlaižu noteikšanu, taču vienlaikus palielinot maksu par vienu braucienu. Tagadējā domes vadība atbalsta atlaižu sistēmu un nepalielina braukšanas maksu. R. Ragainis pret šādu risinājumu iebilda jau finanšu komitejas sēdē, kur to skatīja vispirms, sakot, ka atlaides, nepalielinot braukšanas maksu, būs pārāk liels slogs pašvaldības budžetam. Šo viedokli viņš un deputāts Aigars Nitišs aizstāvēja arī domes sēdē. 
    – Mums arī bija doma par atvieglojumiem, bet vienlaikus ceļot cenu par braucienu, ko kompensēs atlaides. Bet te ir gan cena saglabāta, gan atlaides noteiktas. Samazinot cenu par braucienu par 20%, tiem, kas ar autobusiem brauc ikdienā, pašvaldībai būs vairāk jāmaksā kompensācijā autobusu parkam. Vai vajag uzkraut tik lielu slogu pašvaldības budžetam? – jautāja Raivis Ragainis.  Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps atbildēja, ka pirmos trīs četrus mācību gada mēnešus izvērtēs situāciju. Ja jutīs, ka slogs budžetam ir par lielu, lēmumu ar 1. janvāri var atcelt un mainīt. Taču jaunie ar saspiesto gāzi darbināmie autobusi ļaujot samazināt izdevumus par degvielu. A. Kraps piekrita, ka šie ietaupījumi nav tik lieli, lai nebūtu jāmaksā autobusu parkam zaudējumu kompensācija. Taču vispirms vajagot paskatīties un izvērtēt, vai slogs uz budžetu tiešām būs tik dramatisks.
    – Ja pēc izvērtējuma nāksies atgriezties pie šī lēmuma un to mainīt, tad visas atlaides tiks saglabātas, bet palielināsim braukšanas maksu, – sacīja domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola. Domes vadība arī minēja, ka jāvērtē arī citi risinājumi, lai neceltu braukšanas maksu, piemēram, var samazināt reisu skaitu dienas vidū, kad maz braucēju. To visu vērtēšot, ja autobusu parkam maksājamā kompensācija izrādīsies pārāk liela nasta budžetam.
     Balsojumā no lēmuma pieņemšanas par braukšanas maksas atlaidēm atturējās opozīcijas deputāti Raivis Ragainis, Aigars Nitišs un Mārtiņš Svilis.  Par lēmumu balsoja Aivars Kraps, Kris­tīne Ozola, Leonīds Salce­vičs, Nikolajs Anuškevičs, Broņislavs Ivanovskis, An­drejs Gavrilovs, Māris Di­mants un Aleksandrs Deinis. Līga Kļaviņa un Signe Bēr­ziņa domes sēdē nepiedalījās.
 
Bez kompensācijām neiztika arī iepriekš
       BD vaicāja Aivaram Krapam, cik tad liela līdz šim ir bijusi kompensācija autobusu parkam par atlaidēm un par zaudējumiem un par cik tā palielināsies nupat pieņemtā lēmuma sakarā?
      – Līdz šim tie bija 150 000 gadā plus 100 000 kompensācijā par zaudējumiem, ko rada pārvadājumi. Šobrīd, kad jaunā atlaižu sistēma vēl nav stājusies spēkā, ir grūti paredzēt, cik tas izmaksās, jo nevaram plānot, cik bieži skolēni izmantos braukšanas kartes. Pašvaldība autobusu parkam katru mēnesi maksās atbilstoši fiksēto braucienu skaitam. Iepriekš bija plānots celt braukšanas maksu līdz pat 70 centiem, un tad grupām, kurām pienāktos šīs atlaides, ar tām sanāktu par braucienu maksāt līdzšinējos 50 centus. Skatīsimies, vērtēsim, vai varam atļauties tagad apstiprināto atlaižu variantu, nepalielinot braukšanas maksu. Ja papildus līdzšinējam kompensāciju apjomam būtu jāmaksā kādi 50 000 vai 60 000 eiro, tas nebūtu tik ļauni. To vēl varētu atļauties, – skaidroja Aivars Kraps.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Frīdis
    Frīdis
    pirms 1 gada

    Vai Jākabpilē tāpat kā Rīgā Krievijas penzionāri arī varēs braukalēt pa 20 kapeikām (pa lēto), vai mēs vēļ atpaļīkam no goļvaspilsētas ?

    Atbildēt

atbildēt uz komentāru