No 16. janvāra varēs parakstīties  par nobalsošanas ierosināšanu
Sagatavoja I. Bičevska

Laikā no 16. janvāra līdz 14. februārim Latvijā notiks iedzīvotāju parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta Egila Levita uz diviem mēnešiem apturētajiem likumiem «Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā» un «Grozījums likumā «Par pašvaldībām»». Šī iniciatīva notika pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma.
    Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ār­kārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 
      Saskaņā ar likumu «Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu» šajā laikā jānotiek trīsdesmit die­nu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par ap­turēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji. Ievērībai! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.
      Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Parakstī­šanās vietas jānosaka pilsētu un novadu domēm, un katrā pašvaldībā tās iekārtojamas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtojamas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos. 
     Iespēju piedalīties parakstu vākšanā tiks nodrošināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās. Vēlē­tājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Tiesī­bas piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos pa-rakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība). 
    Parakstu vākšanas vietas. Aknīstes novadā: novada domes ēkā Skolas ielā 7, Aknīstē; Jēkabpils novadā: Zaļajā ielā 6, Zasas kultūras namā, Zasā; Krust­pils novadā: Jēkabpilī, Rīgas ielā 150A; Salas novadā: Salas kultūras namā Skolas ielā 2, Salā; Viesītes novadā: do­mes ēkā Brīvības ielā 10, Viesītē; Jēkabpilī: Jē­kabpils pašvaldībā, Brīvī­bas ielā 120; Jēkabpils pa­matskolā, Rīgas ielā 200A. 
    Vairāk informācijas par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https: www.cvk.lv/lv.  Jēkabpils vēlēšanu komisijas tālrunis – 28447413.
   Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, jebkurā parakstu vākšanas vietā Latvijā un ārvalstīs.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru