Nodod izsolei ēku, kas atrodas Jēkabpilī, Bebru ielā 108
AIJA VALDMANE

Jau  Jēkabpils  novada pašvaldības apvienotajā  komitejā februārī  aizsākās diskusija par nodošanu atsavināšanā nekustamo īpašumu Jēkabpilī, Bebru  ielā 108. 
     Vēstule  ar lūgumu iegādāties šo īpašumu tika saņemta  no SIA «Ošu­kalns». Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags norādīja, ka tas ir nopietns jautājums, jo iepriekšējais domes lēmums bija – nenodot. Taču šobrīd šo īpašumu turēt un eksistēt tikai pa nullēm – diezin vai  nepieciešams. Pašvaldībai  ir vajadzīga nauda.
      Viņš ieteica šo īpašumu nodot vērtējumam, un tad pārdošanas summu  var arī palielināt. Turklāt zeme arī nepieder pašvaldībai. Paš­valdība ieguldījusi naudu, ierīkojot  apkures katlu, ir mainīti logi u. c. Deputāts Kaspars Štolnieks interesējās, vai «mūsu uzņēmumi paliks tajā  ēkā, ja to pārņems «Ošukalns», un saņēma atbildi, ka pašvaldībai nekādu īpašu saistību ar šiem uzņēmumiem nav. A. Vanags piebilda, ka var jau nenodot atsavināšanai, taču lielas jēgas no tā nebūs, jo no pašvaldības puses būs nepieciešami ieguldījumi. Tikai no nomas naudas to izdarīt nevarēs. Turklāt var gadīties, ka jaunās teritoriālās reformas īstenošanas gadījumā šis īpašums  «no mums aiziet projām». Deputāts Gints Audzītis arī piekrita tam, ka, jo lielāks  objekts, jo vairāk naudas jāiegulda. Kas paliek mūsu pašu infrastruktūrai? A. Vanags ieteica sagaidīt ēkas novērtējumu.  Tad var lemt, ko darīt tālāk, un  var arī pircējam prasīt augstāku cenu. Pircējs var ņemt, var neņemt. Tam piekrita domes priekšsēdētāja vietniece Anita Lemaka. Deputāts Reinis Balodis sacīja, ka viņš gan  šajā jautājumā atturēšoties. Pagaidām nevajag steigties. Visu laiku baida ar reformu, tomēr steigties ar pārdošanu nevajadzētu, «es vispirms gribu saprast vērtību. Varam pavilkt laiku un padomāt». A. Vanags  sacīja, ka, ja SIA atteiksies ēku ņemt par pašvaldības piedāvāto cenu, «tad tā arī paliks mūsu īpašumā».
     Arī  sekojošajā domes sēdē  nolēma, ka jāsagaida vērtējums, un tika uzdots  īpašuma  apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt darbības minētā nekustamā īpašuma  novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai.
     Nākamajā apvienotajā komitejas sēdē novada domes īpašumu  apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane informēja par to, ka ir saņemts sertificēta vērtētāja  apliecinājums, ka šai ēkai ir vairāk nekā 57 000 eiro liela vērtība, «zemi mēs nomājam, bet māja ir mūsu. Tagad tikai jānolemj un jāvirza uz domi, piekrītam atsavināšanai vai nē».
     – Vērtējumam  ir dažādas  puses, – turpināja  I. Feldmane. – Šajā gadījumā tika vērtēts ienesīgums – kādu peļņu mēs varam sasniegt? Vērtējums balstīts uz septiņiem nomas līgumiem, – kāda ir peļņa, iznomājot šo īpašumu? Vērtētāji sacīja, ka šāda veida lielas ēkas uz nomu nav pieprasītas. Privātie cenšas nomāt mazākas. Parasti tādas ņem nomā valsts un pašvaldības iestādes.
    Deputāts R. Balodis ieteica prasīt  vismaz 70 000 eiro, ja firma ir ieinteresēta pirkt. Izpilddirektors Jānis Subatiņš piebilda, ka, ja ēka jāuztur bez nomniekiem, tas sitīs pa kabatu. Šāda apjoma ēkas parasti paliek brīvas. I. Feldmane piekrita, ka par cenu var padomāt, 60 000–70 000 eiro tai varētu būt. Jāgatavo lēmums uz izsoli. Taču apgrūtinājums ir tas, ka māja pieder vienam, bet zeme un komunikācijas – citam īpašniekam.
      Pēdējā  domes sēdē, kas notika 28. martā, tika nolemts veikt nekustamā īpašuma Jēkabpilī,  Bebru ielā 108, atsavināšanu, un rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, kā arī noteikt šīs  ēkas sākumcenu: 70 000 eiro. Tika apstiprināti arī izsoles noteikumi. Tā kā zeme pieder citam īpašniekam, privātpersonai, ar kuru ir noslēgts  zemes nomas līgums, tad šai personai līdz 10. maijam ir jāiesniedz pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums.  Ja to noteiktajā termiņā neiesniedz, tad uzskatāms, ka  zemes īpašnieks no pirmpirkuma tiesībām atsakās.
     Izsolē piedalās dalībnieki, kuri līdz  14. maijam piesakās uz objekta izsoli un iemaksā dalības maksu – 70 eiro un nodrošinājumu – 10 procentus no sākumcenas – 7 000 eiro.
      Izsole notiks 14. maijā pulksten 10.15  Jēkabpils  novada pašvaldības sēžu zālē, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150. l
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru