Noskaidroti konkursa «Gada jaunatnes balva 2019» uzvarētāji
Angelīna Tukiša, Krustpils novada pašvaldības tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

Zīlānu kultūras namā no­risinājās pirmā Krustpils novada Jaunatnes Gada bal­vu pasniegšanas ceremonija.  Svinīgais pasākums tika rīkots, lai novērtētu jauniešu īstenotās aktivitātes Krustpils novadā, kā arī godinātu jauniešus un viņu atbalstītājus, kuri pašaizliedzīgi darbojušies, veicinot jaunatnes politikas attīstību pašvaldībā. Tika pasniegti apbalvojumi septiņās nominācijās. Katras nominācijas uzvarētājs saņēma  īpašu balvu – no koka veidotu ozolzīli. 
 
«Jaunatnei draudzīgākā pagasta pārvalde» –Atašienes pagasta pārvalde
   Atašienes pagastā ir iz­veidojusies veiksmīga sa-darbība starp pagasta iestādēm – skolu, kultūras namu, bibliotēku un pagasta pārvaldi. Viņi ir kopā valsts svētkos, Ziemassvēt­kos, no­vada svētkos, Annas dienas svinībās, pagasta sporta svētkos un citās aktivitātēs, kur ir iespēja sadarboties. Atašienes pagasta pārvalde atbalsta un veicina šo sadarbību. Lai veidotu attieksmi pret dzimto vietu un pret citiem cilvēkiem, pagasts pasākumos īpaši cenšas iesaistīt jauniešus. Pagasta pārvalde atbalsta jauniešu deju kolektīvu «Zvirbuļi» – tiek nodrošināta tērpu iegāde, transports uz pasākumu vietām. Dialoga ceļā starp jauniešiem un pagasta pārvaldi ir rasta iespēja nodrošināt telpas jauniešiem. Novembrī valsts svētkos pagasta pārvaldes vadītāja sveica arī jauniešus, novērtējot viņu devumu pagastam.
 
«Aktīvākā izglītības iestāde darbā ar jaunatni» –  Sūnu pamatskola
   Sūnu pamatskola ir skola, kurā ienākot, vienmēr ir mājīguma sajūta. Šajā skolā tevi uzņems un sagaidīs ar siltākajiem sveicieniem. Sūnu pamatskola ne tikai 2019. gadā, bet arī iepriekšējos gados ir aktīvākā izglītības iestāde darbā ar jaunatni. Tās darbību var redzēt «Facebook» kon­tā, kur ik nedēļu parādās aktivitātes, kurās ir iesaistījusies skola un tās audzēkņi. Mā­cību iestādē ir izveidota skolēnu dome un ik nedēļu tā satiekas ar skolas vadību, lai pārrunātu viņiem aktu­ālus jautājumus un dalītos ar informāciju. Skolā ar lielu atbildību tiek īstenoti ES projekti un radītas jaunas interešu izglītības grupas. Piemēram, Sūnu pamatskolas mazpulcēni daudzina pagasta un novada vārdu visā Latvijā. Mācību iestāde ik gadu var lepoties, ka ir atbalstījuši, attīstījuši skolēnu talantus dažādās jomās. 
 
«Gada jauniešu balsts» – Mārīte Pole 
    Sūnu pamatskolas sarg­eņģelis un atbalsts, tā varētu raksturot Mārīti Poli. Viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kurai nav vienaldzīga skolas dzīve. Mārīte jau vairākus gadus vada skolas pa­domes darbu, kā arī biedrību «Silta sirds». Pateicoties Mārītei, skolā tika atvērta Zaļā klase. Tās izveidošana dod iespēju bērniem apgūt mācību vielu interesantā veidā, savukārt pedagogi var dažādot mācību metodes. Ar Mārītes atbalstu pie Zaļās klases tika izveidota ugunskura vieta. Uz­sākot jauno mācību ga­du, Zinību dienā Mārīte skolēniem noorganizēja robotikas nodarbību. Pateicoties Mā­rītei, šajā mācību gadā skola tika pie jaunām galda spēlēm, kuras var izmantot ne tikai telpā, bet arī skolas pagalmā. Tāpat arī ar viņas atbalstu mācību gada beigās tiek organizēti sporta svētki. Mārīte saka, ka visi kopā mēs varam veikt lielus darbus mūsu jauniešu labā. 
 
«Gada jaunais sportists» – Ieva Ivanova 
     Ieva Ivanova ir Jēkabpils 3. vidusskolas 12. klases skolniece. Viņa ir ļoti aktīva sporta jomā, piedalās visos skolas un ārpusskolas rīkotajos sporta pasākumos, sacensībās vieglatlētikā. Ievai piemīt cīņasspars, mērķ­tiecība un atbildības sajūta par darāmo darbu. Viņa vienmēr uzsākto pabeidz līdz galam, neskatoties uz grūtībām un traumām. Treniņos iegulda visu savu spēka raksturu, lai sasniegtu iecerētos rezultātus un personīgos rekordus. Ieva ir piedalījusies gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās. Maijā bija viena no Jēkabpils 3. vidusskolas meiteņu komandas dalībniecēm ISF pasaules skolēnu čempionātā vieglatlētikā, kur kopvērtējumā izcīnīja augstvērtīgo 10. vietu. 2019. gadā divas reizes ieguva 3. vietu Latvijas U20 čempionātā 60 m un 100 m skrējienā. 
 
«Gada jaunais mākslinieks» – Dārta Kristīne Ozoliņa 
    Dārta Kristīne Ozoliņa paralēli mācībām Vīpes pamatskolā apgūst klavierspēli Arvīda Žilinska Jē­kabpils Mūzikas skolā. Dār-tai ir labas sekmes ne tikai mācībās skolā, bet viņa gūst arī starptautiskus panākumus dažādos konkursos. Tā, piemēram, aprīlī Dārta piedalījās starptautiskā konkursā «Viva la Musica», kas notika Daugavpilī, un ieguva 2. vietu. Aprīlī gandrīz 40 Latgales jaunie  pianisti satikās Balvu Mūzikas skolā pi­anistu konkursā – Dārta ieguva 2. vietu. Kopskaitā 2018./2019. mācību gadā Dārta Kristīne Ozoliņa ir piedalījusies astoņos konkursos, no tiem sešos – starptautiskajos. Arī skolas svinīgajos pasākumos viņa mēdz priecēt ar savu muzikālo sniegumu. 
 
«Gada brīvprātīgais» –Viktorija Voitehoviča 
   Viktorija jau gadiem ilgi ir īsta Krustpils novada patriote un nesavtīgi steidzas palīgā visos novada pasākumos un aktivitātēs. Jauniete jau aptuveni trīs gadus regulāri iesaistās brīvprātīgā darba aktivitātēs pašvaldībā. Teju neviens Krustpils novada pašvaldības organizētais pasākums nav iedomājams bez Vikto­rijas atbalsta. Viņa kā brīvprātīgā ir darbojusies arī biedrības «Krokus» rīkotajā tautas «Krustpils skrējienā» un Dabas resursu aizsardzības biedrības organizētajā «Pārgājienā starp pilskalniem». Pēdējos divos gados Viktorija kā brīvprātīgā ir strādājusi Latvijas mazpulku vasaras nometnēs Ļaudonā un Staļģenē, veicot grupas vadītāja amata pienākumus. Vēl bez brīvprātīgā darba Viktorija aizraujas ar svarbumbu celšanas sportu. Jauniete ir izcīnījusi godalgotas vietas Latvijas čempionātos svarbumbu celšanā. 
 
«Gada skolēns» – Paula Bizauska 
     Paula Bizauska mācās Sūnu pamatskolas 9. klasē.  Viņa nebaidās iesaistīties jaunos pasākumos un aktivitātēs. Paula organizē un raksta scenārijus un vada pasākumus, skolas sarīkojumiem iestudējusi savas sacerētās lugas. Paula ir piedalījusies konkursā «Tīrai Latvijai», un aktīvi iesaistās talkās un citos Latvijas sakopšanas darbos. Arī mazpulki Paulai nav sveši. Viņa katru gadu do­das uz Latvijas mazpulku nometnēm, arī uz Latvijas mazpulku konferencēm un forumiem, un arī brīvprātīgais darbs Paulai nav svešs. Viņa apmeklē dažādas mācības un apgūst jaunas zināšanas un prasmes, lai padarītu savu pagastu un novadu labāku. Paula ir skolas domes prezidente, piedalījusies projektā «Šodien laukos». Paula ir radoša un sportiska un nekad nebaidās izmēģināt jaunas lietas,  viņa noteikti liks jums pasmaidīt un padarīs jūsu dienu labāku. 
      Krustpils  novada jaunatnes Gada balvas apbalvošanas ceremonijas dalībniekus nomināciju pasniegšanas starplaikos ar dzeju priecēja Artūrs Turkupols, savukārt ar muzikāliem priekšnesumiem – Vīpes pagasta folkloras kopa «Lākači», kā arī Marina Okuņeva un Ieva Niedra. 
     Paldies jauniešu organizatoru komandai – Paulai Bizauskai, Rolandam Lagu­nam, Ralfam Zalānam, Lin­dai Ozoliņai un Viktorijai Voitehovičai. 
     Paldies ikvienam, kurš ar savu darbību atbalsta un iedvesmo jauniešus. Tāpat no sirds lepojos ar ikvienu jaunieti, kurš ir pietiekami drosmīgs, lai sekotu saviem mērķiem, sapņiem, tā ie­dvesmojot arī citus!
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru