Noslēdzies divus gadus ilgušais bibliotēku starpvalstu projekts
ILZE BIČEVSKA

Sirsnīgā gaisotnē, tiekoties Latvijas–Lietuvas «Interreg» projekta «Open Up» vieniem no tā realizētājiem – Jēkabpils Galvenās bibliotēkas pārstāvjiem un mūs­puses dalībniekiem – pilsētas skolas bērniem, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā notika šā projekta noslēguma pasākums. 
       Dalībnieki kopā atskatījās uz daudzajām un daudzveidīgajām šā projekta aktivitātēm, kā arī pārcilāja prā­tā kopīgā veikuma materi­ālos un nemateriālos ieguvumus. Projekta sadarbības part­neri bija Ludzas, Ro­kiš­ķu un Jēkabpils pašvaldība.
      Kopā šim projektam bija atvēlēti 176 680,75 eiro, no kuriem 3 771,27 eiro ieguldīti norisēs un materiālajās vērtībās, kas domātas tieši Jēkabpils pilsētā dzīvojošajiem bērniem. Projekta laikā notika divas bērnu vasaras nometnes: viena Jelgavā un otra – Rokišķos. JGB bērnu literatūras nodaļā iegādāts moderns aprīkojums, kas bibliotēkas apmeklētājiem ļauj gan spēlēties, gan gūt jaunas iemaņas. Turpmāk bērni bibliotēkā līdztekus jau esošajai tehnikai varēs lietot trīs jaunus portatīvos datorus, interaktīvo galdu, fotoaparātu, «X-box» spēļu konsoli ar spēlēm un 3D te­levizoru. Un vēl mazo lasītāju ērtībām šajā bibliotēkā iegādātas jaunas lasītavas mēbeles. 
     – Taču tas vēl nav viss, ko mums devis šis divus gadus ilgušais projekts. Bibliotēka bērnus aicināja arī uz t.s. atvērtajām un slēgtajām nodarbībām. Pirmās notika bibliotēkas telpās, un uz tām noteiktā dienā un laikā varēja ierasties katrs interesents. Katrai nodarbībai bija sava tēma, kura neatkārtojās. Savukārt slēgtās nodarbības faktiski bija kā mācību ekskursijas uz kādu no pilsētas uzņēmumiem vai iestādēm. Tā paviesojāmies Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljonā, Jēkabpils pašvaldībā, SIA «Sedumi» dārzniecībā, Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils pārvaldē, «Sēļu sētā», basketbola kluba «Jēkabpils» spēlē, volejbola komandas treniņā. 2018. un 2019. gadā ir no­vadītas 57 atvērtās nodarbības, kas saucās «Nāc, pievienojies!», un 20 slēgtās no­darbības ar moto «Kopā būt Jēkabpilī». Pirmajās kopumā piedalījās 968 bērni, savukārt uz izzinošajiem pasākumiem iestādēs un uzņēmumos kopā devās 337 dalībnieki, – stāsta JGB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Švābe. 
    Projekts deva iespējas savas zināšanas un pieredzi paplašināt arī bibliotekāriem. Tā laikā notika trīs semināri, pie katra no sadarbības  partneriem, kā arī pieredzes brauciens uz Vā­cijas bibliotēkām Berlīnē, t.sk. Humbolta bibliotēku, Amerikas memoriāla bibli­otēku un vairākām bērnu grāmatu krātuvēm.
Nu tas noslēdzies, bet palicis jau pieminētais inventārs, kas lietojams gan izklaidēm, gan zinību gūšanai, kā arī bibliotekāri sola turpināt rīkot atvērtās no­darbības, kas guva lielu atsauksmi bērnu vidū. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. učene
    učene
    pirms 7 mēnešiem

    Jēkabpilī ir tikai viena pilsētas skola kā tekstā teikts? un viena biblioteka kuru apraksta gandrīz katrā avīzē

    Atbildēt

atbildēt uz komentāru