Noteiksim «Gada jēkabpilieti»!
Jēkabpils pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Līdz  25. maijam Jēkabpils pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina izvirzīt kandidātus «Gada jēkabpilieša» nominācijai.
    Goda nosaukumu «Gada jēkabpilietis» piešķir fiziskām personām, kuras kļuvušas par autoritātēm pilsētā, ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, uzskatiem un uzvedību. Ap­balvojuma ieguvējs saņem naudas balvu.
    Atbilstoši nolikumam iesniegumus ar ierosinājumu var iesniegt domes deputāti, komitejas, komisijas, darba grupas, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, sporta kluba vai organizācijas pārstāvji, juridiskas personas vai iedzīvotāji – ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas (atšifrējot parakstu, norādot personas kodu, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni). Iesniegumā jānorāda apbalvojumam izvirzītā kandidāta personas dati un vispusīgs nopelnu apraksts. Pieteikums noformējams, aizpildot anketu, kura ir pieejama tiešsaistē Jēkabpils pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv vai  pašvaldības Vie­nas pieturas aģentūrā. Priekšlikumi jāiesniedz Jē­kabpils pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā vai pa e-pastu: vpa@je­kab-pils.lv
    Apbalvojumi «Gada jēkabpilietis» tiks svinīgi pasniegti Jēkabpils pilsētas svētkos 16. jūnijā.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru