Notikusi Zemgales Gada uzņēmēju tradicionālā godināšana
Juris Kālis, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Majestātiskajā Rundāles pilī ceturto reizi notikusi tradicionālā Zemgales Gada uzņēmēju godināšana. Visu 22 pašvaldību laureātiem – uzņēmumu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem – Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un pašvaldību vadītāji pasniedza reģiona atzinības rakstu, piemiņas velti un 500 eiro naudas balvu.
     Par titula «Gada uzņēmējs Zemgalē 2019» īpašniekiem šogad kļuvuši  arī SIA «Jēkabpils zieds» no Jē­kabpils, SIA «Slaides» no Ak­nīstes novada,  z/s «Cie­la­vas» no Jēkabpils novada,  z/s «Avotiņi» no Krustpils novada,  SIA «Miķelāni be­kons» no Salas novada,  SIA «RA 5» no Viesītes novada. 
     Sarīkojuma dalībnieki baudīja Rundāles pils viesmīlību, sajūsminājās par Dobeles Mūzikas skolas audzēkņu, Salas novada vokālistes Adrianas Turlajas un Rundāles novada sieviešu vokālā ansambļa «Naktsvijoles» muzikālajiem priekšnesumiem. Par titula «Gada uzņēmējs Zemgalē» saņēmēju var kļūt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības po-zitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un soci­ālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskās aktivitātes.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru